Danh sách tiểu hành tinh/30801–30900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
30801 1989 SS1 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
30802 1989 SH3 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
30803 1989 SG14 26/09/1989 Calar Alto J. M. Baur, K. Birkle 3,6 km MPC · JPL
30804 1989 TO14 02/10/1989 La Silla H. Debehogne 8,7 km MPC · JPL
30805 1989 UO2 21/10/1989 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,6 km MPC · JPL
30806 1989 UP5 30/10/1989 Cerro Tololo S. J. Bus 13 km MPC · JPL
30807 1989 UQ5 30/10/1989 Cerro Tololo S. J. Bus 21 km MPC · JPL
30808 1989 YA2 30/12/1989 Siding Spring R. H. McNaught 3,9 km MPC · JPL
30809 1990 EO8 07/03/1990 La Silla H. Debehogne 9,2 km MPC · JPL
30810 1990 FM 23/03/1990 Palomar E. F. Helin 11 km MPC · JPL
30811 1990 OD2 29/07/1990 Palomar H. E. Holt 2,4 km MPC · JPL
30812 1990 OZ4 25/07/1990 Palomar H. E. Holt 1,4 km MPC · JPL
30813 1990 QT 19/08/1990 Palomar E. F. Helin 4,3 km MPC · JPL
30814 1990 QW 19/08/1990 Palomar E. F. Helin 3,7 km MPC · JPL
30815 1990 QH2 22/08/1990 Palomar H. E. Holt 2,5 km MPC · JPL
30816 1990 QA6 29/08/1990 Palomar H. E. Holt 2,9 km MPC · JPL
30817 1990 QN9 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
30818 1990 RH2 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,1 km MPC · JPL
30819 1990 RL2 15/09/1990 Palomar C. M. Olmstead 5,8 km MPC · JPL
30820 1990 RU2 15/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,5 km MPC · JPL
30821 Chernetenko 1990 RR17 15/09/1990 Nauchnij L. V. Zhuravleva 3,6 km MPC · JPL
30822 1990 SX5 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
30823 1990 SY15 16/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,5 km MPC · JPL
30824 1990 TD 09/10/1990 Siding Spring R. H. McNaught 3,6 km MPC · JPL
30825 1990 TG1 14/10/1990 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
30826 Coulomb 1990 TS1 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 11 km MPC · JPL
30827 Lautenschläger 1990 TE2 10/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 2,7 km MPC · JPL
30828 Bethe 1990 TK4 12/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,4 km MPC · JPL
30829 Wolfwacker 1990 TE9 10/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 3,1 km MPC · JPL
30830 Jahn 1990 TQ12 14/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,0 km MPC · JPL
30831 Seignovert 1990 TO14 14/10/1990 Palomar K. J. Lawrence, E. F. Helin 2,0 km MPC · JPL
30832 Urbaincreve 1990 UC5 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
30833 1990 VM4 15/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
30834 1990 VR6 15/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
30835 Waterloo 1990 WB7 21/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
30836 Schnittke 1991 AU2 15/01/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,7 km MPC · JPL
30837 Steinheil 1991 AW2 15/01/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 11 km MPC · JPL
30838 1991 CM1 07/02/1991 Geisei T. Seki 2,8 km MPC · JPL
30839 1991 GH1 11/04/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,9 km MPC · JPL
30840 Jackalice 1991 GC2 15/04/1991 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 4,7 km MPC · JPL
30841 1991 GA3 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
30842 1991 GO7 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
30843 1991 JK1 08/05/1991 Palomar E. F. Helin 8,4 km MPC · JPL
30844 Hukeller 1991 KE 17/05/1991 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 11 km MPC · JPL
30845 1991 PQ3 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
30846 1991 PJ17 09/08/1991 Palomar H. E. Holt 2,0 km MPC · JPL
30847 Lampert 1991 RC5 13/09/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 10 km MPC · JPL
30848 1991 RZ19 14/09/1991 Palomar H. E. Holt 5,4 km MPC · JPL
30849 1991 RE20 14/09/1991 Palomar H. E. Holt 12 km MPC · JPL
30850 Vonsiemens 1991 TN2 07/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 10 km MPC · JPL
30851 Reißfelder 1991 TD6 02/10/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 2,1 km MPC · JPL
30852 Debye 1991 TR6 02/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,0 km MPC · JPL
30853 1991 UH3 31/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,7 km MPC · JPL
30854 1991 VB 01/11/ 1991 Palomar E. F. Helin 1,0 km MPC · JPL
30855 1991 VQ9 04/11/ 1991 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
30856 1991 XE 07/12/1991 Palomar E. F. Helin 3,4 km MPC · JPL
30857 Parsec 1991 YY 31/12/1991 Haute Provence E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
30858 1992 AU1 09/01/1992 Palomar E. F. Helin 4,2 km MPC · JPL
30859 1992 BM 28/01/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,9 km MPC · JPL
30860 1992 DA4 29/02/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
30861 1992 DS5 29/02/1992 La Silla UESAC 6,2 km MPC · JPL
30862 1992 DF10 29/02/1992 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
30863 1992 EA4 01/03/1992 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
30864 1992 EE6 01/03/1992 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
30865 1992 EH8 02/03/1992 La Silla UESAC 4,1 km MPC · JPL
30866 1992 EN8 02/03/1992 La Silla UESAC 9,0 km MPC · JPL
30867 1992 EL9 02/03/1992 La Silla UESAC 7,0 km MPC · JPL
30868 1992 ET10 06/03/1992 La Silla UESAC 8,3 km MPC · JPL
30869 1992 EU11 06/03/1992 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
30870 1992 EW15 01/03/1992 La Silla UESAC 8,4 km MPC · JPL
30871 1992 EG16 01/03/1992 La Silla UESAC 6,4 km MPC · JPL
30872 1992 EM17 02/03/1992 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
30873 1992 EN17 02/03/1992 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
30874 1992 EA23 01/03/1992 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
30875 1992 EX25 08/03/1992 La Silla UESAC 8,7 km MPC · JPL
30876 1992 EM27 04/03/1992 La Silla UESAC 7,3 km MPC · JPL
30877 1992 ES30 01/03/1992 La Silla UESAC 10 km MPC · JPL
30878 1992 GQ 03/04/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 9,7 km MPC · JPL
30879 Hiroshikanai 1992 KF 25/05/1992 Geisei T. Seki 6,2 km MPC · JPL
30880 1992 PC2 02/08/1992 Palomar H. E. Holt 5,0 km MPC · JPL
30881 Robertstevenson 1992 RS4 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
30882 Tomhenning 1992 SG2 21/09/1992 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 6,4 km MPC · JPL
30883 de Broglie 1992 SW16 24/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,0 km MPC · JPL
30884 1992 SL23 30/09/1992 Palomar H. E. Holt 4,9 km MPC · JPL
30885 1992 UU4 30/10/1992 Yakiimo A. Natori, T. Urata 6,1 km MPC · JPL
30886 1992 WJ1 17/11/ 1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,1 km MPC · JPL
30887 1992 WL2 18/11/ 1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,7 km MPC · JPL
30888 Okitsumisaki 1993 BG2 19/01/1993 Geisei T. Seki 9,2 km MPC · JPL
30889 1993 FU6 17/03/1993 La Silla UESAC 4,7 km MPC · JPL
30890 1993 FB9 17/03/1993 La Silla UESAC 11 km MPC · JPL
30891 1993 FV14 17/03/1993 La Silla UESAC 2,6 km MPC · JPL
30892 1993 FR18 17/03/1993 La Silla UESAC 5,0 km MPC · JPL
30893 1993 FD19 17/03/1993 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
30894 1993 FD20 17/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
30895 1993 FH23 21/03/1993 La Silla UESAC 3,2 km MPC · JPL
30896 1993 FX26 21/03/1993 La Silla UESAC 6,4 km MPC · JPL
30897 1993 FG29 21/03/1993 La Silla UESAC 5,7 km MPC · JPL
30898 1993 FJ29 21/03/1993 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
30899 1993 FL32 21/03/1993 La Silla UESAC 7,0 km MPC · JPL
30900 1993 FM34 17/03/1993 La Silla UESAC 7,5 km MPC · JPL