Danh sách tiểu hành tinh/43001–43100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
43001 1999 UE9 29/10/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
43002 1999 US12 29/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
43003 1999 UC14 29/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
43004 1999 UR16 29/10/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
43005 1999 UA17 30/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
43006 1999 UG26 30/10/1999 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
43007 1999 UK27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
43008 1999 UD31 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
43009 1999 UB39 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
43010 1999 UE41 17/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
43011 1999 UD42 20/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43012 1999 US49 30/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
43013 1999 UX50 30/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
43014 1999 UQ51 31/10/1999 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
43015 1999 UD52 31/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
43016 1999 VM 02/11/1999 Oaxaca J. M. Roe 3,8 km MPC · JPL
43017 1999 VA2 05/11/1999 Oaxaca J. M. Roe 2,3 km MPC · JPL
43018 1999 VY2 04/11/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,6 km MPC · JPL
43019 1999 VG3 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,8 km MPC · JPL
43020 1999 VO4 01/11/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
43021 1999 VT5 04/11/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,0 km MPC · JPL
43022 1999 VR7 07/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 13 km MPC · JPL
43023 1999 VS12 11/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,2 km MPC · JPL
43024 1999 VU12 11/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 9,7 km MPC · JPL
43025 Valusha 1999 VW12 01/11/1999 Uccle E. W. Elst, S. I. Ipatov 2,0 km MPC · JPL
43026 1999 VJ20 11/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,0 km MPC · JPL
43027 1999 VA23 12/11/1999 Gnosca S. Sposetti 3,9 km MPC · JPL
43028 1999 VE23 12/11/1999 Gnosca S. Sposetti 5,6 km MPC · JPL
43029 1999 VT24 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
43030 1999 VK25 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
43031 1999 VY25 14/11/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 4,2 km MPC · JPL
43032 1999 VR26 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
43033 1999 VT29 03/11/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
43034 1999 VO34 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
43035 1999 VO35 03/11/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
43036 1999 VF37 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
43037 1999 VH37 03/11/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
43038 1999 VV44 04/11/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
43039 1999 VD45 04/11/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
43040 1999 VT45 04/11/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
43041 1999 VC47 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43042 1999 VF47 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43043 1999 VN49 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
43044 1999 VR49 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
43045 1999 VV49 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
43046 1999 VF50 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43047 1999 VT56 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43048 1999 VR59 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
43049 1999 VD61 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
43050 1999 VL66 04/11/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
43051 1999 VF71 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
43052 1999 VJ71 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
43053 1999 VD72 11/11/1999 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
43054 1999 VU78 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
43055 1999 VR81 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43056 1999 VW88 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
43057 1999 VN92 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
43058 1999 VT92 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43059 1999 VF93 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43060 1999 VS93 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
43061 1999 VU93 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
43062 1999 VC103 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43063 1999 VC104 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
43064 1999 VK114 09/11/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
43065 1999 VZ124 10/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
43066 1999 VJ135 13/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
43067 1999 VA140 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
43068 1999 VK159 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
43069 1999 VO160 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43070 1999 VD161 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
43071 1999 VA173 15/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
43072 1999 VS177 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43073 1999 VP184 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
43074 1999 VT188 15/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
43075 1999 VJ189 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
43076 1999 VW189 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
43077 1999 VY191 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43078 1999 VX192 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
43079 1999 VS194 01/11/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
43080 1999 VA198 03/11/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
43081 Stephenschwartz 1999 VA199 04/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
43082 1999 VH216 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
43083 Frankconrad 1999 WR 19/11/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 3,9 km MPC · JPL
43084 1999 WQ1 30/11/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
43085 1999 WE2 19/11/1999 Ondřejov P. Kušnirák 3,2 km MPC · JPL
43086 1999 WB7 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
43087 1999 WW8 28/11/1999 Gnosca S. Sposetti 13 km MPC · JPL
43088 1999 WO9 30/11/1999 Chiyoda T. Kojima 2,9 km MPC · JPL
43089 1999 WP12 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
43090 1999 WF20 16/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
43091 1999 XL1 02/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 9,8 km MPC · JPL
43092 1999 XT5 04/12/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
43093 1999 XA7 04/12/1999 Catalina CSS 9,2 km MPC · JPL
43094 1999 XK7 04/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 8,1 km MPC · JPL
43095 1999 XF8 03/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
43096 1999 XL11 05/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
43097 1999 XM13 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
43098 1999 XD14 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43099 1999 XO15 05/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 10 km MPC · JPL
43100 1999 XV15 06/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,8 km MPC · JPL