Danh sách tiểu hành tinh/29901–30000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
29901 1999 HS7 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
29902 1999 HM8 16/04/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
29903 1999 HP9 17/04/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
29904 1999 HL10 17/04/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
29905 Kunitaka 1999 HQ11 21/04/1999 Nanyo T. Okuni 9,2 km MPC · JPL
29906 1999 HF12 16/04/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
29907 1999 JD 01/05/1999 Monte Agliale M. Ziboli 3,8 km MPC · JPL
29908 1999 JP3 06/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
29909 1999 JE8 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
29910 Segre 1999 JV8 14/05/1999 Prescott P. G. Comba 6,7 km MPC · JPL
29911 1999 JQ9 08/05/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
29912 1999 JQ10 08/05/1999 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
29913 1999 JO12 08/05/1999 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
29914 1999 JH15 15/05/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
29915 1999 JG18 10/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
29916 1999 JP18 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
29917 1999 JP19 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
29918 1999 JV20 10/05/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
29919 1999 JD23 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
29920 1999 JB26 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
29921 1999 JE26 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
29922 1999 JZ27 10/05/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
29923 1999 JE28 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
29924 1999 JN28 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
29925 1999 JV28 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
29926 1999 JW32 10/05/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
29927 1999 JE35 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
29928 1999 JX35 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
29929 1999 JR39 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
29930 1999 JT41 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
29931 1999 JL44 10/05/1999 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
29932 1999 JB46 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
29933 1999 JG46 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
29934 1999 JL46 10/05/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
29935 1999 JH48 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
29936 1999 JD49 10/05/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
29937 1999 JB50 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
29938 1999 JR52 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
29939 1999 JS52 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
29940 1999 JK73 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
29941 1999 JB76 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
29942 1999 JJ77 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
29943 1999 JZ78 13/05/1999 Socorro LINEAR 40 km MPC · JPL
29944 1999 JF80 12/05/1999 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
29945 1999 JU83 12/05/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
29946 1999 JZ83 12/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
29947 1999 JD84 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
29948 1999 JS84 12/05/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
29949 1999 JM85 15/05/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
29950 Uppili 1999 JA86 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
29951 1999 JH86 12/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
29952 Varghese 1999 JL86 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
29953 1999 JW86 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
29954 1999 JK89 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
29955 1999 JE90 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
29956 1999 JF91 12/05/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
29957 1999 JR91 12/05/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
29958 1999 JY91 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
29959 Senevelling 1999 JJ92 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
29960 1999 JU92 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
29961 1999 JB99 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
29962 1999 JA100 12/05/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
29963 1999 JH100 12/05/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
29964 1999 JO100 12/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
29965 1999 JX102 13/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
29966 1999 JW103 13/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
29967 1999 JN104 15/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
29968 1999 JE106 13/05/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
29969 Amyvitha 1999 JX109 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
29970 1999 KQ 16/05/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
29971 1999 KT 16/05/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
29972 Chriswan 1999 KO11 18/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
29973 1999 LP7 12/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
29974 1999 LV8 08/06/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
29975 1999 LQ32 08/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
29976 1999 NE9 13/07/1999 Socorro LINEAR 34 km MPC · JPL
29977 1999 NH11 13/07/1999 Socorro LINEAR 33 km MPC · JPL
29978 Arthurwang 1999 NN13 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
29979 Wastyk 1999 RN83 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
29980 Dougsimons 1999 SV6 30/09/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,7 km MPC · JPL
29981 1999 TD10 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 81 km MPC · JPL
29982 Sarahwu 1999 TT31 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
29983 Amyxu 1999 VS61 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
29984 Zefferer 1999 VC79 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
29985 1999 VX153 10/11/ 1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
29986 Shunsuke 1999 XW37 03/12/1999 Kuma Kogen A. Nakamura 2,4 km MPC · JPL
29987 Lazhang 1999 XO49 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
29988 Davidezilli 1999 XR99 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
29989 1999 XS204 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
29990 1999 XR208 13/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
29991 Dazimmerman 2000 AC38 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
29992 Yasminezubi 2000 AY39 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
29993 2000 AD55 04/01/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
29994 Zuoyu 2000 AC61 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
29995 Arshavsky 2000 AO97 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
29996 2000 AQ97 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
29997 2000 AE127 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
29998 2000 AG137 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
29999 2000 AT137 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
30000 Camenzind 2000 AB138 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL