Danh sách tiểu hành tinh/185001–185100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
185001 2006 PT6 12/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
185002 2006 PB7 12/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
185003 2006 PC9 13/08/2006 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
185004 2006 PD9 13/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
185005 2006 PJ9 13/08/2006 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
185006 2006 PD12 13/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
185007 2006 PV16 15/08/2006 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
185008 2006 PE27 15/08/2006 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
185009 2006 PO30 12/08/2006 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
185010 2006 PR31 14/08/2006 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
185011 2006 PM38 14/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
185012 2006 QJ3 17/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
185013 2006 QQ8 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
185014 2006 QT17 17/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
185015 2006 QS21 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
185016 2006 QN25 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185017 2006 QU27 20/08/2006 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
185018 2006 QY28 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185019 2006 QP29 17/08/2006 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
185020 Pratte 2006 QV33 23/08/2006 Antares R. Holmes 3,2 km MPC · JPL
185021 2006 QB38 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
185022 2006 QY38 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
185023 2006 QV56 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
185024 2006 QT59 19/08/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
185025 2006 QF61 21/08/2006 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
185026 2006 QV63 24/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
185027 2006 QP64 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
185028 2006 QL68 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185029 2006 QG78 22/08/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
185030 2006 QW83 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
185031 2006 QE87 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
185032 2006 QX93 16/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
185033 2006 QZ115 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
185034 2006 QO118 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
185035 2006 QV119 28/08/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
185036 2006 QX119 28/08/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
185037 2006 QJ123 29/08/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
185038 2006 QU123 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
185039 Alessiapossenti 2006 QG137 30/08/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,6 km MPC · JPL
185040 2006 QS137 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
185041 2006 QR144 21/08/2006 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
185042 2006 QF147 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
185043 2006 QA153 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
185044 2006 QW156 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
185045 2006 QT168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
185046 2006 RH4 12/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
185047 2006 RQ4 12/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
185048 2006 RS4 12/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
185049 2006 RT4 12/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
185050 2006 RL6 14/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
185051 2006 RV7 12/09/2006 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
185052 2006 RH9 12/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
185053 2006 RU17 14/09/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
185054 2006 RA19 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185055 2006 RP19 14/09/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
185056 2006 RA22 15/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
185057 2006 RH22 15/09/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
185058 2006 RL23 12/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
185059 2006 RY24 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
185060 2006 RW27 14/09/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
185061 2006 RB28 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
185062 2006 RL30 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
185063 2006 RF31 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
185064 2006 RJ32 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
185065 2006 RO37 12/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
185066 2006 RT43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
185067 2006 RW43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
185068 2006 RJ44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
185069 2006 RQ45 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
185070 2006 RR50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
185071 2006 RM55 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
185072 2006 RV57 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
185073 2006 RG59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
185074 2006 RE60 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185075 2006 RB62 12/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
185076 2006 RZ69 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
185077 2006 RL71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185078 2006 RH72 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
185079 2006 RM72 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
185080 2006 RJ73 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
185081 2006 RT73 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
185082 2006 RN74 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
185083 2006 RU78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
185084 2006 RR87 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
185085 2006 RG92 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
185086 2006 RP92 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
185087 2006 RA93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185088 2006 RD93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
185089 2006 RF93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
185090 2006 RQ97 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
185091 2006 RG99 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
185092 2006 RS99 12/09/2006 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
185093 2006 RV104 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
185094 2006 RD105 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
185095 2006 SS5 16/09/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
185096 2006 ST5 16/09/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
185097 2006 SB11 16/09/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
185098 2006 SJ13 17/09/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185099 2006 SK13 17/09/2006 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
185100 2006 SY16 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL