Danh sách tiểu hành tinh/185901–186000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
185901 2000 SU10 24/09/2000 Prescott P. G. Comba 4,7 km MPC · JPL
185902 2000 SH34 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
185903 2000 SH61 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
185904 2000 SP71 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
185905 2000 SM90 22/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
185906 2000 SF94 23/09/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
185907 2000 SZ97 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
185908 2000 SZ117 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
185909 2000 SG129 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
185910 2000 SR181 19/09/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
185911 2000 SC183 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
185912 2000 SN183 20/09/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
185913 2000 SS197 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
185914 2000 SJ203 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
185915 2000 ST210 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
185916 2000 SO262 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
185917 2000 SO266 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
185918 2000 SE277 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
185919 2000 SM284 23/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
185920 2000 SS288 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
185921 2000 SN298 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
185922 2000 SR322 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
185923 2000 SG325 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
185924 2000 SX344 20/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
185925 2000 TN11 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
185926 2000 TE41 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
185927 2000 TU41 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
185928 2000 TJ43 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
185929 2000 TH59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
185930 2000 TL67 02/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
185931 2000 UK27 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
185932 2000 UL49 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
185933 2000 UV59 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
185934 2000 UO82 29/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
185935 2000 UK108 30/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
185936 2000 VJ7 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
185937 2000 WM16 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
185938 2000 WF31 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
185939 2000 WA43 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
185940 2000 WU142 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
185941 2000 WD148 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
185942 2000 YO82 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
185943 2000 YB98 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
185944 2000 YA122 23/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
185945 2000 YD131 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
185946 2001 AT35 05/01/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
185947 2001 BU17 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
185948 2001 BE39 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
185949 2001 BN68 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185950 2001 CH7 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185951 2001 DE8 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
185952 2001 DJ33 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
185953 2001 DE42 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
185954 2001 DK44 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
185955 2001 DX55 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
185956 2001 DN66 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185957 2001 DH67 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
185958 2001 EB19 14/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
185959 2001 FL7 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
185960 2001 FW70 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
185961 2001 FQ74 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185962 2001 FH75 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
185963 2001 FO102 17/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
185964 2001 FS125 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185965 2001 FK142 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
185966 2001 HC13 18/04/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
185967 2001 HR15 22/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
185968 2001 HT51 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
185969 2001 HG63 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
185970 2001 HP66 24/04/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
185971 2001 JX7 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
185972 2001 KL8 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
185973 2001 KH21 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
185974 2001 KP22 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185975 2001 KE40 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185976 2001 KY41 24/05/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 980 m MPC · JPL
185977 2001 MU7 23/06/2001 Eskridge Farpoint Obs. 1,2 km MPC · JPL
185978 2001 MO9 21/06/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
185979 2001 MO16 27/06/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
185980 2001 MC25 16/06/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
185981 2001 MN30 30/06/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
185982 2001 NW 12/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
185983 2001 NT1 10/07/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
185984 2001 NP3 13/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
185985 2001 NG10 14/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
185986 2001 NA11 14/07/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
185987 2001 OD1 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
185988 2001 OL4 19/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
185989 2001 OR4 19/07/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
185990 2001 OS12 21/07/2001 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 1,7 km MPC · JPL
185991 2001 OV19 19/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
185992 2001 OA32 23/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
185993 2001 OB76 28/07/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
185994 2001 OB77 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
185995 2001 PT1 08/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
185996 2001 PR32 10/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
185997 2001 PE35 10/08/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
185998 2001 PM46 12/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
185999 2001 PX62 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
186000 2001 QC7 16/08/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL