Danh sách tiểu hành tinh/30901–31000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
30901 1993 FU34 19/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
30902 1993 FF35 19/03/1993 La Silla UESAC 5,9 km MPC · JPL
30903 1993 FU37 19/03/1993 La Silla UESAC 4,3 km MPC · JPL
30904 1993 FV41 19/03/1993 La Silla UESAC 7,7 km MPC · JPL
30905 1993 FC42 19/03/1993 La Silla UESAC 7,9 km MPC · JPL
30906 1993 FV44 19/03/1993 La Silla UESAC 11 km MPC · JPL
30907 1993 FD47 19/03/1993 La Silla UESAC 6,5 km MPC · JPL
30908 1993 FW47 19/03/1993 La Silla UESAC 8,5 km MPC · JPL
30909 1993 FZ49 19/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
30910 1993 FP52 17/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
30911 1993 FY75 21/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
30912 1993 FP76 21/03/1993 La Silla UESAC 6,1 km MPC · JPL
30913 1993 FO77 21/03/1993 La Silla UESAC 7,8 km MPC · JPL
30914 1993 FV82 19/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
30915 1993 GF1 15/04/1993 Palomar H. E. Holt 13 km MPC · JPL
30916 1993 GN1 14/04/1993 La Silla H. Debehogne 3,0 km MPC · JPL
30917 Moehorgan 1993 HV1 19/04/1993 McGraw-Hill J. L. Tonry 5,8 km MPC · JPL
30918 1993 KV2 27/05/1993 Caussols E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
30919 1993 NV1 12/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
30920 1993 OV4 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
30921 1993 OG6 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
30922 1993 OE13 19/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
30923 1993 QU4 18/08/1993 Caussols E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
30924 1993 RC2 15/09/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,4 km MPC · JPL
30925 1993 RD2 15/09/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,8 km MPC · JPL
30926 1993 TL13 14/10/1993 Palomar H. E. Holt 3,4 km MPC · JPL
30927 1993 TF17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
30928 Jefferson 1993 TJ32 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
30929 1993 TR38 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
30930 1993 UF 20/10/1993 Siding Spring R. H. McNaught 3,1 km MPC · JPL
30931 1993 UJ5 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
30932 1993 UO5 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
30933 Grillparzer 1993 UW8 17/10/1993 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,6 km MPC · JPL
30934 Bakerhansen 1993 WH 16/11/ 1993 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 2,8 km MPC · JPL
30935 Davasobel 1994 AK1 08/01/1994 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 2,4 km MPC · JPL
30936 Basra 1994 BR3 16/01/1994 Caussols E. W. Elst, C. Pollas 6,7 km MPC · JPL
30937 Bashkirtseff 1994 BA4 16/01/1994 Caussols E. W. Elst, C. Pollas 4,3 km MPC · JPL
30938 Montmartre 1994 BB4 16/01/1994 Caussols E. W. Elst, C. Pollas 4,0 km MPC · JPL
30939 Samaritaine 1994 BE4 16/01/1994 Caussols E. W. Elst, C. Pollas 5,1 km MPC · JPL
30940 1994 CL2 14/02/1994 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
30941 1994 CJ11 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
30942 Helicaon 1994 CX13 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 33 km MPC · JPL
30943 1994 ED2 12/03/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 10 km MPC · JPL
30944 1994 GD1 08/04/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 9,4 km MPC · JPL
30945 1994 GW9 14/04/1994 Lake Tekapo A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin 7,9 km MPC · JPL
30946 1994 HB 19/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
30947 1994 JW 04/05/1994 Palomar E. F. Helin 6,0 km MPC · JPL
30948 1994 PU 14/08/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
30949 1994 PF9 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 7,8 km MPC · JPL
30950 1994 PJ9 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
30951 1994 PL13 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
30952 1994 PX15 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
30953 1994 PZ17 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,6 km MPC · JPL
30954 1994 PM28 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
30955 Weiser 1994 PG29 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 17 km MPC · JPL
30956 1994 QP 27/08/1994 Siding Spring G. J. Garradd 12 km MPC · JPL
30957 1994 SQ7 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
30958 1994 TV3 07/10/1994 Palomar E. F. Helin 1,9 km MPC · JPL
30959 1994 TG9 08/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
30960 1994 UV2 26/10/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,3 km MPC · JPL
30961 1994 VD1 04/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
30962 1994 VH7 11/11/ 1994 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 2,9 km MPC · JPL
30963 Mount Banzan 1994 WO3 29/11/ 1994 Ayashi Station M. Koishikawa 3,4 km MPC · JPL
30964 1994 WW7 28/11/ 1994 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
30965 1994 XW 02/12/1994 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,7 km MPC · JPL
30966 1994 XN1 02/12/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,7 km MPC · JPL
30967 1994 XX4 09/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
30968 1995 AM1 06/01/1995 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 3,1 km MPC · JPL
30969 1995 BP2 29/01/1995 Siding Spring R. H. McNaught 6,1 km MPC · JPL
30970 1995 BP3 31/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
30971 1995 DJ 21/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
30972 1995 DE8 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
30973 1995 DS8 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
30974 1995 EL 05/03/1995 Oizumi T. Kobayashi 9,6 km MPC · JPL
30975 1995 EM 06/03/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
30976 1995 FH1 28/03/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,9 km MPC · JPL
30977 1995 JJ1 05/05/1995 Caussols E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
30978 1995 MO5 23/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
30979 1995 OB5 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
30980 1995 QU3 31/08/1995 Catalina Station T. B. Spahr 14 km MPC · JPL
30981 1995 SJ4 25/09/1995 Catalina Station T. B. Spahr 14 km MPC · JPL
30982 1995 SP5 21/09/1995 Xinglong SCAP 11 km MPC · JPL
30983 1995 SE16 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
30984 1995 SW19 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 8,5 km MPC · JPL
30985 1995 SM24 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
30986 1995 SC28 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
30987 1995 SO34 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
30988 1995 SE36 23/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
30989 1995 SZ43 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
30990 1995 ST48 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
30991 Minenze 1995 SV53 28/09/1995 Xinglong SCAP 4,5 km MPC · JPL
30992 1995 SV66 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
30993 1995 SA81 30/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
30994 1995 UE2 24/10/1995 Sudbury D. di Cicco 8,0 km MPC · JPL
30995 1995 UZ3 20/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
30996 1995 UH4 20/10/1995 Oohira T. Urata 5,5 km MPC · JPL
30997 1995 UO5 26/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
30998 1995 UF11 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
30999 1995 UJ31 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
31000 Rockchic 1995 VV 11/11/ 1995 Haleakala AMOS 7,9 km MPC · JPL