Danh sách tiểu hành tinh/172001–172100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
172001 2001 UN23 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
172002 2001 UO28 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
172003 2001 UB33 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
172004 2001 UD38 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
172005 2001 UH43 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
172006 2001 UT51 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
172007 2001 UG53 17/10/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
172008 2001 UO53 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
172009 2001 UM59 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
172010 2001 US62 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
172011 2001 UT100 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
172012 2001 UK101 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
172013 2001 UB102 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
172014 2001 UX103 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
172015 2001 UJ105 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
172016 2001 UY112 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
172017 2001 UA125 22/10/2001 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
172018 2001 UL137 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
172019 2001 UP163 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
172020 2001 UN187 17/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
172021 2001 UQ204 19/10/2001 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
172022 2001 UZ209 20/10/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
172023 2001 UV211 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
172024 2001 UF214 23/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
172025 2001 UL214 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
172026 2001 VF1 06/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
172027 2001 VA10 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
172028 2001 VL23 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172029 2001 VP39 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
172030 2001 VR91 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
172031 2001 VL112 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
172032 2001 VW132 11/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
172033 2001 WQ 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
172034 2001 WR1 17/11/2001 Socorro LINEAR AMO 630 m MPC · JPL
172035 2001 WG16 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
172036 2001 WO28 17/11/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
172037 2001 WZ32 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
172038 2001 WE51 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
172039 2001 WZ58 19/11/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
172040 2001 WQ71 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
172041 2001 WJ96 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
172042 2001 WT101 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
172043 2001 XJ9 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
172044 2001 XZ10 07/12/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
172045 2001 XR22 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
172046 2001 XA51 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
172047 2001 XY71 11/12/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
172048 2001 XL75 11/12/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
172049 2001 XB92 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172050 2001 XE110 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
172051 2001 XA125 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
172052 2001 XX125 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
172053 2001 XH131 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
172054 2001 XJ132 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
172055 2001 XG137 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
172056 2001 XZ153 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
172057 2001 XY196 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
172058 2001 XN201 14/12/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,6 km MPC · JPL
172059 2001 XL203 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
172060 2001 XR208 11/12/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
172061 2001 XH223 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
172062 2001 XV227 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
172063 2001 XP237 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
172064 2001 XA245 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
172065 2001 XL245 15/12/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
172066 2001 YB39 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172067 2001 YH94 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
172068 2002 AE13 11/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
172069 2002 AA38 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
172070 2002 AR70 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
172071 2002 AP74 08/01/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
172072 2002 AF81 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
172073 2002 AF85 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
172074 2002 AQ93 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
172075 2002 AC95 08/01/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
172076 2002 AS199 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
172077 2002 AF202 12/01/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
172078 2002 BL16 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172079 2002 BX30 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
172080 2002 CA18 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172081 2002 CA35 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
172082 2002 CX71 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172083 2002 CZ72 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172084 2002 CR88 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172085 2002 CV97 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
172086 2002 CL99 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
172087 2002 CS170 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
172088 2002 CB211 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
172089 2002 CK223 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172090 Davidmccomas 2002 CL257 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 3,8 km MPC · JPL
172091 2002 CL311 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
172092 2002 EH20 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172093 2002 EM28 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172094 2002 EK69 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172095 2002 EP79 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
172096 2002 EP90 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
172097 2002 EX107 08/03/2002 Ondřejov Ondřejov Obs. 1,0 km MPC · JPL
172098 2002 EE115 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
172099 2002 ET127 12/03/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
172100 2002 FO8 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL