Danh sách tiểu hành tinh/200001–200100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
200001 2007 JB42 11/05/2007 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
200002 Hehe 2007 JZ43 06/05/2007 XuYi PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
200003 Aokeda 2007 KP4 19/05/2007 XuYi PMO NEO 4,8 km MPC · JPL
200004 2007 KY6 23/05/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
200005 2007 KT7 16/05/2007 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
200006 2007 LG 06/06/2007 Eskridge Farpoint Obs. 2,3 km MPC · JPL
200007 2007 LD3 08/06/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
200008 2007 LT4 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
200009 2007 LW4 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
200010 2007 LO7 08/06/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
200011 2007 LC9 08/06/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
200012 2007 LK20 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
200013 2007 LC29 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
200014 2007 MH3 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
200015 2007 MN5 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
200016 2007 MN11 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
200017 2007 MC12 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
200018 2007 MH16 21/06/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
200019 2007 MG25 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
200020 Cadi Ayyad 200020|Cadi Ayyad}} 14/07/2007 Dauban C. Rinner 6,0 km MPC · JPL
200021 2007 NZ6 15/07/2007 Siding Spring SSS 5,6 km MPC · JPL
200022 2007 OW5 22/07/2007 Lulin Observatory LUSS 17 km MPC · JPL
200023 2007 OU6 25/07/2007 OAM Mallorca Obs. 16 km MPC · JPL
200024 2007 OO7 25/07/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 14 km MPC · JPL
200025 Cloud Gate 200025|Cloud Gate}} 25/07/2007 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 4,8 km MPC · JPL
200026 2007 PD2 07/08/2007 Eskridge Farpoint Obs. 4,7 km MPC · JPL
200027 2007 PM27 14/08/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 13 km MPC · JPL
200028 2007 PW28 12/08/2007 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
200029 2007 PH37 13/08/2007 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
200030 2007 PD39 13/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
200031 Romainmontaigut 2007 PQ43 12/08/2007 Eygalayes Obs. P. Sogorb 3,4 km MPC · JPL
200032 2007 PU43 12/08/2007 Socorro LINEAR L4 · 18 km MPC · JPL
200033 Newtaipei 2007 PX46 06/08/2007 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 6,4 km MPC · JPL
200034 2007 RG30 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
200035 2007 RZ71 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
200036 2007 RH77 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
200037 2007 RW105 11/09/2007 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
200038 2007 RZ130 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
200039 2007 RY156 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
200040 2007 RR162 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
200041 2007 RY216 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
200042 2007 TE32 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
200043 2007 TU73 13/10/2007 RAS A. Lowe 6,7 km MPC · JPL
200044 2007 TR291 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
200045 2007 TT326 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
200046 2007 TP371 13/10/2007 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
200047 2007 UB130 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
200048 2008 MQ3 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
200049 2008 NM2 08/07/2008 OAM Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
200050 2008 OL 25/07/2008 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
200051 2008 OE10 28/07/2008 Dauban Chante-Perdrix Obs. 16 km MPC · JPL
200052 Sinigaglia 2008 OO13 31/07/2008 Skylive Obs. F. Tozzi, G. Sostero 1,2 km MPC · JPL
200053 2008 PK6 02/08/2008 Eygalayes Obs. Eygalayes Obs. 900 m MPC · JPL
200054 2008 PV8 06/08/2008 OAM Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
200055 2008 PO9 08/08/2008 OAM Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
200056 2008 PB15 10/08/2008 OAM Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
200057 2008 PT16 11/08/2008 Črni Vrh Črni Vrh 17 km MPC · JPL
200058 2008 QA4 24/08/2008 Vicques M. Ory 4,5 km MPC · JPL
200059 2008 QZ7 25/08/2008 OAM Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
200060 2008 QD8 25/08/2008 OAM Mallorca Obs. 910 m MPC · JPL
200061 2008 QQ8 25/08/2008 OAM Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
200062 2008 QT16 26/08/2008 OAM Mallorca Obs. 790 m MPC · JPL
200063 2008 QX25 24/08/2008 OAM Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
200064 2008 RZ10 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
200065 2805 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
200066 2836 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
200067 4133 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
200068 4310 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
200069 Alastor 4322 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
200070 2090 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
200071 2051 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
200072 2132 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,7 km MPC · JPL
200073 2190 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
200074 2194 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
200075 3119 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
200076 5009 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
200077 5134 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
200078 1028 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
200079 1138 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
200080 2436 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
200081 2674 T-3 11/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
200082 4022 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
200083 5037 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
200084 1981 EH29 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
200085 1991 RR19 14/09/1991 Palomar H. E. Holt 1,5 km MPC · JPL
200086 1992 QS2 25/08/1992 Palomar A. Lowe 4,4 km MPC · JPL
200087 1992 SX4 24/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
200088 1993 BD12 26/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
200089 1993 FY9 17/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
200090 1993 TH36 11/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
200091 1994 AD8 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
200092 1994 JE5 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
200093 1994 RJ26 05/09/1994 La Silla E. W. Elst 980 m MPC · JPL
200094 1994 SA12 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
200095 1994 SY12 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
200096 1994 TM8 06/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
200097 1994 UO6 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
200098 1995 BB5 23/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
200099 1995 DG14 25/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
200100 1995 HG5 26/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL