Danh sách tiểu hành tinh/198001–198100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
198001 2004 RJ179 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
198002 2004 RO179 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
198003 2004 RS181 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
198004 2004 RB182 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
198005 2004 RS186 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
198006 2004 RE187 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
198007 2004 RO191 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
198008 2004 RP191 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
198009 2004 RC198 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
198010 2004 RU199 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
198011 2004 RK200 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
198012 2004 RF201 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
198013 2004 RJ201 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
198014 2004 RS202 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
198015 2004 RP204 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
198016 2004 RL205 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
198017 2004 RW209 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
198018 2004 RC218 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
198019 2004 RH220 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
198020 2004 RJ221 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
198021 2004 RW221 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198022 2004 RZ224 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
198023 2004 RC225 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
198024 2004 RB226 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
198025 2004 RX229 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198026 2004 RB230 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198027 2004 RB231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
198028 2004 RX231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
198029 2004 RD233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
198030 2004 RO238 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198031 2004 RA240 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
198032 2004 RS241 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
198033 2004 RR244 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198034 2004 RW244 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
198035 2004 RK253 15/09/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
198036 2004 RU254 06/09/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
198037 2004 RY254 06/09/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
198038 2004 RP256 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
198039 2004 RW257 10/09/2004 Needville Needville Obs. 1,1 km MPC · JPL
198040 2004 RT266 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198041 2004 RN272 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198042 2004 RF275 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198043 2004 RF276 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
198044 2004 RR276 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198045 2004 RJ281 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198046 2004 RB285 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
198047 2004 RL288 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
198048 2004 RR290 08/09/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
198049 2004 RV290 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
198050 2004 RR294 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
198051 2004 RS298 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
198052 2004 RU298 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198053 2004 RY301 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
198054 2004 RL305 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
198055 2004 RF307 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
198056 2004 RT309 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
198057 2004 RB310 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198058 2004 RD311 13/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
198059 2004 RM316 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198060 2004 RH320 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
198061 2004 RC322 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
198062 2004 RH322 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198063 2004 RL323 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
198064 2004 RG325 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
198065 2004 RO325 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
198066 2004 RB326 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
198067 2004 RS327 14/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
198068 2004 RU328 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
198069 2004 RW330 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
198070 2004 RQ333 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
198071 2004 RT341 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
198072 2004 RH342 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
198073 2004 RM345 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
198074 2004 SH2 16/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
198075 2004 SK3 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
198076 2004 SF4 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
198077 2004 SS4 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198078 2004 SN14 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
198079 2004 SP14 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
198080 2004 SM15 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
198081 2004 SY15 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
198082 2004 SB18 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
198083 2004 SA19 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
198084 2004 SG21 21/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
198085 2004 SD22 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
198086 2004 SL23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
198087 2004 ST24 21/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
198088 2004 SH25 21/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
198089 2004 ST25 22/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 980 m MPC · JPL
198090 2004 SC27 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
198091 2004 SS27 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
198092 2004 SU27 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
198093 2004 SW30 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
198094 2004 SK32 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
198095 2004 SY32 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198096 2004 SR37 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
198097 2004 SL38 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
198098 2004 SL40 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
198099 2004 SO40 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
198100 2004 SQ41 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL