Danh sách tiểu hành tinh/31901–32000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
31901 Amitscheer 2000 GU18 12/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
31902 Raymondwang 2000 GN19 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
31903 Euniceyou 2000 GK26 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
31904 Haoruochen 2000 GX34 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
31905 Likinpong 2000 GM40 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
31906 2000 GF44 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
31907 Wongsumming 2000 GR44 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
31908 2000 GP46 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
31909 Chenweitung 2000 GP52 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
31910 Moustafa 2000 GJ53 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
31911 Niklasfauth 2000 GE54 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
31912 Lukasgrafner 2000 GM54 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
31913 2000 GM56 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
31914 2000 GL65 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
31915 2000 GA66 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
31916 Arnehensel 2000 GC67 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
31917 Lukashohne 2000 GH67 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
31918 Onkargujral 2000 GW67 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
31919 Carragher 2000 GC69 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
31920 Annamcevoy 2000 GX69 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
31921 2000 GD71 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
31922 Alsharif 2000 GD72 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
31923 2000 GN73 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
31924 2000 GD74 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
31925 Krutovskiy 2000 GW75 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
31926 Alhamood 2000 GW76 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
31927 2000 GT78 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
31928 Limzhengtheng 2000 GU78 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
31929 2000 GF79 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31930 2000 GJ81 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31931 Sipiera 2000 GW82 10/04/2000 Prescott P. G. Comba 4,1 km MPC · JPL
31932 2000 GK85 03/04/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
31933 Tanyizhao 2000 GY85 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
31934 Benjamintan 2000 GE88 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
31935 Midgley 2000 GY88 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
31936 Bernardsmit 2000 GP95 06/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
31937 Kangsunwoo 2000 GZ98 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31938 Nattapong 2000 GL99 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
31939 Thananon 2000 GC101 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
31940 Sutthiluk 2000 GQ104 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
31941 2000 GQ105 13/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
31942 2000 GA106 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
31943 Tahsinelmas 2000 GJ106 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
31944 Seyitherdem 2000 GP107 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
31945 2000 GQ108 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
31946 Sahilabbi 2000 GM109 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
31947 2000 GO109 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
31948 2000 GH110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
31949 2000 GR120 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
31950 2000 GC122 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
31951 Alexisallen 2000 GL123 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31952 Bialtdecelie 2000 GS123 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
31953 Bontha 2000 GZ125 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
31954 Georgiebotev 2000 GJ126 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
31955 2000 GU126 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
31956 Wald 2000 GA133 13/04/2000 Prescott P. G. Comba 3,4 km MPC · JPL
31957 Braunstein 2000 GP133 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
31958 2000 GN135 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
31959 Keianacave 2000 GD136 12/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
31960 2000 GC142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
31961 2000 GJ142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
31962 2000 GE153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
31963 2000 GE154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
31964 2000 GG161 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
31965 2000 GQ161 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31966 2000 HR1 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
31967 2000 HW4 27/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
31968 2000 HH5 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
31969 Yihuachen 2000 HL7 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
31970 2000 HD9 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
31971 Beatricechoi 2000 HP9 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31972 Carlycrump 2000 HX9 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
31973 Ashwindatta 2000 HO10 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
31974 2000 HG12 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
31975 Johndean 2000 HA13 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31976 Niyatidesai 2000 HH13 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
31977 Devalapurkar 2000 HZ13 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
31978 Jeremyphilip 2000 HA14 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
31979 2000 HH14 28/04/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
31980 Axelfeldmann 2000 HJ14 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
31981 2000 HH15 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31982 Johnwallis 2000 HS20 30/04/2000 Prescott P. G. Comba 4,8 km MPC · JPL
31983 2000 HS21 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
31984 Unger 2000 HR23 25/04/2000 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 2,0 km MPC · JPL
31985 Andrewryan 2000 HV23 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
31986 2000 HZ27 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
31987 2000 HN28 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
31988 Jasonfiacco 2000 HT29 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
31989 2000 HX33 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
31990 2000 HX34 26/04/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
31991 Royghosh 2000 HK35 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
31992 2000 HX35 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
31993 2000 HL37 28/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
31994 2000 HR40 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
31995 2000 HX40 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
31996 Goecknerwald 2000 HO42 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
31997 2000 HR43 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
31998 2000 HN44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
31999 2000 HF47 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
32000 2000 HA51 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL