Danh sách tiểu hành tinh/172801–172900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
172801 2004 FS129 19/03/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
172802 2004 FJ132 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
172803 2004 FH139 20/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
172804 2004 FL143 28/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
172805 2004 FQ156 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
172806 2004 GT10 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
172807 2004 GC16 10/04/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
172808 2004 GS26 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
172809 2004 GV27 15/04/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
172810 2004 GR32 12/04/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
172811 2004 GO35 13/04/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
172812 2004 GG38 15/04/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
172813 2004 GD55 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
172814 2004 GV55 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
172815 2004 GD88 13/04/2004 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
172816 2004 HX1 20/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
172817 2004 HS54 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
172818 2004 HS58 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
172819 2004 JN42 15/05/2004 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
172820 2004 RN2 06/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
172821 2004 RB138 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172822 2004 TD13 06/10/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
172823 2004 TL183 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
172824 2004 XA 01/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
172825 2004 YH14 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
172826 2004 YL31 19/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
172827 2005 AA2 01/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
172828 2005 AQ9 07/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
172829 2005 AV13 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172830 2005 AB82 07/01/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
172831 2005 CC4 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
172832 2005 CN4 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
172833 2005 CZ11 01/02/2005 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
172834 2005 CO18 02/02/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
172835 2005 CW36 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172836 2005 CX37 07/02/2005 Gnosca S. Sposetti 980 m MPC · JPL
172837 2005 CR43 02/02/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
172838 2005 CP48 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172839 2005 CE73 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
172840 2005 EK3 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
172841 2005 EA5 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
172842 2005 EN9 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
172843 2005 ER9 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
172844 2005 EP10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
172845 2005 EK11 02/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
172846 2005 EH14 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
172847 2005 EC15 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
172848 2005 EA17 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
172849 2005 EN21 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
172850 Coppens 2005 EU27 03/03/2005 Tenagra II J.-C. Merlin 2,7 km MPC · JPL
172851 2005 EF28 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
172852 2005 EW33 07/03/2005 RAS A. Lowe 1,0 km MPC · JPL
172853 2005 EC39 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
172854 2005 ED44 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
172855 2005 EL46 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
172856 2005 ES46 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
172857 2005 EL49 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
172858 2005 EC69 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172859 2005 ET73 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
172860 2005 EC79 03/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
172861 2005 EY82 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
172862 2005 EO83 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
172863 2005 EW83 04/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
172864 2005 EQ84 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172865 2005 EC97 03/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
172866 2005 EC102 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
172867 2005 EX118 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172868 2005 ET124 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172869 2005 EH126 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
172870 2005 EH132 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
172871 2005 EH137 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
172872 2005 EH139 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
172873 2005 EC143 10/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
172874 2005 EO161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
172875 2005 EW165 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
172876 2005 EY168 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
172877 2005 EL175 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
172878 2005 EP175 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
172879 2005 EX193 11/03/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
172880 2005 EJ198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
172881 2005 EQ199 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
172882 2005 EQ220 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
172883 2005 EP256 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
172884 2005 ES256 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
172885 2005 EL269 15/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
172886 2005 EU281 10/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
172887 2005 ET287 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
172888 2005 EE290 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
172889 2005 EG291 10/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
172890 2005 FN6 30/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
172891 2005 GX2 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
172892 2005 GL6 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
172893 2005 GE9 02/04/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,7 km MPC · JPL
172894 2005 GX17 02/04/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,7 km MPC · JPL
172895 2005 GQ27 03/04/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
172896 2005 GN30 04/04/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
172897 2005 GO30 04/04/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
172898 2005 GV35 02/04/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
172899 2005 GU47 05/04/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
172900 2005 GQ51 02/04/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL