Danh sách tiểu hành tinh/170001–170100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
170001 2002 TS283 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
170002 2002 TJ286 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
170003 2002 TT286 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
170004 2002 TF296 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
170005 2002 TR296 11/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
170006 Stoughton 2002 TV309 04/10/2002 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
170007 Strateva 2002 TV323 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
170008 Michaelstrauss 2002 TZ338 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
170009 Subbarao 2002 TY340 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
170010 Szalay 2002 TJ341 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
170011 Szkody 2002 TE352 10/10/2002 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
170012 Anithakar 2002 TF359 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
170013 2002 UO3 28/10/2002 Socorro LINEAR APO 1,0 km MPC · JPL
170014 2002 UZ4 26/10/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
170015 2002 UE8 28/10/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
170016 2002 UY10 28/10/2002 Kvistaberg UDAS 1,9 km MPC · JPL
170017 2002 UC22 30/10/2002 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
170018 2002 UU23 28/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
170019 2002 UV23 28/10/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
170020 2002 UW23 28/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
170021 2002 UE41 31/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
170022 Douglastucker 2002 UO66 30/10/2002 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
170023 Vogeley 2002 UR68 30/10/2002 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
170024 2002 VH 01/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
170025 2002 VO 02/11/2002 Wrightwood J. W. Young 4,2 km MPC · JPL
170026 2002 VV2 04/11/2002 Wrightwood J. W. Young 5,1 km MPC · JPL
170027 2002 VH5 05/11/2002 Wrightwood J. W. Young 3,9 km MPC · JPL
170028 2002 VW6 01/11/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
170029 2002 VB9 01/11/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
170030 2002 VA11 01/11/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
170031 2002 VV15 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
170032 2002 VF21 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
170033 2002 VY21 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
170034 2002 VH22 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
170035 2002 VG28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
170036 2002 VA31 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
170037 2002 VB31 05/11/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
170038 2002 VJ32 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
170039 2002 VS33 05/11/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
170040 2002 VB36 05/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
170041 2002 VS36 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
170042 2002 VK37 04/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
170043 2002 VJ42 05/11/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
170044 2002 VA43 04/11/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
170045 2002 VO47 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
170046 2002 VA50 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
170047 2002 VB52 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
170048 2002 VT53 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
170049 2002 VV54 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
170050 2002 VY54 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
170051 2002 VV57 06/11/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
170052 2002 VG60 03/11/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
170053 2002 VH65 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
170054 2002 VM68 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
170055 2002 VQ73 07/11/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
170056 2002 VO75 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
170057 2002 VB80 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
170058 2002 VR81 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
170059 2002 VD83 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
170060 2002 VP83 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
170061 2002 VT83 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
170062 2002 VE88 10/11/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
170063 2002 VP92 11/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
170064 2002 VA93 11/11/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
170065 2002 VQ96 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
170066 2002 VU106 12/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
170067 2002 VU108 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
170068 2002 VE110 12/11/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
170069 2002 VR110 12/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
170070 2002 VD121 12/11/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
170071 2002 VT127 12/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
170072 2002 VG128 14/11/2002 Emerald Lane L. Ball 5,3 km MPC · JPL
170073 Ivanlinscott 2002 VU129 09/11/2002 Kitt Peak M. W. Buie 4,2 km MPC · JPL
170074 2002 VC132 05/11/2002 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,8 km MPC · JPL
170075 2002 VT140 12/11/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
170076 2002 WK2 23/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
170077 2002 WM3 24/11/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
170078 2002 WE4 24/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
170079 2002 WB7 24/11/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
170080 2002 WQ8 24/11/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
170081 2002 WL9 24/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
170082 2002 WK12 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
170083 2002 WF16 28/11/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
170084 2002 WZ16 28/11/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
170085 2002 XU1 01/12/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
170086 2002 XR14 05/12/2002 Socorro LINEAR APO 930 m MPC · JPL
170087 2002 XD15 02/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
170088 2002 XV17 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
170089 2002 XR35 07/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
170090 2002 XK41 06/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
170091 2002 XK45 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
170092 2002 XE54 10/12/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
170093 2002 XJ56 09/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
170094 2002 XQ56 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
170095 2002 XH57 10/12/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
170096 2002 XV57 11/12/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
170097 2002 XV59 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
170098 2002 XH62 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
170099 2002 XV62 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
170100 2002 XP67 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL