Danh sách tiểu hành tinh/180901–181000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
180901 2005 JL167 12/05/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
180902 2005 JX167 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
180903 2005 JW178 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
180904 2005 JG179 14/05/2005 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
180905 2005 JU181 01/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
180906 2005 KB6 18/05/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
180907 2005 KW7 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
180908 2005 KT8 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
180909 2005 KA10 30/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 880 m MPC · JPL
180910 2005 KB11 31/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
180911 2005 KN11 30/05/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
180912 2005 LY2 02/06/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
180913 2005 LD4 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
180914 2005 LM5 02/06/2005 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
180915 2005 LO5 02/06/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
180916 2005 LU9 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
180917 2005 LZ9 02/06/2005 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
180918 2005 LJ11 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
180919 2005 LU14 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
180920 2005 LN16 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
180921 2005 LV16 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
180922 2005 LY16 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
180923 2005 LG17 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
180924 2005 LH17 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
180925 2005 LY23 03/06/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
180926 2005 LD24 11/06/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 1,7 km MPC · JPL
180927 2005 LX24 07/06/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
180928 2005 LX26 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
180929 2005 LG27 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180930 2005 LS30 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
180931 2005 LW30 12/06/2005 7300 Observatory 7300 Obs. 1,7 km MPC · JPL
180932 2005 LG31 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
180933 2005 LR32 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
180934 2005 LE33 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
180935 2005 LP38 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
180936 2005 LM40 14/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
180937 2005 LM41 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
180938 2005 LH45 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
180939 2005 LE51 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
180940 Bighornfire 2005 ML2 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
180941 2005 MX2 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
180942 2005 MB3 20/06/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
180943 2005 ML4 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
180944 2005 MH8 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
180945 2005 MR10 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
180946 2005 MH12 28/06/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
180947 2005 MQ13 27/06/2005 Junk Bond D. Healy 1,0 km MPC · JPL
180948 2005 MT15 28/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
180949 2005 MA17 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
180950 2005 MT17 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
180951 2005 MZ21 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
180952 2005 ML22 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180953 2005 MR22 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
180954 2005 MU22 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
180955 2005 MU29 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
180956 2005 MV31 28/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
180957 2005 MB32 28/06/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
180958 2005 MO33 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
180959 2005 MJ34 29/06/2005 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
180960 2005 MX34 29/06/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
180961 2005 MJ35 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
180962 2005 MW35 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
180963 2005 MK36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
180964 2005 MS36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
180965 2005 MB37 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
180966 2005 MH37 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
180967 2005 MJ37 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
180968 2005 MX37 30/06/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
180969 2005 MM39 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
180970 2005 MN39 29/06/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
180971 2005 MX39 29/06/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
180972 2005 MB42 28/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
180973 2005 MS46 28/06/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
180974 2005 MB47 28/06/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
180975 2005 MM48 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
180976 2005 MU49 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
180977 2005 NB1 04/07/2005 RAS A. Lowe 3,6 km MPC · JPL
180978 2005 NZ5 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
180979 2005 NW7 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
180980 2005 NQ8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
180981 2005 NN9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
180982 2005 NU11 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
180983 2005 NU12 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
180984 2005 NX12 04/07/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
180985 2005 NC13 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
180986 2005 NK14 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
180987 2005 NU15 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
180988 2005 NY15 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
180989 2005 NO16 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
180990 2005 NL17 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
180991 2005 NP19 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
180992 2005 NF20 04/07/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
180993 2005 NQ20 02/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
180994 2005 NT21 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
180995 2005 NG22 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
180996 2005 NT23 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
180997 2005 NW29 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
180998 2005 NF36 05/07/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
180999 2005 NE39 06/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
181000 2005 NH39 06/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL