Danh sách tiểu hành tinh/170901–171000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
170901 2004 VP84 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
170902 2004 VL112 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
170903 2004 WS2 18/11/2004 Socorro LINEAR APO 850 m MPC · JPL
170904 2004 XW19 08/12/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
170905 2004 XJ31 09/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
170906 Coluche 2004 XC41 09/12/2004 Nogales M. Ory 1,2 km MPC · JPL
170907 2004 XK48 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
170908 2004 XK61 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
170909 Bobmasterson 2004 XW62 12/12/2004 Jarnac T. Glinos, D. H. Levy 1,3 km MPC · JPL
170910 2004 XE69 09/12/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
170911 2004 XH97 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
170912 2004 XG102 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
170913 2004 XH121 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
170914 2004 XN122 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
170915 2004 XN146 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
170916 2004 XA147 15/12/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
170917 2004 XD147 11/12/2004 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
170918 2004 XM148 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
170919 2004 XM162 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
170920 2004 XL191 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
170921 2004 YF5 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
170922 2004 YC6 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
170923 2004 YA12 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
170924 2004 YC21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
170925 2004 YY22 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
170926 2004 YM26 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
170927 Dgebessire 2005 AS3 05/01/2005 Vicques M. Ory 1,5 km MPC · JPL
170928 2005 AU7 06/01/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
170929 2005 AK8 06/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
170930 2005 AJ9 07/01/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
170931 2005 AV9 07/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
170932 2005 AC10 07/01/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
170933 2005 AF20 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
170934 2005 AK22 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
170935 2005 AB25 07/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
170936 2005 AH26 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
170937 2005 AD29 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
170938 2005 AT35 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
170939 2005 AV37 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
170940 2005 AF45 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
170941 2005 AO48 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
170942 2005 AN51 13/01/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
170943 2005 AJ54 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
170944 2005 AN60 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
170945 2005 AG68 13/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
170946 2005 BP2 16/01/2005 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
170947 2005 BA4 16/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
170948 2005 BE4 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
170949 2005 BA6 16/01/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
170950 2005 BG6 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
170951 2005 BG11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
170952 2005 BT13 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
170953 2005 BX13 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
170954 2005 BZ19 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
170955 2005 BJ24 17/01/2005 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
170956 2005 BN24 17/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
170957 2005 BB25 17/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
170958 2005 BL29 31/01/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
170959 2005 BN31 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 980 m MPC · JPL
170960 2005 CN1 01/02/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
170961 2005 CD3 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
170962 2005 CH3 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
170963 2005 CE4 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
170964 2005 CP8 01/02/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
170965 2005 CW11 01/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
170966 2005 CP12 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
170967 2005 CT15 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
170968 2005 CK19 02/02/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
170969 2005 CH21 02/02/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
170970 2005 CS21 02/02/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
170971 2005 CX21 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
170972 2005 CS22 01/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
170973 2005 CJ25 04/02/2005 Altschwendt Altschwendt Obs. 1,0 km MPC · JPL
170974 2005 CN25 04/02/2005 Gnosca S. Sposetti 1,1 km MPC · JPL
170975 2005 CW26 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
170976 2005 CP32 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
170977 2005 CV35 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
170978 2005 CX36 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
170979 2005 CS48 02/02/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
170980 2005 CB49 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
170981 2005 CH51 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
170982 2005 CN51 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
170983 2005 CS52 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
170984 2005 CO53 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
170985 2005 CX56 02/02/2005 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
170986 2005 CF58 02/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
170987 2005 CG59 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
170988 2005 CZ59 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
170989 2005 CV62 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
170990 2005 CS63 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
170991 2005 CX66 09/02/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
170992 2005 CO68 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
170993 2005 CU69 09/02/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
170994 2005 CH79 01/02/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
170995 Ritajoewright 2005 EM2 03/03/2005 Jarnac T. Glinos, D. H. Levy 1,4 km MPC · JPL
170996 2005 EL4 01/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,6 km MPC · JPL
170997 2005 EF7 01/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
170998 2005 ES8 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
170999 2005 EK10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
171000 2005 EZ13 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL