Danh sách tiểu hành tinh/27801–27900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
27801 1993 FS28 21/03/1993 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
27802 1993 FY30 19/03/1993 La Silla UESAC 7,8 km MPC · JPL
27803 1993 FU35 19/03/1993 La Silla UESAC 9,3 km MPC · JPL
27804 1993 FP38 19/03/1993 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
27805 1993 FJ40 19/03/1993 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
27806 1993 FS46 19/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
27807 1993 FF49 19/03/1993 La Silla UESAC 9,2 km MPC · JPL
27808 1993 FT56 17/03/1993 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
27809 1993 HS1 20/04/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,4 km MPC · JPL
27810 Daveturner 1993 OC2 23/07/1993 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 2,8 km MPC · JPL
27811 1993 OA7 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 7,2 km MPC · JPL
27812 1993 OJ8 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
27813 1993 PS3 14/08/1993 Caussols E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
27814 1993 RR 16/09/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
27815 1993 SA1 16/09/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,3 km MPC · JPL
27816 1993 TH2 15/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,9 km MPC · JPL
27817 1993 TO17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
27818 1993 TH24 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
27819 1993 TG27 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
27820 1993 TD34 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
27821 1993 TU34 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 8,1 km MPC · JPL
27822 1993 UG1 19/10/1993 Palomar E. F. Helin 4,3 km MPC · JPL
27823 1993 UC8 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
27824 1993 UD8 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
27825 1993 VP 09/11/ 1993 Kiyosato S. Otomo 4,8 km MPC · JPL
27826 1993 WQ 22/11/ 1993 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 6,2 km MPC · JPL
27827 Ukai 1993 XJ1 09/12/1993 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 9,2 km MPC · JPL
27828 1994 AY2 12/01/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 8,2 km MPC · JPL
27829 1994 BM4 21/01/1994 Kiyosato S. Otomo 10 km MPC · JPL
27830 1994 CK14 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
27831 1994 DF 18/02/1994 Oohira T. Urata 5,0 km MPC · JPL
27832 1994 EW 10/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
27833 1994 PB4 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
27834 1994 PW13 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
27835 1994 PZ13 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
27836 1994 PQ16 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
27837 1994 PU16 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
27838 1994 PU20 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
27839 1994 PX20 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
27840 1994 PJ28 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
27841 1994 PS36 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
27842 1994 QJ 28/08/1994 Siding Spring R. H. McNaught 5,4 km MPC · JPL
27843 1994 RM3 05/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
27844 1994 TG1 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,9 km MPC · JPL
27845 Josephmeyer 1994 TJ16 05/10/1994 Tautenburg Observatory F. Börngen 4,4 km MPC · JPL
27846 Honegger 1994 TT16 05/10/1994 Tautenburg Observatory F. Börngen 1,7 km MPC · JPL
27847 1994 UT 31/10/1994 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,9 km MPC · JPL
27848 1994 UZ 31/10/1994 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,5 km MPC · JPL
27849 Suyumbika 1994 UU1 29/10/1994 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 3,2 km MPC · JPL
27850 1994 UD2 31/10/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,9 km MPC · JPL
27851 1994 VG2 08/11/ 1994 Kiyosato S. Otomo 9,6 km MPC · JPL
27852 1994 WQ 25/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
27853 1994 XA1 06/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
27854 1994 YG1 28/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
27855 Giorgilli 1995 AK 04/01/1995 Sormano F. Manca, A. Testa 2,5 km MPC · JPL
27856 1995 AX3 02/01/1995 Caussols E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
27857 1995 BZ 25/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
27858 1995 BZ1 30/01/1995 Sudbury D. di Cicco 5,0 km MPC · JPL
27859 1995 BB2 29/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
27860 1995 BV2 27/01/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,2 km MPC · JPL
27861 1995 BL4 28/01/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,7 km MPC · JPL
27862 1995 BJ5 23/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
27863 1995 DZ5 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
27864 Antongraff 1995 EA9 05/03/1995 Tautenburg Observatory F. Börngen 4,8 km MPC · JPL
27865 Ludgerfroebel 1995 FQ 30/03/1995 La Silla S. Mottola, E. Koldewey 7,5 km MPC · JPL
27866 1995 FZ6 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
27867 1995 KF4 26/05/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
27868 1995 MY1 23/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
27869 1995 SR45 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
27870 Jillwatson 1995 VW 12/11/ 1995 Haleakala AMOS 2,5 km MPC · JPL
27871 1995 VL15 15/11/ 1995 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
27872 1995 WU7 28/11/ 1995 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
27873 1995 XP1 15/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
27874 1995 YM1 21/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
27875 1996 BL3 27/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
27876 1996 BM4 24/01/1996 Socorro Lincoln Lab ETS 1,8 km MPC · JPL
27877 1996 BX4 16/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
27878 1996 CE1 11/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
27879 Shibata 1996 CZ2 15/02/1996 Nanyo T. Okuni 3,3 km MPC · JPL
27880 1996 EQ 14/03/1996 Sudbury D. di Cicco 2,2 km MPC · JPL
27881 1996 EC1 15/03/1996 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
27882 1996 EJ1 10/03/1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,3 km MPC · JPL
27883 1996 ET1 15/03/1996 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
27884 1996 EZ1 15/03/1996 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
27885 1996 ED2 15/03/1996 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
27886 1996 ER12 13/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
27887 1996 GU1 12/04/1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,3 km MPC · JPL
27888 1996 GG5 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
27889 1996 GR17 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
27890 1996 GG18 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 8,1 km MPC · JPL
27891 1996 HY 20/04/1996 Oizumi T. Kobayashi 8,9 km MPC · JPL
27892 1996 HG25 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
27893 1996 HK25 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
27894 1996 JU12 10/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
27895 Yeduzheng 1996 LL 06/06/1996 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
27896 Tourminator 1996 NB 13/07/1996 Modra A. Galád, A. Pravda 4,5 km MPC · JPL
27897 1996 NF4 14/07/1996 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
27898 1996 OS2 23/07/1996 Haleakala AMOS 3,1 km MPC · JPL
27899 Letterman 1996 QF 18/08/1996 Sudbury D. di Cicco 4,3 km MPC · JPL
27900 Cecconi 1996 RM 07/09/1996 Sormano V. Giuliani, P. Chiavenna 9,5 km MPC · JPL