Danh sách tiểu hành tinh/172901–173000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
172901 2005 GY68 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
172902 2005 GO75 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
172903 2005 GC78 06/04/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
172904 2005 GR79 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
172905 2005 GX79 07/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
172906 2005 GY79 07/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
172907 2005 GC90 06/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
172908 2005 GV92 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
172909 2005 GH95 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
172910 2005 GF96 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
172911 2005 GA99 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
172912 2005 GB99 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
172913 2005 GM99 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
172914 2005 GJ103 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
172915 2005 GE106 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
172916 2005 GU112 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
172917 2005 GX130 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
172918 2005 GL135 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
172919 2005 GP135 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
172920 2005 GL138 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
172921 2005 GX138 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
172922 2005 GL139 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
172923 2005 GK140 13/04/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
172924 2005 GE144 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
172925 2005 GY155 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
172926 2005 GE156 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
172927 2005 GK157 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
172928 2005 GQ168 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
172929 2005 GM170 12/04/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
172930 2005 HZ3 18/04/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
172931 2005 HA4 28/04/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
172932 Bachleitner 2005 JC 01/05/2005 Altschwendt W. Ries 1,7 km MPC · JPL
172933 2005 JH 02/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
172934 2005 JX 03/05/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172935 2005 JF4 03/05/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
172936 2005 JW29 03/05/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
172937 2005 JS32 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
172938 2005 JV48 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
172939 2005 JY49 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
172940 2005 JA51 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
172941 2005 JU66 04/05/2005 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
172942 2005 JX71 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
172943 2005 JT88 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
172944 2005 JS104 11/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
172945 2005 JO125 11/05/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
172946 2005 JJ134 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
172947 Baeyens 2005 JQ138 13/05/2005 Mount Lemmon A. D. Grauer 4,4 km MPC · JPL
172948 2005 JR164 10/05/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
172949 2005 JQ166 11/05/2005 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
172950 2005 JU166 11/05/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
172951 Mehoke 2005 JN174 11/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
172952 2005 KC3 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
172953 2005 KG5 18/05/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
172954 2005 KC6 18/05/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
172955 2005 KR11 30/05/2005 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
172956 2005 LZ1 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
172957 2005 LY8 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
172958 2005 LH11 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
172959 2005 LG19 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
172960 2005 LG37 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
172961 2005 MH2 16/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
172962 2005 MZ13 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
172963 2005 MY14 29/06/2005 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
172964 2005 MR34 29/06/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
172965 2005 MX38 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
172966 2005 MC54 23/06/2005 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
172967 2005 NK55 06/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
172968 2005 NQ80 14/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 5,0 km MPC · JPL
172969 2005 QA20 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
172970 2005 QD32 24/08/2005 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
172971 2005 QN176 31/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 8,3 km MPC · JPL
172972 2005 SG13 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
172973 2005 SR167 28/09/2005 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
172974 2005 YW55 28/12/2005 Catalina CSS 490 m MPC · JPL
172975 2006 DY6 20/02/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
172976 2006 DC113 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
172977 2006 DK116 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
172978 2006 HB8 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
172979 2006 HT25 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
172980 2006 HG26 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
172981 2006 HN30 21/04/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
172982 2006 HZ60 28/04/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172983 2006 HD71 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
172984 2006 HK89 20/04/2006 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
172985 Ericmelin 2006 HW147 27/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 680 m MPC · JPL
172986 2006 JE36 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
172987 2006 KP28 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
172988 2006 KQ48 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
172989 Xuliyang 2006 KW67 25/05/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 1,1 km MPC · JPL
172990 2006 KV81 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
172991 2006 KR114 26/05/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
172992 2006 KW116 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
172993 2006 KV118 30/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
172994 2006 KE122 24/05/2006 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
172995 2006 KN122 28/05/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
172996 Stooke 2006 KL141 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,7 km MPC · JPL
172997 2006 LO1 04/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
172998 2006 LT6 05/06/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
172999 2006 MF2 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
173000 2006 MT3 16/06/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL