Danh sách tiểu hành tinh/165901–166000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
165901 2001 SZ303 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
165902 2001 SQ307 21/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
165903 2001 SS307 21/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
165904 2001 SJ311 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
165905 2001 ST314 23/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
165906 2001 SM323 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
165907 2001 SC329 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
165908 2001 SH334 19/09/2001 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
165909 2001 SN344 23/09/2001 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
165910 2001 TG5 10/10/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
165911 2001 TD7 10/10/2001 Palomar NEAT 8,7 km MPC · JPL
165912 2001 TE7 11/10/2001 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 9,4 km MPC · JPL
165913 2001 TF8 09/10/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
165914 2001 TE31 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
165915 2001 TK54 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
165916 2001 TD55 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
165917 2001 TT64 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
165918 2001 TA122 15/10/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
165919 2001 TL125 12/10/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
165920 2001 TL129 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
165921 2001 TQ132 12/10/2001 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
165922 2001 TK144 10/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
165923 2001 TM144 10/10/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
165924 2001 TG147 10/10/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
165925 2001 TQ162 11/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
165926 2001 TG164 11/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
165927 2001 TA178 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
165928 2001 TS196 15/10/2001 Palomar NEAT 9,5 km MPC · JPL
165929 2001 TC211 13/10/2001 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
165930 2001 TV211 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
165931 2001 TF212 13/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
165932 2001 TB226 14/10/2001 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
165933 2001 UJ14 24/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
165934 2001 UY21 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
165935 2001 UU22 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165936 2001 UK30 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
165937 2001 UV31 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
165938 2001 UP40 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
165939 2001 UN98 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
165940 2001 UN103 20/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
165941 2001 UK110 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
165942 2001 UB125 22/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
165943 2001 UD147 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
165944 2001 UV155 23/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
165945 2001 UQ169 20/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
165946 2001 UL197 19/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
165947 2001 VD117 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165948 2001 VG126 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
165949 2001 WY1 18/11/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
165950 2001 WG5 21/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
165951 2001 WK69 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
165952 2001 WN92 21/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
165953 2001 XT18 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165954 2001 XP46 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165955 2001 XO62 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
165956 2001 XM68 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
165957 2001 XT87 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165958 2001 XR103 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165959 2001 XK111 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165960 2001 XR157 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
165961 2001 XV164 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165962 2001 XM168 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
165963 2001 XS168 14/12/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
165964 2001 XT173 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
165965 2001 XT184 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165966 2001 XP190 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165967 2001 XN199 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165968 2001 XB210 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
165969 2001 XN213 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165970 2001 XH232 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
165971 2001 XL237 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165972 2001 XE242 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165973 2001 XT251 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165974 2001 XP260 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165975 2001 YH4 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
165976 2001 YP27 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165977 2001 YO31 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165978 2001 YL85 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165979 2001 YR88 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165980 2001 YZ89 18/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
165981 2001 YR90 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165982 2001 YM96 18/12/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
165983 2001 YY99 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165984 2001 YK109 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165985 2001 YR114 19/12/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
165986 2001 YZ116 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165987 2001 YJ127 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165988 2001 YQ138 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
165989 2001 YE139 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
165990 2001 YO148 18/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
165991 2001 YL149 19/12/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
165992 2001 YY156 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165993 2002 AN6 09/01/2002 Oaxaca J. M. Roe 1,3 km MPC · JPL
165994 2002 AO20 06/01/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
165995 2002 AS23 05/01/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
165996 2002 AH30 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165997 2002 AP31 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
165998 2002 AH34 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
165999 2002 AR45 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166000 2002 AO47 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL