Danh sách tiểu hành tinh/37901–38000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
37901 1998 FW66 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
37902 1998 FH67 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
37903 1998 FU67 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
37904 1998 FU68 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
37905 1998 FU70 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
37906 1998 FR73 28/03/1998 Stroncone Santa Lucia Obs. 3,7 km MPC · JPL
37907 1998 FD76 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
37908 1998 FA78 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
37909 1998 FT79 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
37910 1998 FS84 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
37911 1998 FA85 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
37912 1998 FG90 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
37913 1998 FO90 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
37914 1998 FK94 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
37915 1998 FK101 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
37916 1998 FN101 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37917 1998 FJ103 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
37918 1998 FD104 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
37919 1998 FO104 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
37920 1998 FC109 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
37921 1998 FM109 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
37922 1998 FQ109 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
37923 1998 FD113 31/03/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
37924 1998 FB114 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37925 1998 FL114 31/03/1998 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
37926 1998 FX114 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
37927 1998 FS115 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
37928 1998 FO121 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
37929 1998 FY122 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
37930 1998 FG123 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
37931 1998 FG125 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
37932 1998 FF129 22/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
37933 1998 FM140 29/03/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
37934 1998 FO141 29/03/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
37935 1998 GW 03/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
37936 1998 GH1 04/04/1998 Woomera F. B. Zoltowski 8,4 km MPC · JPL
37937 1998 GA9 02/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
37938 1998 GH9 02/04/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
37939 Hašler 1998 HA 16/04/1998 Ondřejov L. Kotková 2,7 km MPC · JPL
37940 1998 HA4 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
37941 1998 HS6 22/04/1998 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
37942 1998 HY8 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
37943 1998 HF18 18/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
37944 1998 HK19 18/04/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37945 1998 HP19 18/04/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
37946 1998 HH20 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
37947 1998 HJ20 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
37948 1998 HN23 25/04/1998 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
37949 1998 HD29 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
37950 1998 HU33 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
37951 1998 HE42 24/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
37952 1998 HW45 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
37953 1998 HX46 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
37954 1998 HF47 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37955 1998 HK50 29/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
37956 1998 HO53 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
37957 1998 HJ54 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
37958 1998 HR57 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
37959 1998 HM62 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
37960 1998 HP64 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
37961 1998 HG71 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
37962 1998 HW74 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
37963 1998 HF79 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
37964 1998 HR84 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
37965 1998 HH89 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
37966 1998 HO90 21/04/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
37967 1998 HG93 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
37968 1998 HB94 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
37969 1998 HW97 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
37970 1998 HG100 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
37971 1998 HS102 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 6,3 km MPC · JPL
37972 1998 HJ105 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
37973 1998 HG106 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
37974 1998 HE115 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
37975 1998 HB118 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37976 1998 HC118 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
37977 1998 HC123 23/04/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
37978 1998 HR124 23/04/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
37979 1998 HG125 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
37980 1998 HH126 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
37981 1998 HD130 19/04/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37982 1998 HB132 19/04/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
37983 1998 HB136 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
37984 1998 HA138 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37985 1998 HF144 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
37986 1998 HQ144 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
37987 1998 HO145 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
37988 1998 HB153 23/04/1998 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
37989 1998 HZ153 28/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
37990 1998 KN4 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
37991 1998 KZ5 24/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
37992 1998 KP6 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
37993 1998 KM8 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
37994 1998 KV12 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
37995 1998 KG24 22/05/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
37996 1998 KE27 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
37997 1998 KW30 22/05/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
37998 1998 KF34 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
37999 1998 KL34 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
38000 1998 KK35 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL