Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/26901–27000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
26901 1995 WN20 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
26902 1995 YR 17/12/1995 Chichibu N. Satō, T. Urata 2,7 km MPC · JPL
26903 1995 YT3 20/12/1995 Siding Spring R. H. McNaught 4,9 km MPC · JPL
26904 1995 YE25 25/12/1995 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
26905 1996 BC1 16/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
26906 Rubidia 1996 BH4 22/01/1996 Socorro R. Weber 3,6 km MPC · JPL
26907 1996 EV 15/03/1996 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
26908 Lebesgue 1996 GK 11/04/1996 Prescott P. G. Comba 1,9 km MPC · JPL
26909 Lefschetz 1996 HY1 24/04/1996 Prescott P. G. Comba 3,2 km MPC · JPL
26910 1996 HU25 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
26911 1996 JF1 13/05/1996 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
26912 1996 JG1 13/05/1996 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
26913 1996 JF2 11/05/1996 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
26914 1996 KC1 20/05/1996 Campo Imperatore A. Boattini, A. Di Clemente 3,1 km MPC · JPL
26915 1996 LV1 14/06/1996 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
26916 1996 RR2 13/09/1996 Catalina Station C. W. Hergenrother 3,5 km MPC · JPL
26917 Pianoro 1996 RF4 15/09/1996 Pianoro V. Goretti 11 km MPC · JPL
26918 1996 RA16 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
26919 Shoichimiyata 1996 RC24 03/09/1996 Nanyo T. Okuni 13 km MPC · JPL
26920 1996 TQ12 11/10/1996 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
26921 Jensallit 1996 TF15 15/10/1996 Southend Bradfield G. Sallit 9,4 km MPC · JPL
26922 Samara 1996 TD40 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
26923 1996 YZ 20/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
26924 Johnharvey 1996 YZ2 30/12/1996 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,1 km MPC · JPL
26925 1997 AK2 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 7,9 km MPC · JPL
26926 1997 AC9 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
26927 1997 CD4 03/02/1997 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
26928 1997 CC17 06/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
26929 1997 CE18 07/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
26930 1997 CH20 12/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
26931 1997 CC22 13/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
26932 1997 EY2 04/03/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
26933 1997 EP3 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
26934 Jordancotler 1997 EV33 04/03/1997 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
26935 Vireday 1997 EE46 15/03/1997 USNO Flagstaff C. B. Luginbuhl 2,0 km MPC · JPL
26936 1997 EL47 12/03/1997 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
26937 Makimiyamoto 1997 FQ1 31/03/1997 Kuma Kogen A. Nakamura 2,3 km MPC · JPL
26938 Jackli 1997 FW3 31/03/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
26939 Jiachengli 1997 FZ4 31/03/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
26940 Quintero 1997 GC8 02/04/1997 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
26941 1997 GT11 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
26942 Nealkuhn 1997 GM12 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
26943 1997 GZ16 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
26944 1997 GX20 06/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
26945 Sushko 1997 GE22 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
26946 Ziziyu 1997 GG23 06/04/1997 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
26947 Angelawang 1997 GF36 06/04/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
26948 Annasato 1997 GD38 06/04/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
26949 1997 JV7 03/05/1997 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
26950 Legendre 1997 JH10 11/05/1997 Prescott P. G. Comba 2,1 km MPC · JPL
26951 1997 JZ15 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
26952 1997 JF16 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
26953 1997 KO2 29/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
26954 Skadiang 1997 MG 25/06/1997 Campo Imperatore A. Boattini 3,3 km MPC · JPL
26955 Lie 1997 MR1 30/06/1997 Prescott P. G. Comba 2,9 km MPC · JPL
26956 1997 MT3 28/06/1997 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
26957 1997 MN4 28/06/1997 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
26958 1997 MY4 28/06/1997 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
26959 1997 MR8 30/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,1 km MPC · JPL
26960 Liouville 1997 NE3 08/07/1997 Prescott P. G. Comba 4,7 km MPC · JPL
26961 1997 OY1 29/07/1997 Bédoin P. Antonini 4,1 km MPC · JPL
26962 1997 PE3 13/08/1997 Kleť Kleť Obs. 5,6 km MPC · JPL
26963 Palorapavý 1997 PM4 13/08/1997 Ondřejov P. Pravec 2,5 km MPC · JPL
26964 1997 RO 01/09/1997 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
26965 1997 RW2 03/09/1997 Majorca Á. López J., R. Pacheco 5,8 km MPC · JPL
26966 1997 RL3 04/09/1997 Xinglong SCAP 4,1 km MPC · JPL
26967 1997 RZ7 04/09/1997 Gekko T. Kagawa, T. Urata 7,3 km MPC · JPL
26968 1997 RB9 10/09/1997 Bergisch Gladbach W. Bickel 10 km MPC · JPL
26969 Biver 1997 SE 20/09/1997 Kleť M. Tichý, J. Tichá 4,3 km MPC · JPL
26970 Eliáš 1997 SE2 23/09/1997 Ondřejov P. Pravec 2,8 km MPC · JPL
26971 Sezimovo Ústí 1997 SL2 25/09/1997 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 3,0 km MPC · JPL
26972 1997 SM3 21/09/1997 Church Stretton S. P. Laurie 5,6 km MPC · JPL
26973 Lála 1997 SP25 29/09/1997 Ondřejov P. Pravec, M. Wolf 4,5 km MPC · JPL
26974 1997 TJ19 08/10/1997 Gekko T. Kagawa, T. Urata 5,3 km MPC · JPL
26975 1997 TY24 08/10/1997 Uenohara N. Kawasato 2,3 km MPC · JPL
26976 1997 TF26 11/10/1997 Xinglong SCAP 8,9 km MPC · JPL
26977 1997 US3 26/10/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,6 km MPC · JPL
26978 1997 UZ4 20/10/1997 Xinglong SCAP 8,0 km MPC · JPL
26979 1997 UR9 29/10/1997 Bédoin P. Antonini 6,3 km MPC · JPL
26980 1997 UQ10 29/10/1997 Woomera F. B. Zoltowski 4,0 km MPC · JPL
26981 1997 UJ15 25/10/1997 Church Stretton S. P. Laurie 2,7 km MPC · JPL
26982 1997 UY21 25/10/1997 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 6,4 km MPC · JPL
26983 1997 VA 01/11/1997 Woomera F. B. Zoltowski 3,1 km MPC · JPL
26984 Fernand-Roland 1997 VV 01/11/1997 Village-Neuf C. Demeautis, D. Matter 15 km MPC · JPL
26985 1997 VP3 06/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
26986 Čáslavská 1997 VC5 04/11/1997 Ondřejov L. Kotková 5,8 km MPC · JPL
26987 1997 WP1 21/11/1997 Xinglong SCAP 4,7 km MPC · JPL
26988 1997 WT5 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
26989 1997 WO7 19/11/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 8,6 km MPC · JPL
26990 Culbertson 1997 WZ7 23/11/1997 Chichibu N. Satō 7,3 km MPC · JPL
26991 1997 WZ30 29/11/1997 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
26992 1997 WE47 26/11/1997 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
26993 Littlewood 1997 XC1 03/12/1997 Prescott P. G. Comba 4,0 km MPC · JPL
26994 1997 XU1 02/12/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 6,7 km MPC · JPL
26995 1997 XS11 05/12/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 6,6 km MPC · JPL
26996 1997 YH3 16/12/1997 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
26997 1997 YJ5 25/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 15 km MPC · JPL
26998 Iriso 1997 YX6 25/12/1997 Chichibu N. Satō 9,0 km MPC · JPL
26999 1998 BQ41 28/01/1998 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
27000 1998 BO44 22/01/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL