Danh sách tiểu hành tinh/35901–36000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
35901 1999 JK88 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
35902 1999 JM88 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
35903 1999 JY88 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
35904 1999 JJ89 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
35905 1999 JA92 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
35906 1999 JL92 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35907 1999 JO92 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
35908 1999 JP92 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
35909 1999 JY93 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35910 1999 JZ93 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
35911 1999 JB95 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
35912 1999 JY95 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
35913 1999 JC97 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
35914 1999 JM97 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
35915 1999 JV97 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
35916 1999 JS98 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
35917 1999 JK99 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
35918 1999 JL99 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
35919 1999 JY99 12/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
35920 1999 JJ101 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35921 1999 JU101 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
35922 1999 JO102 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35923 1999 JX103 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
35924 1999 JA104 14/05/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
35925 1999 JP104 15/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
35926 1999 JL105 13/05/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
35927 1999 JN106 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
35928 1999 JV107 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
35929 1999 JK108 13/05/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
35930 1999 JD110 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
35931 1999 JW112 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
35932 1999 JP113 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
35933 1999 JD117 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
35934 1999 JZ120 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
35935 1999 JO122 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
35936 1999 JX123 14/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
35937 1999 JD124 14/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
35938 1999 JQ125 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
35939 1999 JO127 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
35940 1999 JE128 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
35941 1999 JT129 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
35942 1999 JP132 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
35943 1999 KP2 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
35944 1999 KT2 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
35945 1999 KU2 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
35946 1999 KO4 20/05/1999 Prescott P. G. Comba 3,7 km MPC · JPL
35947 1999 KT5 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
35948 1999 KD6 17/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
35949 1999 KQ10 18/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
35950 1999 KL13 18/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
35951 1999 KE14 18/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
35952 1999 KN14 18/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
35953 1999 KJ15 20/05/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
35954 1999 KY15 18/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
35955 1999 KS17 17/05/1999 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
35956 1999 LG2 08/06/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
35957 1999 LZ3 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
35958 1999 LF4 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
35959 1999 LE5 10/06/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
35960 1999 LB7 09/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
35961 1999 LH7 12/06/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,5 km MPC · JPL
35962 1999 LX9 08/06/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
35963 1999 LL11 08/06/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
35964 1999 LC13 09/06/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
35965 1999 LH13 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
35966 1999 LJ13 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
35967 1999 LG14 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
35968 1999 LK14 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
35969 1999 LY14 11/06/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
35970 1999 LE21 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35971 1999 LJ26 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35972 1999 LL26 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
35973 1999 LU26 09/06/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
35974 1999 LW26 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
35975 1999 LG27 09/06/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
35976 Yorktown 1999 MY1 25/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
35977 Lexington 1999 NA 03/07/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 5,8 km MPC · JPL
35978 Arlington 1999 NC 05/07/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 3,4 km MPC · JPL
35979 1999 NC2 12/07/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
35980 1999 NO3 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
35981 1999 NU3 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
35982 1999 NJ4 11/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
35983 1999 NG5 15/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,9 km MPC · JPL
35984 1999 NK7 13/07/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
35985 1999 NJ8 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
35986 1999 NL8 13/07/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
35987 1999 NV8 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35988 1999 NO9 13/07/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
35989 1999 NF10 13/07/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
35990 1999 NG10 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
35991 1999 NN11 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35992 1999 NF12 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
35993 1999 NS17 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35994 1999 NS18 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
35995 1999 NK20 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
35996 1999 NN20 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
35997 1999 NQ20 14/07/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
35998 1999 NP21 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
35999 1999 NB22 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
36000 1999 NV22 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL