Danh sách tiểu hành tinh/38901–39000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
38901 2000 SQ157 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38902 2000 SO158 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
38903 2000 SP160 27/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
38904 2000 SG162 21/09/2000 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
38905 2000 SW167 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38906 2000 SE169 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38907 2000 SC170 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
38908 2000 SX170 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38909 2000 SQ172 27/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
38910 2000 SA178 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
38911 2000 SW178 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
38912 2000 SK179 28/09/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
38913 2000 SY184 20/09/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
38914 2000 SQ186 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
38915 2000 SR189 22/09/2000 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
38916 2000 SY189 22/09/2000 Haleakala NEAT 7,5 km MPC · JPL
38917 2000 SE190 23/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
38918 2000 SS205 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
38919 2000 SS218 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
38920 2000 SW218 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
38921 2000 SG219 26/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
38922 2000 SF221 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
38923 2000 SM221 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38924 2000 SB222 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
38925 2000 SE222 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38926 2000 SH226 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
38927 2000 SV226 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
38928 2000 SY226 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
38929 2000 SH227 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38930 2000 SW230 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38931 2000 SY234 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
38932 2000 SL236 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
38933 2000 SE237 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38934 2000 SB239 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38935 2000 SC239 26/09/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
38936 2000 SD258 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38937 2000 SL258 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
38938 2000 SU258 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38939 2000 SH260 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
38940 2000 SY265 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38941 2000 SN269 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38942 2000 SA271 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
38943 2000 SQ273 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38944 2000 SF274 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
38945 2000 SO274 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38946 2000 SS274 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
38947 2000 SD287 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
38948 2000 ST292 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
38949 2000 SJ295 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38950 2000 ST295 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
38951 2000 SA296 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38952 2000 SG309 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
38953 2000 SK310 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
38954 2000 SD313 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
38955 2000 SE319 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
38956 2000 SR336 26/09/2000 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
38957 2000 SZ336 26/09/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
38958 2000 SL337 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
38959 2000 SE363 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
38960 Yeungchihung 2000 TS 02/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,6 km MPC · JPL
38961 2000 TG1 01/10/2000 Ametlla de Mar J. Nomen 2,7 km MPC · JPL
38962 Chuwinghung 2000 TN2 05/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 8,9 km MPC · JPL
38963 2000 TJ14 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38964 2000 TU18 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38965 2000 TB29 03/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38966 Deller 2000 TW35 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
38967 2000 TF36 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
38968 2000 TF55 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
38969 2000 TV55 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38970 2000 TC58 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38971 2000 TQ60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
38972 2000 TE61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
38973 2000 TQ61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
38974 2000 TK62 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38975 2000 TH66 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
38976 Taeve 2000 UR 21/10/2000 Drebach G. Lehmann 2,3 km MPC · JPL
38977 2000 UV 21/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,0 km MPC · JPL
38978 2000 UA2 22/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
38979 2000 UB2 22/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,9 km MPC · JPL
38980 Gaoyaojie 2000 UJ2 23/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
38981 2000 UW3 24/10/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
38982 2000 UD4 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38983 2000 UT4 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38984 2000 UZ4 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
38985 2000 UA5 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
38986 2000 UP5 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
38987 2000 UB8 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38988 2000 UJ12 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38989 2000 UF13 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38990 2000 UZ17 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
38991 2000 UE19 29/10/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
38992 2000 UN20 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38993 2000 UX20 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38994 2000 UZ21 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38995 2000 UJ24 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
38996 2000 UM25 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
38997 2000 UF26 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
38998 2000 UP26 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
38999 2000 UV26 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
39000 2000 UZ26 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL