Danh sách tiểu hành tinh/173001–173100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
173001 2006 MH15 20/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
173002 Dorfi 2006 OS 17/07/2006 Altschwendt W. Ries 2,9 km MPC · JPL
173003 2006 OD6 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
173004 2006 OH14 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
173005 2006 OQ20 30/07/2006 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
173006 2006 PC6 12/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
173007 2006 PU6 12/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
173008 2006 PL9 13/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
173009 2006 PB10 13/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
173010 2006 PW11 13/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
173011 2006 PL13 14/08/2006 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
173012 2006 PG17 15/08/2006 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
173013 2006 PQ19 13/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
173014 2006 PF22 15/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
173015 2006 PX25 13/08/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
173016 2006 PZ26 15/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
173017 2006 PO27 13/08/2006 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
173018 2006 PS27 13/08/2006 Siding Spring SSS 6,8 km MPC · JPL
173019 2006 PT29 12/08/2006 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
173020 2006 PF37 12/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
173021 2006 QW1 17/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
173022 2006 QU2 17/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
173023 2006 QX3 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
173024 2006 QG7 17/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
173025 2006 QA17 17/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
173026 2006 QL18 17/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
173027 2006 QO18 17/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
173028 2006 QP18 17/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
173029 2006 QQ19 17/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
173030 2006 QE29 21/08/2006 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
173031 2006 QM29 16/08/2006 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
173032 Mingus 2006 QF40 25/08/2006 La Cañada J. Lacruz 4,2 km MPC · JPL
173033 2006 QX44 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
173034 2006 QG45 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
173035 2006 QL50 22/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
173036 2006 QR51 23/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
173037 2006 QK57 25/08/2006 RAS A. Lowe 5,0 km MPC · JPL
173038 2006 QZ76 21/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
173039 2006 QW80 24/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
173040 2006 QV92 16/08/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
173041 2006 QD96 16/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
173042 2006 QU96 16/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
173043 2006 QP104 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
173044 2006 QL107 28/08/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
173045 2006 QP114 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
173046 2006 QD116 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
173047 2006 QJ121 29/08/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
173048 2006 QQ128 17/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
173049 2006 QH141 18/08/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
173050 2006 QU142 31/08/2006 Vicques M. Ory 3,9 km MPC · JPL
173051 2006 QM168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
173052 2006 QP170 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
173053 2006 RU9 13/09/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
173054 2006 RR71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
173055 2006 RT79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
173056 2006 SP8 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
173057 2006 SD51 17/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
173058 2006 SY53 16/09/2006 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
173059 2006 SE56 19/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
173060 2006 SA59 16/09/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
173061 2006 SQ59 16/09/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
173062 2006 SD86 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
173063 2006 SG93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
173064 2006 SD122 19/09/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
173065 2006 SZ123 19/09/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
173066 2006 SY127 17/09/2006 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
173067 2006 SX148 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
173068 2006 SU171 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
173069 2006 SQ199 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
173070 2006 SW256 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
173071 2006 SM280 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
173072 2006 SG387 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
173073 2006 TS49 12/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
173074 2006 TU60 14/10/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,7 km MPC · JPL
173075 2006 UC 16/10/2006 Wrightwood J. W. Young 5,3 km MPC · JPL
173076 2006 UV50 17/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
173077 2006 UH134 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
173078 2006 UM187 19/10/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
173079 2006 UY187 19/10/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
173080 2006 UN188 19/10/2006 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
173081 2006 UD219 16/10/2006 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
173082 2006 UT265 27/10/2006 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
173083 2006 WG80 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
173084 2007 PO1 05/08/2007 Črni Vrh Črni Vrh 14 km MPC · JPL
173085 2007 PY31 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
173086 Nireus 2007 RS8 08/09/2007 Vicques M. Ory 16 km MPC · JPL
173087 2007 RJ20 02/09/2007 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
173088 2007 RS36 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
173089 2007 RJ37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
173090 2007 RJ207 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
173091 2007 RU217 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
173092 2007 RP240 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
173093 2007 TH35 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
173094 Wielicki 2007 TM69 14/10/2007 Suno V. S. Casulli 2,0 km MPC · JPL
173095 2007 TV73 13/10/2007 RAS A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
173096 2007 TA79 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
173097 2007 TJ115 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
173098 2007 TO129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
173099 2007 TR149 08/10/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
173100 2007 TF263 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL