Danh sách tiểu hành tinh/182001–182100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
182001 1999 WQ23 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
182002 1999 XV7 04/12/1999 Oaxaca J. M. Roe 1,6 km MPC · JPL
182003 1999 XE14 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182004 1999 XK17 07/12/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
182005 1999 XR26 06/12/1999 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
182006 1999 XJ45 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
182007 1999 XR48 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182008 1999 XE69 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182009 1999 XZ122 07/12/1999 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
182010 1999 XT133 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
182011 1999 XL159 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
182012 1999 XY218 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
182013 1999 XR225 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
182014 1999 XC226 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
182015 1999 XH248 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182016 1999 XF255 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
182017 1999 YO7 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
182018 1999 YA8 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
182019 1999 YF14 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
182020 1999 YZ16 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
182021 2000 AU5 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
182022 2000 AD27 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182023 2000 AG27 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
182024 2000 AB90 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182025 2000 AV100 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
182026 2000 AQ113 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182027 2000 AJ145 06/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182028 2000 AL194 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182029 2000 BV4 21/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182030 2000 BJ7 29/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
182031 2000 BJ13 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
182032 2000 BN13 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
182033 2000 CJ15 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182034 2000 CS21 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
182035 2000 CY38 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182036 2000 CV43 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
182037 2000 CE52 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182038 2000 CL64 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182039 2000 CR67 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
182040 2000 CD72 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
182041 2000 CX73 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
182042 2000 CE88 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
182043 2000 CH96 11/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
182044 Ryschkewitsch 2000 CV109 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
182045 2000 CC131 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
182046 2000 CL147 11/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182047 2000 CE149 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
182048 2000 DU16 29/02/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
182049 2000 DY36 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
182050 2000 DF40 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182051 2000 DP47 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182052 2000 DD49 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
182053 2000 DM61 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182054 2000 DG89 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
182055 2000 DA92 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
182056 2000 DD93 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
182057 2000 DY103 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
182058 2000 DN108 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182059 2000 DQ114 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
182060 2000 DL116 25/02/2000 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
182061 2000 EU3 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182062 2000 ET15 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
182063 2000 EZ55 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182064 2000 EC79 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
182065 2000 EH154 06/03/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
182066 2000 EF159 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182067 2000 FS7 29/03/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
182068 2000 FX54 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
182069 2000 GR27 05/04/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
182070 2000 GC47 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182071 2000 GJ67 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
182072 2000 GX81 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
182073 2000 GZ81 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182074 2000 GC119 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
182075 2000 GM119 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
182076 2000 GH130 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
182077 2000 GA131 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
182078 2000 GS170 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
182079 2000 HD1 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
182080 2000 HA2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
182081 2000 HC2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
182082 2000 HD8 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
182083 2000 HS51 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
182084 2000 HL58 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
182085 2000 HN59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
182086 2000 HW68 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182087 2000 HH81 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
182088 2000 HV83 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
182089 2000 JK7 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
182090 2000 JH10 04/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182091 2000 JD13 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182092 2000 JE41 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182093 2000 JJ43 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
182094 2000 JK68 07/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
182095 2000 JX68 09/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
182096 2000 JF80 06/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
182097 2000 KV11 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182098 2000 KO31 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
182099 2000 KJ49 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
182100 2000 KX52 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL