Danh sách tiểu hành tinh/184901–185000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
184901 2005 UK280 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184902 2005 US296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
184903 2005 UW311 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
184904 2005 UK321 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184905 2005 UX325 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
184906 2005 UZ327 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
184907 2005 UR334 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
184908 2005 UL349 25/10/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
184909 2005 UQ353 29/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
184910 2005 UM363 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
184911 2005 UP365 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
184912 2005 UN382 27/10/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
184913 2005 UQ382 27/10/2005 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
184914 2005 UF389 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
184915 2005 UO402 28/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
184916 2005 UW407 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
184917 2005 UY468 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
184918 2005 UO472 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
184919 2005 UH485 22/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
184920 2005 UQ492 25/10/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
184921 2005 UV494 25/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
184922 2005 UP497 27/10/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
184923 2005 UN502 30/10/2005 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
184924 2005 UX508 25/10/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
184925 2005 UF511 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
184926 2005 UA518 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
184927 2005 UZ523 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,8 km MPC · JPL
184928 2005 UL524 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,9 km MPC · JPL
184929 2005 VN2 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
184930 Gobbihilda 2005 VU4 04/11/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 6,7 km MPC · JPL
184931 2005 VZ4 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
184932 2005 VU16 03/11/2005 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
184933 2005 VK33 01/11/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
184934 2005 VD42 03/11/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
184935 2005 VY43 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
184936 2005 VZ44 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184937 2005 VA87 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
184938 2005 VA94 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
184939 2005 VP109 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
184940 2005 VB110 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
184941 2005 VM111 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
184942 2005 VP112 08/11/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
184943 2005 VX123 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
184944 2005 WR6 21/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
184945 2005 WK12 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
184946 2005 WU44 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
184947 2005 WS50 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
184948 2005 WM59 29/11/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
184949 2005 WG76 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
184950 2005 WT83 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
184951 2005 WH90 28/11/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
184952 2005 WG91 28/11/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
184953 2005 WL91 28/11/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
184954 2005 WA100 28/11/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
184955 2005 WZ101 29/11/2005 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
184956 2005 WC104 28/11/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
184957 2005 WS106 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
184958 2005 WR111 30/11/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
184959 2005 WW118 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
184960 2005 WP132 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
184961 2005 WY145 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
184962 2005 WY151 28/11/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
184963 2005 WK156 29/11/2005 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
184964 2005 WA160 30/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
184965 2005 WX167 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
184966 2005 WM180 21/11/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
184967 2005 WA182 25/11/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
184968 2005 WG182 25/11/2005 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
184969 2005 WN191 22/11/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
184970 2005 XF36 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
184971 2005 XJ92 07/12/2005 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
184972 2005 YE1 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
184973 2005 YN8 23/12/2005 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
184974 2005 YH76 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
184975 2006 BZ30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
184976 2006 BN70 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
184977 2006 BQ110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
184978 2006 BM121 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
184979 2006 BG162 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
184980 2006 BM213 22/01/2006 Catalina CSS 16 km MPC · JPL
184981 2006 BK222 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
184982 2006 BV252 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
184983 2006 CS19 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
184984 2006 CQ31 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
184985 2006 CC51 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
184986 2006 DW143 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
184987 2006 DY157 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
184988 2006 FF12 23/03/2006 Catalina CSS 16 km MPC · JPL
184989 2006 KA56 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184990 2006 KE89 28/05/2006 Anderson Mesa LONEOS APO 2,0 km MPC · JPL
184991 2006 LZ6 11/06/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
184992 2006 ML6 20/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
184993 2006 MA7 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
184994 2006 MD11 20/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
184995 2006 MT12 22/06/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
184996 2006 OP6 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
184997 2006 OQ6 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
184998 2006 OU11 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
184999 2006 PD 02/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 830 m MPC · JPL
185000 2006 PY5 12/08/2006 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL