Danh sách tiểu hành tinh/199801–199900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
199801 2007 AE12 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
199802 2007 BA18 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199803 2007 BJ66 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199804 2007 BD70 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
199805 2007 BE70 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
199806 2007 CA 05/02/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
199807 2007 CY51 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199808 2007 CA57 15/02/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
199809 2007 CE61 14/02/2007 Črni Vrh Črni Vrh 1,2 km MPC · JPL
199810 2007 DO8 21/02/2007 Catalina CSS 8,6 km MPC · JPL
199811 2007 DD13 16/02/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
199812 2007 DE17 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199813 2007 DN28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
199814 2007 DD33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199815 2007 DL34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
199816 2007 DR36 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
199817 2007 DY49 16/02/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
199818 2007 DG53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199819 2007 DU53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
199820 2007 DF71 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199821 2007 DA83 23/02/2007 Catalina CSS 8,2 km MPC · JPL
199822 2007 DJ85 21/02/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
199823 2007 DL97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
199824 2007 DO97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
199825 2007 DX97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
199826 2007 DB105 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
199827 2007 DE105 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
199828 2007 DK105 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199829 2007 DL112 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
199830 2007 EH8 09/03/2007 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
199831 2007 EA15 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
199832 2007 EX20 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
199833 2007 EP23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
199834 2007 EG24 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
199835 2007 EK25 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
199836 2007 EE27 12/03/2007 Altschwendt W. Ries 940 m MPC · JPL
199837 2007 EC30 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199838 Hafili 2007 EY38 11/03/2007 Vicques M. Ory 4,0 km MPC · JPL
199839 2007 ER45 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
199840 2007 EB47 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
199841 2007 EC47 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199842 2007 EE47 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
199843 2007 EX53 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
199844 2007 EX63 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199845 2007 EN71 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199846 2007 EY71 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199847 2007 EJ75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199848 2007 EK75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
199849 2007 EB76 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199850 2007 EC79 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199851 2007 ER79 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
199852 2007 EB80 10/03/2007 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
199853 2007 EP83 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199854 2007 EL86 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
199855 2007 EO87 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199856 2007 ER91 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199857 2007 EC97 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
199858 2007 EW97 11/03/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
199859 2007 EB101 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
199860 2007 EP113 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
199861 2007 EG117 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
199862 2007 EY118 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
199863 2007 EM119 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
199864 2007 EN119 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199865 2007 ED133 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
199866 2007 EQ135 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
199867 2007 ES141 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
199868 2007 EF145 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
199869 2007 EN165 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199870 2007 EP165 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
199871 2007 EG166 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
199872 2007 EP169 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
199873 2007 EQ169 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199874 2007 ER171 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
199875 2007 EB196 15/03/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
199876 2007 EE198 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
199877 2007 ES199 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
199878 2007 EV202 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
199879 2007 EJ213 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199880 2007 EP213 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199881 2007 ER213 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
199882 2007 EZ213 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
199883 2007 ES214 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199884 2007 EP218 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
199885 2007 ED220 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
199886 2007 FH 16/03/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
199887 2007 FF10 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199888 2007 FW11 17/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199889 2007 FM19 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
199890 2007 FT30 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199891 2007 FG34 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199892 2007 FO35 20/03/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
199893 2007 FC37 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
199894 2007 FO37 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
199895 2007 FK38 29/03/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
199896 2007 FB39 28/03/2007 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
199897 2007 FO41 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
199898 2007 FD42 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199899 2007 GV 06/04/2007 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
199900 Brunoganz 2007 GA1 08/04/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,9 km MPC · JPL