Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/198801–198900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
198801 2005 EH172 07/03/2005 Siding Spring SSS 5,0 km MPC · JPL
198802 2005 ET175 08/03/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
198803 2005 EW177 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
198804 2005 EW180 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
198805 2005 EE190 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
198806 2005 ES194 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
198807 2005 EX195 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
198808 2005 EY196 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
198809 2005 EG201 08/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
198810 2005 EK201 08/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
198811 2005 EF203 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
198812 2005 EV207 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
198813 2005 EB217 09/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
198814 2005 EJ218 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
198815 2005 EJ222 12/03/2005 Great Shefford Great Shefford Obs. 7,5 km MPC · JPL
198816 2005 EZ222 10/03/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
198817 2005 EZ244 11/03/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
198818 2005 EK247 12/03/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
198819 2005 ES247 12/03/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
198820 Iwanowska 2005 ET249 13/03/2005 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 5,4 km MPC · JPL
198821 2005 ER258 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
198822 2005 EW263 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
198823 2005 ES264 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
198824 2005 EV265 13/03/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
198825 2005 EW272 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
198826 2005 EY272 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
198827 2005 EA273 03/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
198828 2005 EA277 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
198829 2005 EP279 10/03/2005 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
198830 2005 EX285 01/03/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
198831 2005 EL290 09/03/2005 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
198832 2005 EY295 09/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,7 km MPC · JPL
198833 2005 EB315 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 4,2 km MPC · JPL
198834 2005 EW326 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
198835 2005 GY2 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
198836 2005 GP39 04/04/2005 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
198837 2005 GT47 05/04/2005 Palomar NEAT 8,9 km MPC · JPL
198838 2005 GB54 04/04/2005 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
198839 2005 GV54 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
198840 2005 GZ57 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
198841 2005 GL74 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
198842 2005 GT85 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
198843 2005 GW108 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
198844 2005 GP119 09/04/2005 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
198845 2005 GF120 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
198846 2005 GV178 15/04/2005 Siding Spring SSS 8,4 km MPC · JPL
198847 2005 GO189 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,3 km MPC · JPL
198848 2005 GK196 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 4,4 km MPC · JPL
198849 2005 HJ7 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
198850 2005 JC88 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
198851 2005 JY98 08/05/2005 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
198852 2005 JS103 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
198853 2005 JY152 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
198854 2005 JZ178 14/05/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
198855 2005 LH3 02/06/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
198856 2005 LR3 04/06/2005 Socorro LINEAR AMO 740 m MPC · JPL
198857 2005 LJ7 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
198858 2005 LN51 14/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
198859 2005 MP32 28/06/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
198860 2005 NX41 04/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
198861 2005 OX2 30/07/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
198862 2005 QK8 25/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
198863 2005 QL23 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
198864 2005 QS84 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198865 2005 QT157 30/08/2005 RAS R. Hutsebaut 1,0 km MPC · JPL
198866 2005 QU167 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
198867 2005 QO181 30/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
198868 2005 RB1 02/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
198869 2005 RO24 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
198870 2005 RS27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
198871 2005 RY32 08/09/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
198872 2005 SU2 23/09/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
198873 2005 SZ28 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198874 2005 SK30 23/09/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
198875 2005 SA44 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
198876 2005 SD48 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198877 2005 SH71 30/09/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
198878 2005 SJ93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
198879 2005 SC123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
198880 2005 SN140 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
198881 2005 SX180 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
198882 2005 SH187 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
198883 2005 ST215 30/09/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
198884 2005 SH253 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198885 2005 SE281 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
198886 2005 TT10 02/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
198887 2005 TE63 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
198888 2005 TY77 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
198889 2005 TW81 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
198890 2005 TH83 03/10/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
198891 2005 TF90 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
198892 2005 TO104 08/10/2005 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
198893 2005 TW138 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
198894 2005 TL152 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
198895 2005 TQ168 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
198896 2005 TC173 13/10/2005 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
198897 2005 UZ7 26/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 1,3 km MPC · JPL
198898 2005 US16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
198899 2005 UQ27 23/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
198900 2005 UH30 23/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL