Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/28901–29000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
28901 2000 LJ14 06/06/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
28902 2000 LZ33 04/06/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
28903 2000 LD35 01/06/2000 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
28904 2000 ML 20/06/2000 Haleakala NEAT 16 km MPC · JPL
28905 2000 MQ 24/06/2000 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
28906 2000 MP2 24/06/2000 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
28907 2000 MH3 25/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
28908 2000 NY6 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
28909 2000 NC10 07/07/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
28910 2000 NH11 10/07/2000 Valinhos P. R. Holvorcem 4,7 km MPC · JPL
28911 2000 NB16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
28912 Sonahosseini 2000 NL26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
28913 2000 OT 23/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 6,5 km MPC · JPL
28914 2000 OC12 23/07/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
28915 2000 OU13 23/07/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
28916 Logancollins 2000 OL35 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
28917 Zacollins 2000 QR17 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
28918 2000 QF21 24/08/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
28919 2000 QP27 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
28920 2000 QC91 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
28921 2000 QZ122 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
28922 2000 QK132 26/08/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
28923 2000 QJ161 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
28924 Jennanncsele 2000 QD205 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
28925 2000 QY205 31/08/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
28926 2000 QE231 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
28927 2000 RA6 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
28928 2000 RY12 01/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
28929 2000 RU13 01/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
28930 2000 RA31 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
28931 2000 RU54 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
28932 2000 RY102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
28933 2000 SZ22 25/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 10 km MPC · JPL
28934 Meagancurrie 2000 SB113 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
28935 Kevincyr 2000 SH123 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
28936 Dalapati 2000 SF139 23/09/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
28937 2000 SM162 21/09/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
28938 2000 SR311 27/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
28939 2000 TO33 04/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
28940 2000 UD1 22/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 7,3 km MPC · JPL
28941 2000 UH8 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
28942 Yennydieguez 2000 UJ14 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
28943 2000 UF51 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
28944 2000 UA70 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
28945 Taideding 2000 UA79 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
28946 2000 VW56 03/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28947 2000 WH12 22/11/ 2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
28948 Disalvo 2000 WJ34 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28949 2000 WV100 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
28950 Ailisdooner 2000 WF133 19/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
28951 2000 WA149 29/11/ 2000 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
28952 Ericepstein 2000 YG35 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28953 Hollyerickson 2000 YL37 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
28954 Feiyiou 2000 YA41 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
28955 Kaliadeborah 2000 YZ58 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
28956 2001 AA45 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 8,9 km MPC · JPL
28957 Danielfulop 2001 BE50 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28958 Binns 2001 CQ42 13/02/2001 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
28959 2001 DL74 19/02/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
28960 2001 DZ81 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
28961 2001 FO64 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
28962 2001 FL117 19/03/2001 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
28963 Tamyiu 2001 FY121 29/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
28964 2001 FG122 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
28965 2001 FF162 30/03/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
28966 Yuyingshih 2001 HS24 26/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 13 km MPC · JPL
28967 Gerhardter 2001 HK34 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28968 Gongmiaoxin 2001 HT36 29/04/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
28969 Youngminjeongahn 2001 HM57 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
28970 2001 JJ4 15/05/2001 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
28971 2001 KM28 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28972 2001 KV38 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
28973 2001 KN42 21/05/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
28974 2001 KW59 26/05/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
28975 2001 KR69 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
28976 2001 KN73 24/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
28977 2001 KP73 24/05/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
28978 Ixion 2001 KX76 22/05/2001 Cerro Tololo DES 844 km MPC · JPL
28979 2001 LW 13/06/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
28980 Chowyunfat 2001 LS1 15/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
28981 2001 LY3 13/06/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
28982 2001 LJ17 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
28983 Omergranek 2001 LK19 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28984 2001 MS2 16/06/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
28985 2001 MP5 17/06/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
28986 2001 MG13 23/06/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
28987 2001 MP14 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
28988 2001 MS23 27/06/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
28989 2001 MZ24 16/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
28990 Ariheinze 2001 ML27 20/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
28991 2001 MU27 21/06/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28992 2001 MW28 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
28993 2001 NA6 13/07/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
28994 2001 OO8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
28995 2001 OF46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
28996 2001 OL51 21/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
28997 2020 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
28998 2184 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
28999 2505 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
29000 2607 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL