Danh sách tiểu hành tinh/27901–28000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
27901 1996 RR4 13/09/1996 Haleakala NEAT 8,9 km MPC · JPL
27902 1996 RA5 13/09/1996 Church Stretton S. P. Laurie 8,0 km MPC · JPL
27903 1996 RS11 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
27904 1996 SV4 20/09/1996 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
27905 1996 SK6 20/09/1996 Xinglong SCAP 8,9 km MPC · JPL
27906 1996 TZ7 12/10/1996 Sudbury D. di Cicco 8,6 km MPC · JPL
27907 1996 TU9 15/10/1996 Kleť Kleť Obs. 6,6 km MPC · JPL
27908 1996 TX9 04/10/1996 Church Stretton S. P. Laurie 6,4 km MPC · JPL
27909 1996 TD11 14/10/1996 Lime Creek R. Linderholm 10 km MPC · JPL
27910 1996 TA14 10/10/1996 Xinglong SCAP 3,8 km MPC · JPL
27911 1996 TC14 10/10/1996 Xinglong SCAP 12 km MPC · JPL
27912 1996 TJ14 09/10/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,1 km MPC · JPL
27913 1996 TC41 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
27914 1996 TN41 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
27915 Nancywright 1996 UU1 30/10/1996 Prescott P. G. Comba 10 km MPC · JPL
27916 1996 VX1 01/11/ 1996 Xinglong SCAP 12 km MPC · JPL
27917 Edoardo 1996 VU2 06/11/ 1996 San Marcello L. Tesi, G. Cattani 8,6 km MPC · JPL
27918 Azusagawa 1996 VJ4 06/11/ 1996 Chichibu N. Satō 11 km MPC · JPL
27919 1996 VP4 13/11/ 1996 Oizumi T. Kobayashi 6,6 km MPC · JPL
27920 1996 VV8 07/11/ 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 16 km MPC · JPL
27921 1996 VY26 11/11/ 1996 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
27922 Mascheroni 1996 XW8 08/12/1996 Prescott P. G. Comba 10 km MPC · JPL
27923 Dimitribartolini 1996 XJ32 04/12/1996 Cima Ekar M. Tombelli, U. Munari 8,8 km MPC · JPL
27924 1997 AZ10 09/01/1997 Sudbury D. di Cicco 1,6 km MPC · JPL
27925 1997 CJ1 01/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
27926 1997 EM15 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
27927 1997 EQ32 11/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
27928 Nithintumma 1997 EG38 05/03/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
27929 1997 FC1 28/03/1997 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
27930 Nakamatsu 1997 GN6 02/04/1997 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
27931 Zeitlin-Trinkle 1997 GU7 02/04/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
27932 Leonyao 1997 GF8 02/04/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
27933 1997 GW14 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
27934 1997 HT11 30/04/1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
27935 1997 JN 02/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
27936 1997 JF12 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
27937 1997 JJ13 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
27938 Guislain 1997 JG16 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 9,3 km MPC · JPL
27939 1997 LL2 05/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
27940 1997 LB4 09/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
27941 1997 LB6 13/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
27942 1997 LL9 07/06/1997 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
27943 1997 LB12 07/06/1997 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
27944 1997 MA3 28/06/1997 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
27945 1997 MK3 28/06/1997 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
27946 1997 NA 01/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
27947 Emilemathieu 1997 NH3 09/07/1997 Prescott P. G. Comba 5,3 km MPC · JPL
27948 1997 NQ3 06/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
27949 Jonasz 1997 NU4 08/07/1997 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
27950 1997 OF1 30/07/1997 Rand G. R. Viscome 1,9 km MPC · JPL
27951 1997 OG2 30/07/1997 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
27952 Atapuerca 1997 PR4 11/08/1997 Majorca Á. López J., R. Pacheco 2,8 km MPC · JPL
27953 1997 PF5 11/08/1997 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
27954 1997 QB4 27/08/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,3 km MPC · JPL
27955 Yasumasa 1997 QU4 24/08/1997 Nanyo T. Okuni 4,5 km MPC · JPL
27956 1997 RC 01/09/1997 Kleť Z. Moravec 4,1 km MPC · JPL
27957 1997 RV8 12/09/1997 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
27958 Giussano 1997 RP9 09/09/1997 Sormano V. Giuliani 2,7 km MPC · JPL
27959 Fagioli 1997 SE1 19/09/1997 San Marcello L. Tesi 2,3 km MPC · JPL
27960 Dobiáš 1997 SN1 21/09/1997 Ondřejov L. Kotková 3,7 km MPC · JPL
27961 Kostelecký 1997 SU1 22/09/1997 Kleť M. Tichý 2,4 km MPC · JPL
27962 1997 SY1 23/09/1997 Ondřejov M. Wolf, P. Pravec 4,2 km MPC · JPL
27963 Hartkopf 1997 ST2 25/09/1997 Ondřejov P. Pravec, M. Wolf 3,0 km MPC · JPL
27964 1997 SW15 27/09/1997 Caussols ODAS 5,1 km MPC · JPL
27965 1997 SH25 29/09/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,6 km MPC · JPL
27966 Changguang 1997 SA34 16/09/1997 Xinglong SCAP 9,2 km MPC · JPL
27967 Beppebianchi 1997 TE 01/10/1997 Bologna San Vittore Obs. 6,1 km MPC · JPL
27968 Bobylapointe 1997 TM1 03/10/1997 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
27969 1997 TT3 03/10/1997 Caussols ODAS 8,0 km MPC · JPL
27970 1997 TR9 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
27971 1997 TO12 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
27972 1997 TA18 08/10/1997 Dynic A. Sugie 5,8 km MPC · JPL
27973 1997 TR25 12/10/1997 Xinglong SCAP 6,5 km MPC · JPL
27974 Drejsl 1997 UH 19/10/1997 Ondřejov L. Kotková 7,0 km MPC · JPL
27975 Mazurkiewicz 1997 UJ1 23/10/1997 Prescott P. G. Comba 4,4 km MPC · JPL
27976 1997 UY3 26/10/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
27977 Distratis 1997 UK5 25/10/1997 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 4,1 km MPC · JPL
27978 Lubosluka 1997 UN9 29/10/1997 Ondřejov L. Kotková 4,8 km MPC · JPL
27979 1997 UH19 28/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
27980 1997 UA21 27/10/1997 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
27981 1997 UK21 20/10/1997 Xinglong SCAP 4,3 km MPC · JPL
27982 Atsushimiyazaki 1997 UH22 26/10/1997 Chichibu N. Satō 5,0 km MPC · JPL
27983 Bernardi 1997 UU24 26/10/1997 Cima Ekar A. Boattini, M. Tombelli 4,3 km MPC · JPL
27984 Herminefranz 1997 VN 01/11/ 1997 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 3,1 km MPC · JPL
27985 Remanzacco 1997 VC1 02/11/ 1997 Remanzacco Remanzacco Obs. 5,5 km MPC · JPL
27986 Hanuš 1997 VV2 04/11/ 1997 Ondřejov L. Kotková 3,0 km MPC · JPL
27987 1997 VR3 06/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 5,8 km MPC · JPL
27988 Menabrea 1997 VA4 07/11/ 1997 Prescott P. G. Comba 7,0 km MPC · JPL
27989 1997 VG4 07/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
27990 1997 VD6 09/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 9,4 km MPC · JPL
27991 Koheijimiura 1997 VW6 06/11/ 1997 Chichibu N. Satō 4,5 km MPC · JPL
27992 1997 VR7 02/11/ 1997 Xinglong SCAP 9,8 km MPC · JPL
27993 1997 WK 18/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 7,0 km MPC · JPL
27994 1997 WM1 19/11/ 1997 Xinglong SCAP 9,8 km MPC · JPL
27995 1997 WL2 23/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
27996 1997 WJ5 23/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
27997 Bandos 1997 WV7 23/11/ 1997 Chichibu N. Satō 2,4 km MPC · JPL
27998 1997 WU8 20/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
27999 1997 WV21 30/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 6,2 km MPC · JPL
28000 1997 WC35 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL