Danh sách tiểu hành tinh/171801–171900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
171801 2001 DE39 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171802 2001 DV39 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171803 2001 DY42 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171804 2001 DF49 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171805 2001 DL52 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
171806 2001 DA63 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
171807 2001 DV64 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
171808 2001 DQ81 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
171809 2001 DO86 25/02/2001 Ondřejov P. Kušnirák 1,1 km MPC · JPL
171810 2001 DY86 18/02/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
171811 2001 DE87 24/02/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
171812 2001 DW95 17/02/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
171813 2001 DJ103 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
171814 2001 DS103 16/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 960 m MPC · JPL
171815 2001 EF9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
171816 2001 EN16 15/03/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
171817 2001 EB22 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
171818 2001 FH5 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171819 2001 FZ6 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
171820 2001 FT12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
171821 2001 FW14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
171822 2001 FR20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
171823 2001 FS25 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
171824 2001 FK49 18/03/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
171825 2001 FQ63 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171826 2001 FZ82 24/03/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
171827 2001 FE92 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
171828 2001 FD103 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
171829 2001 FY105 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
171830 2001 FV109 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171831 2001 FO145 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
171832 2001 FO152 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171833 2001 FA161 29/03/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
171834 2001 FR173 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
171835 2001 GO8 15/04/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
171836 2001 HJ41 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
171837 2001 HQ52 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
171838 2001 HE56 24/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171839 2001 JM1 12/05/2001 Haleakala NEAT 540 m MPC · JPL
171840 2001 JY7 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
171841 2001 JK10 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
171842 2001 KD10 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
171843 2001 KW21 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
171844 2001 KM29 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
171845 2001 KV33 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
171846 2001 KW36 21/05/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
171847 2001 KK45 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
171848 2001 KV56 23/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
171849 2001 KW72 24/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
171850 2001 LN15 12/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
171851 2001 MG 16/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
171852 2001 MY3 16/06/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
171853 2001 MN17 26/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
171854 2001 MB20 25/06/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
171855 2001 MR20 25/06/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
171856 2001 NM5 13/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
171857 2001 OF12 20/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
171858 2001 OO42 22/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
171859 2001 OH51 21/07/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
171860 2001 OM93 25/07/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
171861 2001 OP102 28/07/2001 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
171862 2001 PG49 13/08/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
171863 2001 QK3 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
171864 2001 QU52 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
171865 2001 QQ72 16/08/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
171866 2001 QV72 20/08/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
171867 2001 QA97 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
171868 2001 QR110 24/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,2 km MPC · JPL
171869 2001 QD119 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
171870 2001 QJ125 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
171871 2001 QD157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
171872 2001 QJ171 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
171873 2001 QF197 22/08/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
171874 2001 QR211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
171875 2001 QX219 23/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
171876 2001 QE228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
171877 2001 QR228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
171878 2001 QY261 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
171879 2001 QQ263 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
171880 2001 QV274 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
171881 2001 QR285 23/08/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
171882 2001 QW290 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
171883 2001 QH328 26/08/2001 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
171884 2001 QC329 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
171885 2001 QL333 20/08/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
171886 2001 RE12 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
171887 2001 RG15 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
171888 2001 RJ20 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
171889 2001 RJ31 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
171890 2001 RL42 11/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
171891 2001 RW46 11/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
171892 2001 RT48 11/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
171893 2001 RS67 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
171894 2001 RP83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
171895 2001 RG85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
171896 2001 RG89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
171897 2001 RQ89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
171898 2001 RZ90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
171899 2001 RP96 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
171900 2001 RW102 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL