Danh sách tiểu hành tinh/169901–170000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
169901 2002 RT206 14/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
169902 2002 RL207 14/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
169903 2002 RM209 14/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
169904 2002 RV211 15/09/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
169905 2002 RR227 14/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
169906 2002 RS230 15/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
169907 2002 RS233 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,7 km MPC · JPL
169908 2002 RU238 12/09/2002 Palomar R. Matson 4,2 km MPC · JPL
169909 2002 RY238 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,6 km MPC · JPL
169910 2002 RP247 01/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
169911 2002 RY255 04/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
169912 2002 RP268 04/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
169913 2002 RL272 04/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
169914 2002 SD4 26/09/2002 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
169915 2002 SR8 27/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
169916 2002 SH10 27/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
169917 2002 SG13 27/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
169918 2002 SE14 27/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
169919 2002 SK14 27/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
169920 2002 SQ14 27/09/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
169921 2002 SB15 27/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
169922 2002 SE18 28/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
169923 2002 SS20 26/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
169924 2002 SR26 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
169925 2002 SP33 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
169926 2002 SD40 30/09/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
169927 2002 SN47 30/09/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
169928 2002 SR49 30/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
169929 2002 SR60 16/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
169930 2002 TZ7 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
169931 2002 TW10 01/10/2002 Kvistaberg UDAS 1,8 km MPC · JPL
169932 2002 TX11 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
169933 2002 TB12 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
169934 2002 TA16 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
169935 2002 TP22 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
169936 2002 TA28 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
169937 2002 TE28 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169938 2002 TQ30 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169939 2002 TV32 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169940 2002 TM34 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
169941 2002 TX34 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
169942 2002 TL40 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
169943 2002 TJ45 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
169944 2002 TO45 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
169945 2002 TM47 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
169946 2002 TG49 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169947 2002 TD54 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169948 2002 TZ62 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
169949 2002 TG65 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
169950 2002 TL66 03/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
169951 2002 TO69 08/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
169952 2002 TZ73 03/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
169953 2002 TY79 01/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
169954 2002 TX87 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
169955 2002 TJ94 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
169956 2002 TW97 03/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
169957 2002 TN98 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
169958 2002 TP101 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
169959 2002 TG113 03/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
169960 2002 TF116 03/10/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
169961 2002 TZ116 03/10/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
169962 2002 TZ119 03/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
169963 2002 TP127 04/10/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
169964 2002 TD130 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
169965 2002 TW131 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169966 2002 TE132 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
169967 2002 TB136 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
169968 2002 TE143 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
169969 2002 TD147 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
169970 2002 TP158 05/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
169971 2002 TJ168 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
169972 2002 TO168 03/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
169973 2002 TK172 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
169974 2002 TU175 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
169975 2002 TJ176 05/10/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
169976 2002 TZ184 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169977 2002 TT185 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
169978 2002 TW191 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
169979 2002 TP192 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
169980 2002 TS194 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
169981 2002 TH197 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
169982 2002 TF200 09/10/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,0 km MPC · JPL
169983 2002 TP211 05/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
169984 2002 TS211 06/10/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
169985 2002 TJ213 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
169986 2002 TB217 07/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
169987 2002 TK219 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
169988 2002 TC220 05/10/2002 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
169989 2002 TN234 06/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
169990 2002 TZ240 07/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
169991 2002 TH245 07/10/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
169992 2002 TN247 10/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
169993 2002 TG248 07/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
169994 2002 TE250 07/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
169995 2002 TF254 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
169996 2002 TX262 10/10/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
169997 2002 TR263 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
169998 2002 TU263 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169999 2002 TN273 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
170000 2002 TE281 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL