Danh sách tiểu hành tinh/198901–199000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
198901 2005 UX30 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
198902 2005 UE32 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
198903 2005 UA33 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198904 2005 UH33 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
198905 2005 UJ33 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
198906 2005 UL38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198907 2005 UO40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
198908 2005 UZ41 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198909 2005 UZ49 23/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
198910 2005 UX59 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
198911 2005 UM64 25/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
198912 2005 UV73 23/10/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
198913 2005 UD112 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
198914 2005 UE112 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198915 2005 UZ126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
198916 2005 UU130 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
198917 2005 UG131 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198918 2005 UP132 24/10/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
198919 2005 UT142 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
198920 2005 UP158 30/10/2005 Vicques M. Ory 980 m MPC · JPL
198921 2005 US160 22/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
198922 2005 US174 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198923 2005 UJ180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
198924 2005 UA181 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
198925 2005 UE185 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
198926 2005 UW203 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
198927 2005 UO216 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
198928 2005 UP216 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
198929 2005 UK217 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
198930 2005 UW241 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
198931 2005 UP242 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
198932 2005 UX243 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
198933 2005 UY249 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
198934 2005 UR251 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
198935 2005 UO253 27/10/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
198936 2005 US260 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
198937 2005 UX263 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
198938 2005 US273 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
198939 2005 UG276 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198940 2005 UA279 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
198941 2005 UV281 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
198942 2005 UW289 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198943 2005 UZ290 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198944 2005 UM292 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198945 2005 UQ296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
198946 2005 UB297 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
198947 2005 UR298 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198948 2005 UB308 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
198949 2005 UG322 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
198950 2005 UW327 29/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
198951 2005 UJ330 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
198952 2005 UR346 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198953 2005 US348 23/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
198954 2005 UE350 27/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
198955 2005 UJ355 29/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
198956 2005 UL355 29/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
198957 2005 UN378 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
198958 2005 UY379 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
198959 2005 UU382 27/10/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
198960 2005 US425 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198961 2005 UC430 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
198962 2005 UJ435 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
198963 2005 UA438 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
198964 2005 UC439 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
198965 2005 UC442 29/10/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
198966 2005 UR444 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
198967 2005 UT445 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
198968 2005 UF506 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 4,0 km MPC · JPL
198969 2005 UJ508 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198970 2005 UP508 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
198971 2005 UU512 31/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 2,8 km MPC · JPL
198972 2005 UB527 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
198973 2005 VO3 06/11/2005 Ottmarsheim C. Rinner 780 m MPC · JPL
198974 2005 VN4 06/11/2005 Ottmarsheim C. Rinner 1,1 km MPC · JPL
198975 2005 VO9 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
198976 2005 VS15 02/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
198977 2005 VD16 02/11/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
198978 2005 VT29 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198979 2005 VF30 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
198980 2005 VW30 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198981 2005 VK35 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
198982 2005 VL44 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
198983 2005 VY64 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
198984 2005 VJ67 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
198985 2005 VH73 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
198986 2005 VB82 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
198987 2005 VY86 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
198988 2005 VN99 01/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
198989 2005 VT101 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
198990 2005 VS110 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
198991 2005 VQ116 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198992 2005 VL124 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,5 km MPC · JPL
198993 Epoigny 2005 WE5 20/11/2005 Nogales J.-C. Merlin 700 m MPC · JPL
198994 2005 WL18 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
198995 2005 WM25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
198996 2005 WJ36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
198997 2005 WT36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
198998 2005 WO41 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
198999 2005 WR44 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
199000 2005 WW45 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL