Danh sách tiểu hành tinh/36001–36100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
36001 1999 ND23 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
36002 1999 NA24 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
36003 1999 NX24 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36004 1999 NB25 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36005 1999 NH25 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36006 1999 NS26 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36007 1999 NJ31 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36008 1999 NH32 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
36009 1999 NA35 14/07/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
36010 1999 NH37 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
36011 1999 NM37 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
36012 1999 NC39 14/07/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
36013 1999 NZ39 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
36014 1999 NJ40 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
36015 1999 NN40 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36016 1999 ND41 14/07/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
36017 1999 ND43 14/07/1999 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
36018 1999 NA46 13/07/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
36019 1999 NE48 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
36020 1999 NL48 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
36021 1999 NH49 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36022 1999 NQ49 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
36023 1999 NS49 13/07/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
36024 1999 NW50 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36025 1999 NY50 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36026 1999 NZ52 12/07/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
36027 1999 NZ55 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
36028 1999 NA57 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
36029 1999 NF57 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
36030 1999 NR59 13/07/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
36031 1999 NG64 10/07/1999 Wise Wise Obs. 5,6 km MPC · JPL
36032 1999 OC 16/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,7 km MPC · JPL
36033 Viseggi 1999 OC1 19/07/1999 Monte Viseggi Monte Viseggi Obs. 5,9 km MPC · JPL
36034 1999 OK3 24/07/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 5,5 km MPC · JPL
36035 Petrvok 1999 PV 06/08/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 5,8 km MPC · JPL
36036 Bonucci 1999 PQ1 08/08/1999 Saji Saji Obs. 3,8 km MPC · JPL
36037 Linenschmidt 1999 PQ3 13/08/1999 Nacogdoches W. D. Bruton, C. F. Stewart 3,7 km MPC · JPL
36038 1999 PU3 13/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
36039 1999 PA4 13/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 8,9 km MPC · JPL
36040 1999 PF6 13/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
36041 1999 QU 17/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
36042 1999 QB3 21/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
36043 1999 RN2 04/09/1999 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
36044 1999 RA10 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
36045 1999 RZ12 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
36046 1999 RH14 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
36047 1999 RY14 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
36048 1999 RR17 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36049 1999 RB18 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
36050 1999 RE18 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
36051 1999 RO19 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
36052 1999 RS19 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
36053 1999 RY23 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
36054 1999 RJ24 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
36055 1999 RP31 05/09/1999 Ondřejov L. Kotková 3,8 km MPC · JPL
36056 1999 RX32 08/09/1999 Črni Vrh H. Mikuž 7,2 km MPC · JPL
36057 1999 RC33 10/09/1999 Saint-Michel-sur-Meurthe L. Bernasconi 5,8 km MPC · JPL
36058 1999 RM35 10/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,8 km MPC · JPL
36059 1999 RT39 07/09/1999 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
36060 Babuška 1999 RM43 14/09/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,0 km MPC · JPL
36061 Haldane 1999 RJ44 11/09/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 8,4 km MPC · JPL
36062 1999 RB47 07/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
36063 1999 RD47 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
36064 1999 RR47 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
36065 1999 RX48 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
36066 1999 RW49 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
36067 1999 RD50 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
36068 1999 RN51 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
36069 1999 RV52 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
36070 1999 RQ53 07/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36071 1999 RG56 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
36072 1999 RJ56 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
36073 1999 RX56 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
36074 1999 RF58 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
36075 1999 RU59 07/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36076 1999 RW60 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
36077 1999 RL61 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
36078 1999 RK62 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
36079 1999 RH63 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36080 1999 RF64 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
36081 1999 RG71 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
36082 1999 RQ77 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
36083 1999 RV81 07/09/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
36084 1999 RR85 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
36085 1999 RT85 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
36086 1999 RW86 07/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
36087 1999 RF88 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
36088 1999 RD92 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
36089 1999 RN92 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
36090 1999 RN100 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
36091 1999 RS100 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
36092 1999 RS102 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
36093 1999 RA103 08/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
36094 1999 RM108 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
36095 1999 RL109 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
36096 1999 RU110 08/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36097 1999 RH112 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
36098 1999 RW112 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
36099 1999 RE113 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
36100 1999 RC114 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL