Danh sách tiểu hành tinh/199901–200000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
199901 2007 GG5 12/04/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
199902 2007 GC9 07/04/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
199903 2007 GO14 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
199904 2007 GW14 11/04/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
199905 2007 GN16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
199906 2007 GS16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
199907 2007 GB17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
199908 2007 GK17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199909 2007 GY18 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199910 2007 GM19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
199911 2007 GH20 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
199912 2007 GO21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
199913 2007 GO22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
199914 2007 GW22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
199915 2007 GC23 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
199916 2007 GN23 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199917 2007 GL26 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
199918 2007 GO26 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199919 2007 GJ27 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
199920 2007 GC28 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
199921 2007 GS29 12/04/2007 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
199922 2007 GX31 11/04/2007 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
199923 2007 GU33 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
199924 2007 GC34 13/04/2007 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
199925 2007 GZ35 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
199926 2007 GG36 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
199927 2007 GO36 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
199928 2007 GB37 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
199929 2007 GG37 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
199930 2007 GA39 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
199931 2007 GJ40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
199932 2007 GL40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199933 2007 GV40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
199934 2007 GR45 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199935 2007 GB48 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
199936 2007 GO49 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
199937 2007 GU49 15/04/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
199938 2007 GD51 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
199939 2007 GU51 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
199940 2007 GD59 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
199941 2007 GD61 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199942 2007 GQ65 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199943 2007 GO67 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
199944 2007 GM73 15/04/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
199945 2007 GC75 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
199946 2007 HE2 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
199947 Qaidam 2007 HR7 16/04/2007 XuYi PMO NEO 3,7 km MPC · JPL
199948 2007 HK9 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
199949 2007 HR15 21/04/2007 Pises Pises Obs. 3,2 km MPC · JPL
199950 Sierpc 2007 HK16 16/04/2007 Antares ARO 1,6 km MPC · JPL
199951 2007 HE24 18/04/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
199952 2007 HZ25 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199953 Mingnaiben 2007 HK28 18/04/2007 XuYi PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
199954 2007 HP28 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199955 2007 HD30 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
199956 2007 HK35 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199957 2007 HA38 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199958 2007 HT41 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
199959 2007 HJ44 23/04/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 3,2 km MPC · JPL
199960 2007 HZ47 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
199961 2007 HF48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
199962 2007 HB50 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199963 2007 HD52 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
199964 2007 HQ53 20/04/2007 Lulin Observatory LUSS 1,2 km MPC · JPL
199965 2007 HG65 22/04/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
199966 2007 HL65 22/04/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
199967 2007 HG67 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
199968 2007 HE68 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199969 2007 HV72 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
199970 2007 HE75 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
199971 2007 HA76 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199972 2007 HC84 27/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
199973 2007 HX85 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
199974 2007 HY89 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
199975 2007 HG90 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
199976 2007 JR 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
199977 2007 JB1 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199978 2007 JZ1 07/05/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
199979 2007 JS4 07/05/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
199980 2007 JN5 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199981 2007 JQ12 07/05/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
199982 2007 JG13 08/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
199983 2007 JJ13 08/05/2007 Lulin Observatory LUSS 2,1 km MPC · JPL
199984 2007 JP16 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199985 2007 JG17 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
199986 Chervone 2007 JD21 09/05/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 5,1 km MPC · JPL
199987 2007 JL21 12/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 5,0 km MPC · JPL
199988 2007 JM21 12/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 3,2 km MPC · JPL
199989 2007 JK23 07/05/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
199990 2007 JT23 08/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
199991 2007 JX24 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199992 2007 JW25 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
199993 2007 JP27 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
199994 2007 JJ29 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
199995 2007 JV33 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
199996 2007 JA34 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
199997 2007 JB36 11/05/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
199998 2007 JU39 11/05/2007 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
199999 2007 JZ39 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
200000 Danielparrott 2007 JT40 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL