Danh sách tiểu hành tinh/37801–37900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
37801 1997 WO47 19/11/ 1997 Xinglong SCAP 5,1 km MPC · JPL
37802 1997 XD11 03/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
37803 1997 YY 20/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
37804 1997 YE4 23/12/1997 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
37805 1997 YM10 28/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
37806 1997 YQ11 30/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
37807 1997 YZ12 27/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
37808 1997 YL14 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,6 km MPC · JPL
37809 1997 YU15 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
37810 1997 YP17 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
37811 1998 AR4 06/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
37812 1998 AB6 08/01/1998 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
37813 1998 AM6 04/01/1998 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
37814 1998 AT6 04/01/1998 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
37815 1998 BK1 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
37816 1998 BT2 19/01/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,4 km MPC · JPL
37817 1998 BV2 19/01/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,1 km MPC · JPL
37818 Juliamaury 1998 BC5 18/01/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
37819 1998 BE5 20/01/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,2 km MPC · JPL
37820 1998 BL8 25/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,0 km MPC · JPL
37821 1998 BM8 25/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
37822 1998 BQ8 25/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
37823 1998 BS8 25/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
37824 1998 BU14 25/01/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,9 km MPC · JPL
37825 1998 BM17 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
37826 1998 BS24 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
37827 1998 BR32 29/01/1998 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
37828 1998 BK33 31/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
37829 1998 BQ33 31/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
37830 1998 BX33 31/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
37831 1998 BH36 27/01/1998 Uccle E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
37832 1998 BA38 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
37833 1998 BL39 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
37834 1998 BG41 25/01/1998 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
37835 1998 BC44 25/01/1998 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli 5,2 km MPC · JPL
37836 1998 BD44 25/01/1998 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli 2,4 km MPC · JPL
37837 1998 CA2 09/02/1998 Xinglong SCAP 3,6 km MPC · JPL
37838 1998 DF 17/02/1998 Bédoin P. Antonini 2,9 km MPC · JPL
37839 1998 DX1 19/02/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,1 km MPC · JPL
37840 Gramegna 1998 DA3 20/02/1998 Bologna San Vittore Obs. 2,5 km MPC · JPL
37841 1998 DQ4 22/02/1998 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
37842 1998 DT4 22/02/1998 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
37843 1998 DA6 22/02/1998 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
37844 1998 DD6 22/02/1998 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
37845 1998 DF6 22/02/1998 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
37846 1998 DV6 17/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
37847 1998 DH9 22/02/1998 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
37848 1998 DB14 27/02/1998 Caussols ODAS 3,7 km MPC · JPL
37849 1998 DP16 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
37850 1998 DX21 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
37851 1998 DH26 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
37852 1998 DG32 22/02/1998 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
37853 Danielbarbier 1998 DB35 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
37854 1998 EY11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
37855 1998 EE12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
37856 1998 EV12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
37857 1998 EV14 05/03/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,8 km MPC · JPL
37858 1998 EX15 03/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
37859 Bobkoff 1998 FE3 23/03/1998 Ondřejov P. Pravec 6,3 km MPC · JPL
37860 1998 FP4 23/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
37861 1998 FA5 23/03/1998 Prescott P. G. Comba 3,8 km MPC · JPL
37862 1998 FR5 24/03/1998 Prescott P. G. Comba 2,4 km MPC · JPL
37863 1998 FB7 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
37864 1998 FJ10 24/03/1998 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
37865 Georgesattard 1998 FS15 28/03/1998 Caussols ODAS 3,1 km MPC · JPL
37866 1998 FU15 28/03/1998 Caussols ODAS 5,4 km MPC · JPL
37867 1998 FO16 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
37868 1998 FH18 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
37869 1998 FN21 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
37870 1998 FJ23 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
37871 1998 FB28 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
37872 1998 FW28 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
37873 1998 FM29 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
37874 1998 FX29 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
37875 1998 FV34 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
37876 1998 FY37 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
37877 1998 FX41 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
37878 1998 FG43 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
37879 1998 FB47 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
37880 1998 FP47 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
37881 1998 FL48 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
37882 1998 FE49 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
37883 1998 FA51 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
37884 1998 FH54 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
37885 1998 FG56 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
37886 1998 FH56 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
37887 1998 FQ58 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
37888 1998 FG59 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
37889 1998 FW59 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
37890 1998 FY59 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
37891 1998 FY60 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
37892 1998 FA61 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37893 1998 FR61 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
37894 1998 FE62 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
37895 1998 FJ62 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
37896 1998 FV62 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
37897 1998 FP64 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
37898 1998 FG65 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
37899 1998 FZ65 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
37900 1998 FF66 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL