Danh sách tiểu hành tinh/181801–181900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
181801 1998 QD22 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
181802 1998 QZ27 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
181803 1998 QY73 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
181804 1998 QO81 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
181805 1998 QN88 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
181806 1998 QT95 19/08/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
181807 1998 QA97 19/08/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
181808 1998 QY106 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
181809 1998 RN4 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
181810 1998 RP14 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
181811 1998 RV14 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
181812 1998 RH24 14/09/1998 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
181813 1998 RC33 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
181814 1998 RS41 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
181815 1998 RX43 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
181816 1998 RD55 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
181817 1998 RL58 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
181818 1998 RX58 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
181819 1998 RM66 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
181820 1998 SM2 18/09/1998 Caussols ODAS 980 m MPC · JPL
181821 1998 SV7 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
181822 1998 SQ9 17/09/1998 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
181823 1998 SK12 21/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 1,6 km MPC · JPL
181824 Königsleiten 1998 SY35 24/09/1998 Drebach G. Lehmann, J. Kandler 1,0 km MPC · JPL
181825 1998 SR39 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
181826 1998 SP49 22/09/1998 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,3 km MPC · JPL
181827 1998 SS50 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
181828 1998 SU58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
181829 Houyunde 1998 SY62 25/09/1998 Xinglong SCAP 1,1 km MPC · JPL
181830 1998 SG80 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
181831 1998 SE84 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
181832 1998 SZ87 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
181833 1998 SW112 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
181834 1998 SW116 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
181835 1998 SU125 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
181836 1998 SS149 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
181837 1998 SF160 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
181838 1998 SQ165 18/09/1998 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
181839 1998 TM3 14/10/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
181840 1998 TS12 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
181841 1998 TD14 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181842 1998 TF16 15/10/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
181843 1998 TK20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
181844 1998 TG29 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181845 1998 TS31 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
181846 1998 UG2 20/10/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
181847 1998 UG10 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
181848 1998 UT14 23/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
181849 1998 UM17 17/10/1998 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
181850 1998 UA47 24/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181851 1998 UX48 17/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
181852 1998 VF27 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
181853 1998 WT11 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
181854 1998 WT12 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
181855 1998 WT31 18/11/1998 Kitt Peak M. W. Buie cubewano ( 154 km MPC · JPL
181856 1998 XV3 09/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
181857 1998 XH6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181858 1998 XE7 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
181859 1998 XM10 08/12/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
181860 1998 XU20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
181861 1998 XS33 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
181862 1998 XF46 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
181863 1998 XB100 12/12/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
181864 1999 AQ9 10/01/1999 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
181865 1999 BP32 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
181866 1999 CU12 14/02/1999 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
181867 1999 CV118 10/02/1999 Mauna Kea D. C. Jewitt, C. Trujillo, J. X. Luu 147 km MPC · JPL
181868 1999 CG119 11/02/1999 Mauna Kea J. X. Luu, C. Trujillo, D. C. Jewitt 134 km MPC · JPL
181869 1999 CA129 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
181870 1999 CJ145 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
181871 1999 CO153 12/02/1999 Mauna Kea C. Trujillo, J. X. Luu, D. C. Jewitt res · 147 km MPC · JPL
181872 Cathaysa 1999 FL90 21/03/1999 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
181873 1999 GY12 12/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
181874 1999 HW11 18/04/1999 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 176 km MPC · JPL
181875 1999 JC131 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
181876 1999 JC135 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
181877 1999 LZ33 11/06/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
181878 1999 OT 17/07/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,3 km MPC · JPL
181879 1999 PE2 09/08/1999 Prescott P. G. Comba 1,0 km MPC · JPL
181880 1999 PE7 06/08/1999 Cerro Tololo J. W. Parker 960 m MPC · JPL
181881 1999 PB9 08/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
181882 1999 RF14 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
181883 1999 RO21 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
181884 1999 RS28 08/09/1999 Ondřejov L. Kotková 2,6 km MPC · JPL
181885 1999 RK32 09/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,2 km MPC · JPL
181886 1999 RP32 09/09/1999 Eskridge G. Bell, G. Hug 1,2 km MPC · JPL
181887 1999 RB55 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
181888 1999 RQ73 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
181889 1999 RQ92 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
181890 1999 RP96 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
181891 1999 RD106 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
181892 1999 RY145 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
181893 1999 RC148 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
181894 1999 RN153 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
181895 1999 RM155 09/09/1999 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
181896 1999 RN161 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
181897 1999 RK164 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
181898 1999 RS168 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
181899 1999 RM178 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
181900 1999 RX212 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL