Danh sách tiểu hành tinh/168801–168900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
168801 2000 SM109 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168802 2000 ST110 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
168803 2000 SG118 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168804 2000 SF134 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168805 2000 SN137 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
168806 2000 SV137 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168807 2000 SE146 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168808 2000 SD147 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168809 2000 SZ168 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168810 2000 SR174 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
168811 2000 SE184 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168812 2000 SA189 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
168813 2000 SC189 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
168814 2000 SX219 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168815 2000 ST220 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168816 2000 SR224 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168817 2000 SD255 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168818 2000 SF263 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168819 2000 SC265 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168820 2000 SK266 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168821 2000 SH270 27/09/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
168822 2000 SL270 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168823 2000 SN271 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168824 2000 SE274 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168825 2000 SX288 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168826 2000 SB291 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168827 2000 SY308 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168828 2000 SY320 29/09/2000 Mauna Kea D. J. Tholen 1,9 km MPC · JPL
168829 2000 SF322 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168830 2000 SK334 26/09/2000 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
168831 2000 SZ334 26/09/2000 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
168832 2000 SD340 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168833 2000 SP343 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168834 2000 SB352 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
168835 2000 SD364 20/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
168836 2000 SH364 20/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
168837 2000 TZ36 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
168838 2000 TB40 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168839 2000 TX48 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
168840 2000 TF58 02/10/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
168841 2000 TB63 02/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168842 2000 UP 20/10/2000 Ondřejov P. Kušnirák 1,5 km MPC · JPL
168843 2000 UG4 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168844 2000 UX19 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168845 2000 UJ28 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168846 2000 UQ34 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168847 2000 UU34 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168848 2000 UD47 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168849 2000 UK51 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168850 2000 UN63 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168851 2000 UQ67 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168852 2000 UV71 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168853 2000 UV76 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168854 2000 UP84 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168855 2000 UC90 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168856 2000 UY101 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
168857 2000 UA102 25/10/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
168858 2000 VN8 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168859 2000 VG18 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
168860 2000 VH21 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168861 2000 VM22 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168862 2000 VS22 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168863 2000 VW24 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168864 2000 VW25 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168865 2000 VX41 01/11/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
168866 2000 VR42 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168867 2000 VP44 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
168868 2000 VV52 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168869 2000 WS4 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168870 2000 WN6 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168871 2000 WB9 18/11/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,7 km MPC · JPL
168872 2000 WZ9 22/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168873 2000 WC14 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168874 2000 WA15 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168875 2000 WQ22 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168876 2000 WZ24 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
168877 2000 WC27 26/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
168878 2000 WV28 26/11/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 1,1 km MPC · JPL
168879 2000 WD34 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168880 2000 WJ48 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168881 2000 WN48 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168882 2000 WZ56 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168883 2000 WL57 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
168884 2000 WB71 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
168885 2000 WO76 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168886 2000 WH78 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168887 2000 WB83 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168888 2000 WH90 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
168889 2000 WM95 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168890 2000 WK116 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
168891 2000 WO122 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168892 2000 WK124 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168893 2000 WS128 18/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
168894 2000 WE130 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
168895 2000 WE131 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
168896 2000 WC134 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
168897 2000 WA136 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168898 2000 WQ137 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
168899 2000 WV147 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
168900 2000 WW160 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL