Danh sách tiểu hành tinh/38001–38100

Tủ sách mở Wikibooks


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
38001 1998 KM37 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
38002 1998 KO42 27/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
38003 1998 KH44 22/05/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
38004 1998 KJ47 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
38005 1998 KM47 22/05/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
38006 1998 KD48 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
38007 1998 KS49 23/05/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
38008 1998 KP50 23/05/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
38009 1998 KV50 23/05/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
38010 1998 KE51 23/05/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
38011 1998 KL52 23/05/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
38012 1998 KE54 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38013 1998 KY54 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
38014 1998 KO61 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38015 1998 KX63 22/05/1998 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
38016 1998 KV65 27/05/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
38017 1998 KW67 26/05/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
38018 Louisneefs 1998 LN2 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
38019 Jeanmariepelt 1998 LV2 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 12 km MPC · JPL
38020 Hannadam 1998 MP 17/06/1998 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 4,9 km MPC · JPL
38021 1998 MG1 16/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
38022 1998 MS7 19/06/1998 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
38023 1998 MO39 26/06/1998 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
38024 1998 OB 16/07/1998 Caussols ODAS 7,3 km MPC · JPL
38025 1998 QF 17/08/1998 Prescott P. G. Comba 11 km MPC · JPL
38026 1998 QC12 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
38027 1998 QE14 17/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
38028 1998 QC20 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
38029 1998 QZ24 17/08/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
38030 1998 QG33 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
38031 1998 QN36 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
38032 1998 QH43 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
38033 1998 QN49 17/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
38034 1998 QW57 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
38035 1998 QC85 24/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
38036 1998 RE1 13/09/1998 Reedy Creek J. Broughton 9,3 km MPC · JPL
38037 1998 RS18 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
38038 1998 RQ19 14/09/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
38039 1998 RD24 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
38040 1998 RW49 14/09/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
38041 1998 RQ79 14/09/1998 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
38042 1998 SA10 21/09/1998 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
38043 1998 SB26 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
38044 Michaellucas 1998 SL62 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
38045 1998 SM93 26/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
38046 Krasnoyarsk 1998 SW144 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 16 km MPC · JPL
38047 1998 TC3 14/10/1998 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
38048 1998 UL18 27/10/1998 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
38049 1998 VY6 11/11/ 1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
38050 Bias 1998 VR38 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 62 km MPC · JPL
38051 1998 XJ5 07/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 23 km MPC · JPL
38052 1998 XA7 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
38053 1998 XO62 11/12/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38054 1999 AG10 14/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
38055 1999 AC24 15/01/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
38056 1999 BZ10 20/01/1999 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
38057 1999 BO15 26/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,6 km MPC · JPL
38058 1999 CA35 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
38059 1999 CO38 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38060 1999 CB61 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38061 1999 DJ1 17/02/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
38062 1999 EC9 15/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
38063 1999 FH 16/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,4 km MPC · JPL
38064 1999 FZ10 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
38065 1999 FK19 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
38066 1999 FO19 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
38067 1999 FO31 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
38068 1999 FK32 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
38069 1999 GN 05/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
38070 Redwine 1999 GG2 06/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
38071 1999 GU3 10/04/1999 Socorro LINEAR 430 m MPC · JPL
38072 1999 GO11 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
38073 1999 GX11 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
38074 1999 GX19 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38075 1999 GN21 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
38076 1999 GA31 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38077 1999 GY31 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38078 1999 GW42 12/04/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
38079 1999 HF 16/04/1999 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
38080 1999 HN1 17/04/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38081 1999 HC10 17/04/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38082 1999 HO11 17/04/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
38083 Rhadamanthus 1999 HX11 17/04/1999 Kitt Peak DES 168 km MPC · JPL
38084 1999 HB12 18/04/1999 Kitt Peak M. W. Buie, R. Millis 193 km MPC · JPL
38085 1999 HO12 17/04/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38086 Beowulf 1999 JB 05/05/1999 Anderson Mesa LONEOS 640 m MPC · JPL
38087 1999 JN 06/05/1999 Gekko T. Kagawa 3,6 km MPC · JPL
38088 1999 JS1 08/05/1999 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
38089 1999 JV1 08/05/1999 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
38090 1999 JN2 08/05/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
38091 1999 JT3 10/05/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
38092 1999 JF5 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38093 1999 JX6 08/05/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
38094 1999 JM9 08/05/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
38095 1999 JD10 08/05/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
38096 1999 JF11 09/05/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
38097 1999 JW11 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38098 1999 JO13 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38099 1999 JE14 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38100 1999 JM14 15/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
38001 1998 KM37 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
38002 1998 KO42 27/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
38003 1998 KH44 22/05/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
38004 1998 KJ47 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
38005 1998 KM47 22/05/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
38006 1998 KD48 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
38007 1998 KS49 23/05/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
38008 1998 KP50 23/05/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
38009 1998 KV50 23/05/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
38010 1998 KE51 23/05/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
38011 1998 KL52 23/05/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
38012 1998 KE54 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38013 1998 KY54 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
38014 1998 KO61 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38015 1998 KX63 22/05/1998 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
38016 1998 KV65 27/05/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
38017 1998 KW67 26/05/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
38018 Louisneefs 1998 LN2 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
38019 Jeanmariepelt 1998 LV2 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 12 km MPC · JPL
38020 Hannadam 1998 MP 17/06/1998 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 4,9 km MPC · JPL
38021 1998 MG1 16/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
38022 1998 MS7 19/06/1998 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
38023 1998 MO39 26/06/1998 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
38024 1998 OB 16/07/1998 Caussols ODAS 7,3 km MPC · JPL
38025 1998 QF 17/08/1998 Prescott P. G. Comba 11 km MPC · JPL
38026 1998 QC12 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
38027 1998 QE14 17/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
38028 1998 QC20 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
38029 1998 QZ24 17/08/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
38030 1998 QG33 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
38031 1998 QN36 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
38032 1998 QH43 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
38033 1998 QN49 17/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
38034 1998 QW57 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
38035 1998 QC85 24/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
38036 1998 RE1 13/09/1998 Reedy Creek J. Broughton 9,3 km MPC · JPL
38037 1998 RS18 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
38038 1998 RQ19 14/09/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
38039 1998 RD24 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
38040 1998 RW49 14/09/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
38041 1998 RQ79 14/09/1998 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
38042 1998 SA10 21/09/1998 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
38043 1998 SB26 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
38044 Michaellucas 1998 SL62 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
38045 1998 SM93 26/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
38046 Krasnoyarsk 1998 SW144 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 16 km MPC · JPL
38047 1998 TC3 14/10/1998 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
38048 1998 UL18 27/10/1998 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
38049 1998 VY6 11/11/ 1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
38050 Bias 1998 VR38 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 62 km MPC · JPL
38051 1998 XJ5 07/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 23 km MPC · JPL
38052 1998 XA7 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
38053 1998 XO62 11/12/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38054 1999 AG10 14/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
38055 1999 AC24 15/01/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
38056 1999 BZ10 20/01/1999 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
38057 1999 BO15 26/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,6 km MPC · JPL
38058 1999 CA35 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
38059 1999 CO38 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38060 1999 CB61 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38061 1999 DJ1 17/02/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
38062 1999 EC9 15/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
38063 1999 FH 16/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,4 km MPC · JPL
38064 1999 FZ10 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
38065 1999 FK19 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
38066 1999 FO19 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
38067 1999 FO31 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
38068 1999 FK32 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
38069 1999 GN 05/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
38070 Redwine 1999 GG2 06/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
38071 1999 GU3 10/04/1999 Socorro LINEAR 430 m MPC · JPL
38072 1999 GO11 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
38073 1999 GX11 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
38074 1999 GX19 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38075 1999 GN21 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
38076 1999 GA31 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38077 1999 GY31 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38078 1999 GW42 12/04/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
38079 1999 HF 16/04/1999 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
38080 1999 HN1 17/04/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38081 1999 HC10 17/04/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38082 1999 HO11 17/04/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
38083 Rhadamanthus 1999 HX11 17/04/1999 Kitt Peak DES 168 km MPC · JPL
38084 1999 HB12 18/04/1999 Kitt Peak M. W. Buie, R. Millis 193 km MPC · JPL
38085 1999 HO12 17/04/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38086 Beowulf 1999 JB 05/05/1999 Anderson Mesa LONEOS 640 m MPC · JPL
38087 1999 JN 06/05/1999 Gekko T. Kagawa 3,6 km MPC · JPL
38088 1999 JS1 08/05/1999 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
38089 1999 JV1 08/05/1999 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
38090 1999 JN2 08/05/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
38091 1999 JT3 10/05/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
38092 1999 JF5 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38093 1999 JX6 08/05/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
38094 1999 JM9 08/05/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
38095 1999 JD10 08/05/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
38096 1999 JF11 09/05/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
38097 1999 JW11 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38098 1999 JO13 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38099 1999 JE14 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38100 1999 JM14 15/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL