Danh sách tiểu hành tinh/31001–31100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
31001 1995 VG14 15/11/ 1995 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
31002 1995 VR15 15/11/ 1995 Kitt Peak Spacewatch 8,1 km MPC · JPL
31003 1995 WQ2 16/11/ 1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 9,8 km MPC · JPL
31004 1995 WW28 19/11/ 1995 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
31005 1995 WC31 19/11/ 1995 Kitt Peak Spacewatch 9,6 km MPC · JPL
31006 1995 XC 03/12/1995 Sudbury D. di Cicco 16 km MPC · JPL
31007 1996 AE14 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
31008 1996 BN2 26/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
31009 1996 CP 01/02/1996 Xinglong SCAP 9,8 km MPC · JPL
31010 1996 CJ1 11/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
31011 1996 CG7 02/02/1996 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
31012 Jiangshiyang 1996 CG8 10/02/1996 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
31013 1996 DR 19/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
31014 1996 DW 21/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
31015 Boccardi 1996 DS1 16/02/1996 Bologna San Vittore Obs. 1,5 km MPC · JPL
31016 1996 DY1 23/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
31017 1996 EH2 15/03/1996 Siding Spring R. H. McNaught 3,5 km MPC · JPL
31018 1996 ET2 15/03/1996 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
31019 1996 EH10 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
31020 Skarupa 1996 FP1 17/03/1996 Haleakala AMOS 13 km MPC · JPL
31021 1996 FW1 17/03/1996 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
31022 1996 FJ9 20/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
31023 1996 FT10 20/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
31024 1996 FT11 22/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
31025 1996 GR 12/04/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
31026 1996 GB7 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
31027 1996 HQ 18/04/1996 Ondřejov L. Kotková 1,6 km MPC · JPL
31028 Cerulli 1996 HH1 18/04/1996 Bologna San Vittore Obs. 2,4 km MPC · JPL
31029 1996 HC16 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
31030 1996 HN19 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
31031 Altiplano 1996 HV20 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
31032 Scheidemann 1996 HS22 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
31033 1996 HY23 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
31034 1996 HC24 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
31035 1996 HJ24 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
31036 1996 HM25 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
31037 Mydon 1996 HZ25 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 19 km MPC · JPL
31038 1996 HG26 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
31039 1996 JN 12/05/1996 Moriyama Y. Ikari 3,5 km MPC · JPL
31040 1996 JW8 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
31041 1996 KD 16/05/1996 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 7,0 km MPC · JPL
31042 1996 KS4 22/05/1996 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
31043 Sturm 1996 LT 11/06/1996 Prescott P. G. Comba 1,8 km MPC · JPL
31044 1996 NY 11/07/1996 Siding Spring R. H. McNaught 4,5 km MPC · JPL
31045 1996 NP4 14/07/1996 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
31046 1996 NU4 14/07/1996 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
31047 1996 PW8 08/08/1996 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
31048 1996 PO9 11/08/1996 Burlington T. Handley 5,3 km MPC · JPL
31049 1996 QZ 20/08/1996 Kleť Kleť Obs. 4,4 km MPC · JPL
31050 1996 RA2 12/09/1996 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
31051 1996 RT3 13/09/1996 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
31052 1996 RC5 10/09/1996 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
31053 1996 RD5 11/09/1996 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
31054 1996 RT5 13/09/1996 Lime Creek R. Linderholm 4,5 km MPC · JPL
31055 1996 RZ19 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
31056 1996 RK25 12/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
31057 1996 SK4 21/09/1996 Xinglong SCAP 5,2 km MPC · JPL
31058 1996 TA5 08/10/1996 Sudbury D. di Cicco 5,9 km MPC · JPL
31059 1996 TQ5 01/10/1996 Granville R. G. Davis 4,2 km MPC · JPL
31060 1996 TB6 03/10/1996 Xinglong SCAP 11 km MPC · JPL
31061 Tamao 1996 TK7 10/10/1996 Kuma Kogen A. Nakamura 5,3 km MPC · JPL
31062 1996 TP10 09/10/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 13 km MPC · JPL
31063 1996 TK11 11/10/1996 Kitami K. Endate 5,6 km MPC · JPL
31064 1996 TP11 11/10/1996 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
31065 Beishizhang 1996 TZ13 10/10/1996 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
31066 1996 TR25 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
31067 1996 TF50 04/10/1996 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
31068 1996 TT54 09/10/1996 Xinglong SCAP 5,4 km MPC · JPL
31069 1996 UM1 18/10/1996 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
31070 1996 VX9 03/11/ 1996 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
31071 1996 VL18 06/11/ 1996 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
31072 1996 VZ22 09/11/ 1996 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
31073 1996 VV29 07/11/ 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 8,8 km MPC · JPL
31074 1996 WY1 24/11/ 1996 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
31075 1996 XV 01/12/1996 Chichibu N. Satō 7,0 km MPC · JPL
31076 1996 XH1 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
31077 1996 XZ2 03/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 9,5 km MPC · JPL
31078 1996 XJ5 06/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
31079 1996 XS5 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 7,7 km MPC · JPL
31080 1996 XA6 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
31081 1996 XO13 09/12/1996 Sudbury D. di Cicco 9,2 km MPC · JPL
31082 1996 XM19 08/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 5,0 km MPC · JPL
31083 1996 XE32 14/12/1996 Chichibu N. Satō 7,8 km MPC · JPL
31084 1996 YX2 29/12/1996 Chichibu N. Satō 6,1 km MPC · JPL
31085 1997 AV12 10/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 9,2 km MPC · JPL
31086 Gehringer 1997 AT17 12/01/1997 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,6 km MPC · JPL
31087 Oirase 1997 AA22 09/01/1997 Chichibu N. Satō 6,3 km MPC · JPL
31088 1997 BV 18/01/1997 Xinglong SCAP 6,2 km MPC · JPL
31089 1997 BW1 29/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,8 km MPC · JPL
31090 1997 BJ5 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
31091 1997 BE9 30/01/1997 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli 1,6 km MPC · JPL
31092 Carolowilhelmina 1997 CW5 06/02/1997 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 4,6 km MPC · JPL
31093 1997 CE28 06/02/1997 Xinglong SCAP 9,4 km MPC · JPL
31094 1997 CN28 14/02/1997 Xinglong SCAP 10 km MPC · JPL
31095 Buneiou 1997 DH 27/02/1997 Chichibu N. Satō 6,1 km MPC · JPL
31096 1997 GH14 03/04/1997 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
31097 Nucciomula 1997 JM11 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 15 km MPC · JPL
31098 Frankhill 1997 LQ2 09/06/1997 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
31099 1997 MF4 28/06/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
31100 1997 ML4 28/06/1997 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL