Danh sách tiểu hành tinh/43901–44000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
43901 1995 VX2 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
43902 1995 VX4 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
43903 1995 WC 16/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
43904 1995 WO 16/11/1995 Oohira T. Urata 2,8 km MPC · JPL
43905 1995 WC1 16/11/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,1 km MPC · JPL
43906 1995 WK4 20/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
43907 1995 WX4 20/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
43908 Hiraku 1995 WE7 21/11/1995 Nanyo T. Okuni 3,1 km MPC · JPL
43909 1995 WB9 28/11/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 9,8 km MPC · JPL
43910 1995 WA20 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
43911 1995 WF22 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
43912 1995 WR34 20/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
43913 1995 YT 17/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
43914 1995 YC2 19/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
43915 1995 YT7 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
43916 1996 AP2 13/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
43917 1996 AM16 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
43918 1996 AE18 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
43919 1996 BG3 18/01/1996 Chichibu N. Satō, T. Urata 3,4 km MPC · JPL
43920 1996 CJ2 12/02/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,9 km MPC · JPL
43921 1996 CW3 10/02/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
43922 1996 CE5 10/02/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
43923 1996 CX8 14/02/1996 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli 3,6 km MPC · JPL
43924 Martoni 1996 DV1 22/02/1996 Stroncone A. Vagnozzi 2,9 km MPC · JPL
43925 1996 DB3 27/02/1996 Modra P. Kolény, L. Kornoš 3,4 km MPC · JPL
43926 1996 EL1 10/03/1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,1 km MPC · JPL
43927 1996 GN4 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
43928 1996 HE13 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
43929 1996 JO9 13/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
43930 1996 LR3 15/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
43931 Yoshimi 1996 PR9 09/08/1996 Nanyo T. Okuni 14 km MPC · JPL
43932 1996 QH 16/08/1996 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
43933 1996 RX9 07/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
43934 1996 TC 01/10/1996 Sudbury D. di Cicco 8,6 km MPC · JPL
43935 Danshechtman 1996 TF 01/10/1996 Colleverde V. S. Casulli 1,9 km MPC · JPL
43936 1996 TM11 11/10/1996 Kitami K. Endate 11 km MPC · JPL
43937 1996 TS25 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
43938 1996 TH51 05/10/1996 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
43939 1996 TT53 05/10/1996 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
43940 1996 XY5 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 16 km MPC · JPL
43941 1996 YP 20/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
43942 1996 YX 20/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
43943 1997 AV 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
43944 1997 AW1 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
43945 1997 AS2 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
43946 1997 AR6 07/01/1997 Oohira T. Urata 2,0 km MPC · JPL
43947 1997 AE7 09/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
43948 1997 AU12 10/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
43949 1997 AU18 09/01/1997 Chichibu N. Satō 2,9 km MPC · JPL
43950 1997 BG1 28/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
43951 1997 BC5 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
43952 1997 BG7 28/01/1997 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
43953 1997 CB1 01/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
43954 Chýnov 1997 CT5 07/02/1997 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 3,0 km MPC · JPL
43955 Fixlmüller 1997 CE6 06/02/1997 Linz E. Meyer, E. Obermair 1,5 km MPC · JPL
43956 Elidoro 1997 CD7 07/02/1997 Sormano P. Sicoli, F. Manca 3,9 km MPC · JPL
43957 Invernizzi 1997 CL13 07/02/1997 Sormano P. Sicoli, F. Manca 3,5 km MPC · JPL
43958 1997 CZ14 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
43959 1997 CB26 12/02/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,7 km MPC · JPL
43960 1997 CE27 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
43961 1997 ER5 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
43962 1997 EX13 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
43963 1997 EW14 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
43964 1997 EF23 07/03/1997 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
43965 1997 EO32 11/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
43966 1997 EM36 04/03/1997 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
43967 1997 FM2 31/03/1997 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
43968 1997 FA5 31/03/1997 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43969 1997 GL 04/04/1997 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
43970 1997 GH1 02/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
43971 Gabzdyl 1997 GB4 08/04/1997 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 3,8 km MPC · JPL
43972 1997 GM6 02/04/1997 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
43973 1997 GE7 02/04/1997 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43974 1997 GY12 03/04/1997 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
43975 1997 GF14 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
43976 1997 GQ14 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43977 1997 GD17 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
43978 1997 GG17 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43979 1997 GM17 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43980 1997 GR20 06/04/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
43981 1997 GM21 06/04/1997 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
43982 1997 GA32 15/04/1997 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
43983 1997 GR35 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
43984 1997 HR7 30/04/1997 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
43985 1997 HQ8 30/04/1997 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43986 1997 HF9 30/04/1997 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43987 1997 JR9 06/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
43988 1997 KQ3 31/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
43989 1997 LG4 09/06/1997 Lake Clear K. A. Williams 6,1 km MPC · JPL
43990 1997 LN4 07/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
43991 1997 MF10 28/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
43992 1997 NP 01/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
43993 Mariola 1997 OK 26/07/1997 Sormano P. Sicoli, A. Testa 7,0 km MPC · JPL
43994 1997 PF3 11/08/1997 Modra A. Galád, A. Pravda 5,3 km MPC · JPL
43995 1997 PY5 14/08/1997 Haleakala AMOS 3,5 km MPC · JPL
43996 1997 QH 22/08/1997 Yatsuka H. Abe 5,6 km MPC · JPL
43997 1997 QX 29/08/1997 Cloudcroft W. Offutt 3,7 km MPC · JPL
43998 Nanyoshino 1997 QB3 28/08/1997 Nanyo T. Okuni 14 km MPC · JPL
43999 Gramigna 1997 QC3 31/08/1997 Pianoro V. Goretti 2,2 km MPC · JPL
44000 1997 RB 01/09/1997 Kleť Z. Moravec 7,7 km MPC · JPL