Danh sách tiểu hành tinh/181901–182000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
181901 1999 RP214 06/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
181902 1999 RD215 06/09/1999 Mauna Kea C. Trujillo, J. X. Luu, D. C. Jewitt 118 km MPC · JPL
181903 1999 RE237 08/09/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
181904 1999 RN254 08/09/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
181905 1999 SR1 20/09/1999 Ondřejov L. Kotková 1,2 km MPC · JPL
181906 1999 SC4 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
181907 1999 SC14 29/09/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
181908 1999 SG19 29/09/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
181909 1999 TX15 12/10/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,8 km MPC · JPL
181910 1999 TR34 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
181911 1999 TQ39 03/10/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
181912 1999 TP41 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
181913 1999 TS44 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
181914 1999 TZ46 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
181915 1999 TY51 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
181916 1999 TH53 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
181917 1999 TP71 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
181918 1999 TL74 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
181919 1999 TZ76 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181920 1999 TN79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
181921 1999 TQ79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
181922 1999 TQ80 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
181923 1999 TD105 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
181924 1999 TW115 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
181925 1999 TW117 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
181926 1999 TT130 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
181927 1999 TM133 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
181928 1999 TE134 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
181929 1999 TR134 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
181930 1999 TD136 06/10/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
181931 1999 TJ138 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
181932 1999 TY138 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
181933 1999 TD142 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
181934 1999 TM144 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
181935 1999 TS155 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
181936 1999 TC158 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
181937 1999 TX159 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
181938 1999 TB161 09/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
181939 1999 TQ163 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
181940 1999 TJ169 10/10/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
181941 1999 TT173 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
181942 1999 TZ176 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
181943 1999 TT179 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
181944 1999 TN180 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
181945 1999 TC202 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
181946 1999 TM203 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
181947 1999 TG215 15/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
181948 1999 TP216 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
181949 1999 TF219 01/10/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
181950 1999 TB226 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
181951 1999 TA228 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181952 1999 TL231 05/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
181953 1999 TH245 07/10/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
181954 1999 TT263 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
181955 1999 TE272 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
181956 1999 TV287 10/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
181957 1999 TA289 10/10/1999 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
181958 1999 UL7 30/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
181959 1999 UG21 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
181960 1999 UM24 28/10/1999 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
181961 1999 UA31 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
181962 1999 UU35 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181963 1999 UO37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
181964 1999 UE40 16/10/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
181965 1999 UN41 18/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181966 1999 UA42 20/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
181967 1999 UW47 30/10/1999 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
181968 1999 UW58 30/10/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
181969 1999 VU14 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
181970 1999 VF17 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
181971 1999 VM17 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
181972 1999 VD21 12/11/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,0 km MPC · JPL
181973 1999 VS26 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
181974 1999 VJ30 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
181975 1999 VK35 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
181976 1999 VK45 04/11/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
181977 1999 VJ64 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
181978 1999 VV66 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
181979 1999 VZ66 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
181980 1999 VZ69 04/11/1999 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
181981 1999 VC71 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
181982 1999 VO74 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
181983 1999 VO80 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
181984 1999 VF82 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
181985 1999 VW95 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
181986 1999 VR104 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
181987 1999 VQ108 09/11/1999 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
181988 1999 VF110 09/11/1999 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
181989 1999 VW111 09/11/1999 Socorro LINEAR 950 m MPC · JPL
181990 1999 VG113 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
181991 1999 VH121 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
181992 1999 VZ125 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
181993 1999 VP130 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
181994 1999 VO161 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
181995 1999 VV165 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
181996 1999 VQ167 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
181997 1999 VR180 06/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
181998 1999 VC212 12/11/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
181999 1999 WG15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
182000 1999 WX20 16/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL