Danh sách tiểu hành tinh/28001–28100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
28001 1997 WD41 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
28002 1997 WO51 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
28003 1997 WT52 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
28004 Terakawa 1997 XA 02/12/1997 Mishima M. Akiyama 6,0 km MPC · JPL
28005 1997 XC 01/12/1997 Lime Creek R. Linderholm 15 km MPC · JPL
28006 1997 XM5 03/12/1997 Gekko T. Kagawa, T. Urata 5,8 km MPC · JPL
28007 Galhassin 1997 XO10 07/12/1997 Cima Ekar A. Boattini, M. Tombelli 7,1 km MPC · JPL
28008 1997 XR11 05/12/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 6,8 km MPC · JPL
28009 1997 YY1 21/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,9 km MPC · JPL
28010 1997 YE3 24/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
28011 1997 YW3 22/12/1997 Xinglong SCAP 5,0 km MPC · JPL
28012 1997 YH4 23/12/1997 Xinglong SCAP 4,1 km MPC · JPL
28013 1997 YL4 24/12/1997 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
28014 1997 YS5 25/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 9,1 km MPC · JPL
28015 1997 YG9 26/12/1997 Church Stretton S. P. Laurie 8,0 km MPC · JPL
28016 1997 YV11 30/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 17 km MPC · JPL
28017 1997 YV13 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,0 km MPC · JPL
28018 1998 AG 04/01/1998 Xinglong SCAP 8,3 km MPC · JPL
28019 Warchal 1998 AW8 14/01/1998 Ondřejov L. Kotková 1,9 km MPC · JPL
28020 1998 BP5 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
28021 1998 BP6 22/01/1998 Bédoin P. Antonini 9,7 km MPC · JPL
28022 1998 BA9 25/01/1998 Haleakala NEAT 14 km MPC · JPL
28023 1998 BF11 23/01/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
28024 1998 BT14 25/01/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 11 km MPC · JPL
28025 1998 BD41 25/01/1998 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
28026 1998 CN1 06/02/1998 Xinglong SCAP 10 km MPC · JPL
28027 1998 CC5 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
28028 1998 DS8 22/02/1998 Xinglong SCAP 5,7 km MPC · JPL
28029 1998 DW9 20/02/1998 Woomera F. B. Zoltowski 16 km MPC · JPL
28030 1998 DW12 26/02/1998 Kleť Kleť Obs. 8,4 km MPC · JPL
28031 1998 DX17 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
28032 1998 DZ23 17/02/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 8,5 km MPC · JPL
28033 1998 EE9 05/03/1998 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
28034 1998 EU13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
28035 1998 FY1 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
28036 1998 FZ26 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
28037 Williammonts 1998 FS33 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
28038 Nicoleodzer 1998 FK35 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
28039 Mauraoei 1998 FV78 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
28040 1998 FF80 24/03/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
28041 1998 FQ87 24/03/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
28042 Mayapatel 1998 FB90 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
28043 Mabelwheeler 1998 FX90 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28044 1998 FD116 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
28045 Johnwilkins 1998 FB118 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
28046 1998 HB14 24/04/1998 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
28047 1998 HU90 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28048 Camilleyoke 1998 HH91 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
28049 Yvonnealex 1998 HM94 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28050 Asekomeh 1998 HC99 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
28051 Bruzzone 1998 HS153 25/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
28052 1998 KP1 18/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
28053 1998 KE4 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
28054 1998 KE50 23/05/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
28055 1998 MX 16/06/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
28056 1998 MK5 20/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
28057 1998 MM37 24/06/1998 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
28058 1998 NF 01/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
28059 Kiliaan 1998 OZ7 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 8,6 km MPC · JPL
28060 1998 OL8 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 13 km MPC · JPL
28061 1998 ON11 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
28062 1998 OZ11 22/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
28063 1998 OR14 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
28064 1998 QX10 17/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
28065 1998 QZ10 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
28066 1998 QA11 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28067 1998 QA14 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
28068 Stephbillings 1998 QO21 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
28069 1998 QQ22 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28070 1998 QS25 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
28071 1998 QC26 25/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 4,7 km MPC · JPL
28072 Lindbowerman 1998 QT31 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
28073 Fohner 1998 QT40 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
28074 Matgallagher 1998 QM41 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
28075 Emilyhoffman 1998 QU44 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28076 1998 QS48 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
28077 Hard 1998 QH55 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
28078 Mauricehilleman 1998 QM55 26/08/1998 Caussols ODAS 2,7 km MPC · JPL
28079 1998 QY63 24/08/1998 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
28080 1998 QS72 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
28081 Carriehudson 1998 QN80 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28082 1998 QF88 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
28083 1998 QP90 28/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
28084 1998 QH92 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
28085 1998 QO98 28/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
28086 1998 QW100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
28087 1998 QH101 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
28088 1998 RQ2 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
28089 1998 RD17 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
28090 1998 RW32 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
28091 Mikekane 1998 RQ49 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
28092 Joannekear 1998 RT53 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
28093 Staceylevoit 1998 RG54 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
28094 Michellewis 1998 RE56 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
28095 Seanmahoney 1998 RA57 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
28096 Kathrynmarsh 1998 RS59 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
28097 1998 RZ63 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
28098 1998 RJ64 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
28099 1998 RZ66 14/09/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28100 1998 RG69 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL