Danh sách tiểu hành tinh/42801–42900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
42801 1999 FK41 20/03/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
42802 1999 GE15 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
42803 1999 GG21 15/04/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
42804 1999 GQ33 12/04/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42805 1999 JU1 08/05/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
42806 1999 JR3 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42807 1999 JM12 08/05/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
42808 1999 JZ13 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42809 1999 JJ20 10/05/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
42810 1999 JP72 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
42811 1999 JN81 07/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42812 1999 JC94 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
42813 1999 JU121 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42814 1999 LR13 09/06/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42815 1999 LH32 15/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
42816 1999 NZ1 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
42817 1999 NB4 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42818 1999 NU4 12/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
42819 1999 NF5 15/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,6 km MPC · JPL
42820 1999 NA7 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42821 1999 NV11 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42822 1999 NT13 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
42823 1999 NO15 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
42824 1999 NF16 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42825 1999 NK26 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42826 1999 NX26 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42827 1999 NC36 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42828 1999 NH39 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42829 1999 NN39 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
42830 1999 NE40 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42831 1999 NF43 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
42832 1999 NL44 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42833 1999 NH48 13/07/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
42834 1999 NU48 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42835 1999 NS56 12/07/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
42836 1999 OO3 22/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
42837 1999 PR1 09/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 7,5 km MPC · JPL
42838 1999 PP3 13/08/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,5 km MPC · JPL
42839 1999 PP6 07/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
42840 1999 RU 04/09/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
42841 1999 RO3 04/09/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
42842 1999 RK9 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
42843 1999 RV11 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42844 1999 RC12 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42845 1999 RV16 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
42846 1999 RJ26 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42847 1999 RC43 11/09/1999 Siding Spring R. H. McNaught 3,5 km MPC · JPL
42848 1999 RT43 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,6 km MPC · JPL
42849 Podjavorinská 1999 RK44 15/09/1999 Modra A. Galád, P. Kolény 5,0 km MPC · JPL
42850 1999 RS50 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
42851 1999 RA51 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42852 1999 RX52 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
42853 1999 RP69 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
42854 1999 RV70 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
42855 1999 RF72 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42856 1999 RO73 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
42857 1999 RS84 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
42858 1999 RL88 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
42859 1999 RB89 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
42860 1999 RC90 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
42861 1999 RQ90 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42862 1999 RH97 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42863 1999 RD99 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42864 1999 RY101 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42865 1999 RR103 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42866 1999 RJ104 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
42867 1999 RO113 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
42868 1999 RT115 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
42869 1999 RD117 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
42870 1999 RM120 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
42871 1999 RA123 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42872 1999 RB124 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
42873 1999 RV127 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
42874 1999 RM128 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
42875 1999 RO128 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42876 1999 RS132 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42877 1999 RW133 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42878 1999 RT135 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42879 1999 RD136 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
42880 1999 RX138 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42881 1999 RD145 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42882 1999 RZ145 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42883 1999 RJ146 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42884 1999 RF148 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42885 1999 RZ148 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42886 1999 RL150 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
42887 1999 RV155 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
42888 1999 RH163 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
42889 1999 RW164 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
42890 1999 RG167 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
42891 1999 RH169 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
42892 1999 RF180 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
42893 1999 RQ180 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
42894 1999 RM181 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
42895 1999 RK182 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42896 1999 RX182 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42897 1999 RZ187 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
42898 1999 RC190 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
42899 1999 RV193 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
42900 1999 RB195 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL