Danh sách tiểu hành tinh/168901–169000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
168901 2000 WJ164 21/11/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
168902 2000 WR166 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
168903 2000 WW188 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
168904 2000 WY189 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
168905 2000 XT1 03/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168906 2000 XE12 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168907 2000 XN19 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168908 2000 XH21 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168909 2000 XV30 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168910 2000 XC52 06/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168911 2000 XM53 14/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 1,1 km MPC · JPL
168912 2000 YV2 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
168913 2000 YA3 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168914 2000 YU21 27/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
168915 2000 YW37 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168916 2000 YZ42 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
168917 2000 YM44 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168918 2000 YX44 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168919 2000 YR49 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168920 2000 YK50 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168921 2000 YT53 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168922 2000 YL55 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168923 2000 YU56 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168924 2000 YE59 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168925 2000 YV59 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168926 2000 YN65 16/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
168927 2000 YD68 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
168928 2000 YG71 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168929 2000 YT72 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168930 2000 YV73 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168931 2000 YL82 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168932 2000 YG86 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168933 2000 YQ88 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168934 2000 YR91 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168935 2000 YC95 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168936 2000 YN95 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
168937 2000 YU95 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168938 2000 YS107 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168939 2000 YB108 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168940 2000 YL109 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168941 2000 YO111 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168942 2000 YL114 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
168943 2000 YG118 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168944 2000 YK126 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
168945 2000 YN131 30/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
168946 2000 YY135 22/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168947 2000 YB139 27/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
168948 Silvestri 2000 YX143 23/12/2000 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
168949 2001 AV18 04/01/2001 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
168950 2001 AA26 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
168951 2001 AL33 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168952 2001 AN39 02/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
168953 2001 AZ43 14/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168954 2001 AT44 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
168955 2001 AV44 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
168956 2001 AC47 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
168957 2001 AB52 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168958 2001 AC52 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168959 2001 BP6 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
168960 2001 BQ19 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
168961 2001 BF23 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168962 2001 BK27 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168963 2001 BT32 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168964 2001 BF36 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
168965 2001 BL37 21/01/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
168966 2001 BC38 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168967 2001 BB43 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
168968 2001 BY45 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
168969 2001 BX55 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168970 2001 BT56 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168971 2001 BA58 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168972 2001 BL59 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
168973 2001 BQ64 30/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168974 2001 BD65 26/01/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
168975 2001 BO66 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
168976 2001 BE68 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168977 2001 BE75 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168978 2001 BO75 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168979 2001 CS1 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168980 2001 CS2 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168981 2001 CT3 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
168982 2001 CC9 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168983 2001 CV11 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168984 2001 CQ14 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168985 2001 CC18 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168986 2001 CV22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
168987 2001 CE25 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
168988 2001 CF25 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168989 2001 CH29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
168990 2001 CO30 02/02/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
168991 2001 CO38 13/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
168992 2001 CR39 13/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168993 2001 CH40 13/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168994 2001 CZ47 12/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
168995 2001 DV4 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
168996 2001 DK6 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
168997 2001 DP19 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
168998 2001 DA25 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168999 2001 DR26 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169000 2001 DA30 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL