Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/197801–197900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
197801 2004 PR65 10/08/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
197802 2004 PG66 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197803 2004 PH67 05/08/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
197804 2004 PB68 06/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
197805 2004 PY68 07/08/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
197806 2004 PZ68 07/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
197807 2004 PH69 07/08/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
197808 2004 PN70 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
197809 2004 PU71 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197810 2004 PX72 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197811 2004 PN73 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
197812 2004 PR73 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197813 2004 PK74 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197814 2004 PQ74 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197815 2004 PJ75 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
197816 2004 PO76 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
197817 2004 PW77 09/08/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
197818 2004 PX77 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197819 2004 PZ78 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197820 2004 PE79 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197821 2004 PZ79 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
197822 2004 PN80 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
197823 2004 PD81 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197824 2004 PU81 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197825 2004 PL82 10/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
197826 2004 PL84 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
197827 2004 PT88 08/08/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
197828 2004 PE91 11/08/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
197829 2004 PT91 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197830 2004 PC92 12/08/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
197831 2004 PV94 10/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 910 m MPC · JPL
197832 2004 PW94 11/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
197833 2004 PN95 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
197834 2004 PR95 13/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
197835 2004 PZ95 10/08/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
197836 2004 PL96 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197837 2004 PW98 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
197838 2004 PF99 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
197839 2004 PN99 10/08/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
197840 2004 PY100 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
197841 2004 PL104 13/08/2004 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
197842 2004 PH107 15/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
197843 2004 PK109 12/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
197844 2004 PJ110 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197845 Michaelvincent 2004 PU110 14/08/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
197846 2004 PU112 08/08/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
197847 2004 QJ2 19/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
197848 2004 QQ2 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
197849 2004 QG3 20/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
197850 2004 QL3 21/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
197851 2004 QB5 21/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
197852 2004 QZ6 21/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
197853 2004 QA7 22/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
197854 2004 QZ10 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
197855 2004 QK11 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
197856 Tafelmusik 2004 QH16 21/08/2004 Mauna Kea D. D. Balam 1,4 km MPC · JPL
197857 2004 QX18 21/08/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
197858 2004 QT19 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
197859 2004 QH22 25/08/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
197860 2004 QO25 26/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
197861 2004 QS25 26/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
197862 2004 RB1 04/09/2004 Needville Needville Obs. 960 m MPC · JPL
197863 2004 RF1 03/09/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
197864 Florentpagny 2004 RQ1 05/09/2004 Vicques M. Ory 2,8 km MPC · JPL
197865 2004 RU4 04/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
197866 2004 RM5 04/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
197867 2004 RS5 04/09/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
197868 2004 RQ6 05/09/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
197869 2004 RZ7 06/09/2004 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 4,1 km MPC · JPL
197870 Erkman 2004 RC8 06/09/2004 Vicques M. Ory 2,0 km MPC · JPL
197871 2004 RD8 06/09/2004 Kleť M. Tichý 1,2 km MPC · JPL
197872 2004 RK8 06/09/2004 Ottmarsheim C. Rinner 1,4 km MPC · JPL
197873 2004 RB9 06/09/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,2 km MPC · JPL
197874 2004 RG11 06/09/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
197875 2004 RN13 06/09/2004 Needville Needville Obs. 790 m MPC · JPL
197876 2004 RT13 06/09/2004 Needville Needville Obs. 900 m MPC · JPL
197877 2004 RF14 06/09/2004 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
197878 2004 RJ14 06/09/2004 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
197879 2004 RD15 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
197880 2004 RU15 07/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
197881 2004 RY15 07/09/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
197882 2004 RL16 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197883 2004 RO16 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197884 2004 RL21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
197885 2004 RX21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
197886 2004 RB22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
197887 2004 RQ22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
197888 2004 RR22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
197889 2004 RV22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
197890 2004 RB23 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
197891 2004 RR23 08/09/2004 Uccle T. Pauwels 1,1 km MPC · JPL
197892 2004 RD25 08/09/2004 Drebach J. Kandler 1,4 km MPC · JPL
197893 2004 RZ29 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197894 2004 RJ30 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
197895 2004 RS30 07/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
197896 2004 RO31 07/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
197897 2004 RR31 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197898 2004 RS32 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
197899 2004 RV32 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
197900 2004 RH36 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL