Danh sách tiểu hành tinh/171901–172000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
171901 2001 RK104 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
171902 2001 RH129 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
171903 2001 RX131 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
171904 2001 RG150 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
171905 2001 SK12 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
171906 2001 SZ24 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
171907 2001 ST31 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
171908 2001 SW32 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
171909 2001 SK44 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
171910 2001 SZ45 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
171911 2001 SD51 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
171912 2001 SB62 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
171913 2001 SA74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
171914 2001 SM75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
171915 2001 SX83 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
171916 2001 SN90 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
171917 2001 SA96 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
171918 2001 SF100 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
171919 2001 SG115 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
171920 2001 SN117 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
171921 2001 SF127 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
171922 2001 SM139 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
171923 2001 SZ140 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
171924 2001 SP142 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
171925 2001 ST143 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
171926 2001 SW143 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
171927 2001 SW145 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
171928 2001 SK153 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
171929 2001 SQ158 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
171930 2001 SJ170 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
171931 2001 SP174 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
171932 2001 SD198 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
171933 2001 SN201 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
171934 2001 SL213 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
171935 2001 SJ223 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
171936 2001 SH226 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
171937 2001 SA231 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
171938 2001 SS232 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
171939 2001 SH235 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
171940 2001 SK240 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
171941 2001 SM241 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
171942 2001 SA256 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
171943 2001 SU256 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
171944 2001 SM260 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
171945 2001 SP270 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,9 km MPC · JPL
171946 2001 SB281 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
171947 2001 SK281 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
171948 2001 SJ288 27/09/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
171949 2001 SP313 21/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
171950 2001 SY317 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
171951 2001 SS328 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
171952 2001 SD340 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
171953 2001 SN345 23/09/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
171954 2001 SE348 26/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
171955 2001 SH350 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
171956 2001 TO10 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
171957 2001 TR11 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
171958 2001 TJ31 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
171959 2001 TG61 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
171960 2001 TO64 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
171961 2001 TR81 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
171962 2001 TP82 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
171963 2001 TR84 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
171964 2001 TV87 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
171965 2001 TZ89 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
171966 2001 TH93 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
171967 2001 TY100 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
171968 2001 TF108 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
171969 2001 TH109 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
171970 2001 TJ118 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
171971 2001 TN121 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
171972 2001 TU121 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
171973 2001 TO122 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
171974 2001 TM124 12/10/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
171975 2001 TY127 10/10/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
171976 2001 TP128 13/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
171977 2001 TO134 13/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
171978 2001 TR135 13/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
171979 2001 TW135 13/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
171980 2001 TO145 10/10/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
171981 2001 TB150 10/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
171982 2001 TP152 10/10/2001 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
171983 2001 TX161 11/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
171984 2001 TQ175 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
171985 2001 TB184 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
171986 2001 TX188 14/10/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
171987 2001 TZ200 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
171988 2001 TB202 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
171989 2001 TS203 11/10/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
171990 2001 TY208 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
171991 2001 TP210 13/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
171992 2001 TK214 13/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
171993 2001 TS214 13/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
171994 2001 TZ218 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
171995 2001 TJ235 15/10/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
171996 2001 TM238 15/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
171997 2001 TW256 14/10/2001 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
171998 2001 UM3 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
171999 2001 UQ21 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
172000 2001 UO22 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL