Danh sách tiểu hành tinh/173901–174000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
173901 2001 UR160 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
173902 2001 UN163 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
173903 2001 UH179 26/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
173904 2001 UX183 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
173905 2001 UZ205 19/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
173906 2001 UD225 25/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
173907 2001 VK2 10/11/2001 Badlands R. Dyvig 5,8 km MPC · JPL
173908 2001 VW10 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
173909 2001 VC17 10/11/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 6,1 km MPC · JPL
173910 2001 VF31 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
173911 2001 VS31 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
173912 2001 VT36 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
173913 2001 VA42 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
173914 2001 VA48 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
173915 2001 VN49 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
173916 2001 VY55 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
173917 2001 VE56 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
173918 2001 VT56 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
173919 2001 VR58 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
173920 2001 VS58 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
173921 2001 VZ58 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
173922 2001 VC59 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
173923 2001 VN70 11/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
173924 2001 VP70 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
173925 2001 VQ84 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
173926 2001 VR89 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
173927 2001 VD90 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
173928 2001 VV92 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
173929 2001 VH93 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
173930 2001 VV95 15/11/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
173931 2001 VJ104 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
173932 2001 VD105 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
173933 2001 VS114 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
173934 2001 VC120 12/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
173935 2001 VA125 11/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
173936 Yuribo 2001 WM2 17/11/2001 Kuma Kogen A. Nakamura 5,8 km MPC · JPL
173937 2001 WK9 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
173938 2001 WJ10 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
173939 2001 WH12 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
173940 2001 WD39 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
173941 2001 WN51 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
173942 2001 WW56 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
173943 2001 WC62 19/11/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
173944 2001 WO63 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
173945 2001 WY65 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
173946 2001 WT74 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
173947 2001 WZ76 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
173948 2001 WW77 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
173949 2001 WH95 20/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
173950 2001 WC96 20/11/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
173951 2001 WO96 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
173952 2001 XJ7 07/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
173953 2001 XL11 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
173954 2001 XP11 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
173955 2001 XU11 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
173956 2001 XA14 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
173957 2001 XQ14 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
173958 2001 XR20 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
173959 2001 XE23 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
173960 2001 XG32 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
173961 2001 XJ34 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
173962 2001 XR43 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
173963 2001 XR60 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
173964 2001 XF69 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
173965 2001 XC71 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
173966 2001 XJ76 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
173967 2001 XE78 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
173968 2001 XD82 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
173969 2001 XF82 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
173970 2001 XL83 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
173971 2001 XP91 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
173972 2001 XR111 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
173973 2001 XL122 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
173974 2001 XV127 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
173975 2001 XL131 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
173976 2001 XG132 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
173977 2001 XU133 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
173978 2001 XE135 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
173979 2001 XK135 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
173980 2001 XY135 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
173981 2001 XK139 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
173982 2001 XM140 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
173983 2001 XB142 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
173984 2001 XS148 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
173985 2001 XB157 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
173986 2001 XL158 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
173987 2001 XK162 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
173988 2001 XT163 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
173989 2001 XB164 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
173990 2001 XG170 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
173991 2001 XR170 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
173992 2001 XM178 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
173993 2001 XG198 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
173994 2001 XS200 15/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
173995 2001 XV204 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
173996 2001 XT205 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
173997 2001 XJ207 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
173998 2001 XX208 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
173999 2001 XQ222 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
174000 2001 XE233 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL