Danh sách tiểu hành tinh/197901–198000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
197901 2004 RK38 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197902 2004 RL38 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
197903 2004 RL39 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
197904 2004 RM39 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
197905 2004 RY41 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
197906 2004 RB42 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
197907 2004 RD42 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
197908 2004 RC43 08/09/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
197909 2004 RH43 08/09/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
197910 2004 RG45 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197911 2004 RK46 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197912 2004 RQ46 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197913 2004 RT47 08/09/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
197914 2004 RP48 08/09/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
197915 2004 RK49 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197916 2004 RU49 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
197917 2004 RB51 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197918 2004 RO51 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197919 2004 RZ51 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197920 2004 RL52 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197921 2004 RQ53 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
197922 2004 RA54 08/09/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
197923 2004 RO54 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197924 2004 RQ54 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197925 2004 RK56 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197926 2004 RZ57 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
197927 2004 RW59 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197928 2004 RE60 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197929 2004 RN60 08/09/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
197930 2004 RJ61 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197931 2004 RQ62 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197932 2004 RV64 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197933 2004 RV66 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197934 2004 RC67 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197935 2004 RW67 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197936 2004 RK68 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
197937 2004 RG69 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197938 2004 RF70 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197939 2004 RR70 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197940 2004 RT70 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197941 2004 RH71 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197942 2004 RD72 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
197943 2004 RO72 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197944 2004 RA74 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197945 2004 RE74 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
197946 2004 RY75 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197947 2004 RZ80 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
197948 2004 RX81 08/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
197949 2004 RC82 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197950 2004 RC83 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197951 2004 RR83 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
197952 2004 RA84 09/09/2004 Kleť Kleť Obs. 2,0 km MPC · JPL
197953 2004 RN85 09/09/2004 Hormersdorf J. Lorenz 1,8 km MPC · JPL
197954 2004 RF86 07/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
197955 2004 RS87 07/09/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
197956 2004 RZ89 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197957 2004 RV94 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197958 2004 RA95 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197959 2004 RD97 08/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
197960 2004 RR97 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197961 2004 RB98 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197962 2004 RT99 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197963 2004 RP102 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197964 2004 RF103 08/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
197965 2004 RR103 08/09/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
197966 2004 RX105 08/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
197967 2004 RV106 08/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
197968 2004 RV108 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
197969 2004 RW108 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
197970 2004 RZ109 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
197971 2004 RW110 11/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 910 m MPC · JPL
197972 2004 RZ112 06/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
197973 2004 RB132 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
197974 2004 RM135 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
197975 2004 RY137 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197976 2004 RX139 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
197977 2004 RF141 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
197978 2004 RU141 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197979 2004 RV144 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197980 2004 RW144 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197981 2004 RG145 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197982 2004 RW146 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
197983 2004 RP147 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197984 2004 RW149 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197985 2004 RC150 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
197986 2004 RM151 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
197987 2004 RT151 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
197988 2004 RR155 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197989 2004 RC156 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197990 2004 RT156 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197991 2004 RS158 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
197992 2004 RH159 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197993 2004 RQ163 09/09/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
197994 2004 RG165 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197995 2004 RD167 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197996 2004 RT170 08/09/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
197997 2004 RC171 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197998 2004 RO171 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197999 2004 RP177 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
198000 2004 RS177 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL