Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/28801–28900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
28801 Maryanderson 2000 HJ76 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
28802 Boborino 2000 HX77 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
28803 Roe 2000 HR79 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
28804 2000 HC81 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
28805 2000 HY85 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
28806 2000 HH87 30/04/2000 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
28807 Lisawaller 2000 HC90 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
28808 Ananthnarayan 2000 HO96 28/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
28809 2000 HY102 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
28810 Suchandler 2000 JS5 01/05/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
28811 2000 JX9 04/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
28812 2000 JS11 03/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28813 Jeffreykurtz 2000 JV14 06/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
28814 2000 JA17 05/05/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
28815 2000 JS17 06/05/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
28816 Kimneville 2000 JC18 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
28817 Simoneflood 2000 JJ20 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28818 Kellyryan 2000 JQ20 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
28819 Karinritchey 2000 JX20 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
28820 Sylrobertson 2000 JJ24 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
28821 Harryanselmo 2000 JV24 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28822 Angelabarker 2000 JW25 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
28823 Archibald 2000 JM26 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
28824 Marlablair 2000 JY26 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
28825 Bryangoehring 2000 JG28 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
28826 2000 JQ28 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
28827 2000 JK29 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
28828 Aalamiharandi 2000 JT29 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
28829 Abelsky 2000 JO30 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
28830 2000 JY30 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
28831 Abu-Alshaikh 2000 JL32 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28832 Akana 2000 JW32 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
28833 Arunachalam 2000 JB35 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28834 2000 JD37 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
28835 2000 JX37 07/05/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
28836 Ashmore 2000 JH38 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28837 Nibalachandar 2000 JN38 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
28838 2000 JA41 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
28839 2000 JG41 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
28840 2000 JB44 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
28841 Kelseybarter 2000 JK45 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28842 Bhowmik 2000 JO45 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
28843 2000 JZ45 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
28844 2000 JS47 09/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
28845 2000 JP49 09/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
28846 2000 JQ50 09/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
28847 2000 JT50 09/05/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
28848 Nicolemarie 2000 JH53 09/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
28849 2000 JC54 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
28850 2000 JS54 06/05/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
28851 Londonbolsius 2000 JE55 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
28852 Westonbraun 2000 JH55 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
28853 Bukhamsin 2000 JX55 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
28854 Budisteanu 2000 JP56 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28855 Burchell 2000 JN57 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28856 2000 JZ58 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
28857 2000 JE59 07/05/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
28858 2000 JK59 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
28859 2000 JC60 07/05/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
28860 Cappelletto 2000 JQ60 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28861 2000 JF62 07/05/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
28862 2000 JF65 05/05/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
28863 2000 JW65 06/05/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
28864 2000 JG70 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
28865 2000 JX74 04/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
28866 Chakraborty 2000 JX75 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28867 2000 JU76 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
28868 Rianchandra 2000 JN77 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
28869 Chaubal 2000 JA84 05/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28870 2000 JO85 02/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
28871 2000 KA6 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
28872 2000 KF6 27/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
28873 2000 KM7 27/05/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
28874 Michaelchen 2000 KC15 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28875 2000 KH18 28/05/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
28876 2000 KL31 28/05/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
28877 2000 KC41 28/05/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
28878 Segner 2000 KL41 26/05/2000 Ondřejov P. Kušnirák 3,4 km MPC · JPL
28879 2000 KK42 28/05/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28880 2000 KN46 27/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
28881 2000 KG48 27/05/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
28882 2000 KO48 27/05/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
28883 2000 KS52 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
28884 Youngjunchoi 2000 KA54 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
28885 2000 KH56 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
28886 Ericajawin 2000 KX57 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
28887 2000 KQ58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
28888 2000 KS60 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
28889 2000 KQ63 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
28890 2000 KY65 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
28891 2000 KK75 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
28892 2000 LZ2 04/06/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
28893 2000 LL7 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
28894 Ryanchung 2000 LT8 05/06/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
28895 2000 LS9 06/06/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
28896 2000 LN10 01/06/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
28897 2000 LP10 01/06/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
28898 2000 LX10 04/06/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
28899 2000 LV11 04/06/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
28900 2000 LH12 04/06/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL