Danh sách tiểu hành tinh/164901–165000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
164901 1999 VK181 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
164902 1999 VT190 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164903 1999 VP225 05/11/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
164904 1999 WP2 26/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
164905 1999 WU9 30/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
164906 1999 WY15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
164907 1999 WL17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164908 1999 XC3 04/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
164909 1999 XO4 04/12/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
164910 1999 XL10 05/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
164911 1999 XB13 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
164912 1999 XP15 05/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,2 km MPC · JPL
164913 1999 XK32 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
164914 1999 XV37 07/12/1999 Dynic A. Sugie 1,6 km MPC · JPL
164915 1999 XC38 06/12/1999 Gnosca S. Sposetti 2,1 km MPC · JPL
164916 1999 XV38 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
164917 1999 XF41 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
164918 1999 XR41 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
164919 1999 XD44 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
164920 1999 XL46 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
164921 1999 XW57 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
164922 1999 XZ72 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
164923 1999 XC77 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
164924 1999 XS77 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
164925 1999 XN79 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
164926 1999 XL87 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
164927 1999 XO92 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
164928 1999 XQ99 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
164929 1999 XK102 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164930 1999 XZ111 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164931 1999 XO113 11/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
164932 1999 XW115 05/12/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
164933 1999 XJ124 07/12/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
164934 1999 XV125 07/12/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
164935 1999 XR126 07/12/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
164936 1999 XX128 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
164937 1999 XW145 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
164938 1999 XU151 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
164939 1999 XT155 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
164940 1999 XZ155 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
164941 1999 XQ168 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
164942 1999 XE170 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
164943 1999 XS176 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
164944 1999 XU177 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
164945 1999 XD183 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164946 1999 XF192 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
164947 1999 XN201 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
164948 1999 XQ229 07/12/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
164949 1999 XF231 07/12/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
164950 1999 XC234 04/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
164951 1999 XM242 13/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
164952 1999 XM243 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
164953 1999 XP252 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164954 1999 YW3 19/12/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
164955 1999 YA11 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
164956 1999 YZ13 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
164957 1999 YW22 31/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
164958 2000 AM3 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
164959 2000 AS8 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
164960 2000 AW13 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
164961 2000 AH16 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
164962 2000 AO27 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
164963 2000 AW29 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
164964 2000 AT30 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
164965 2000 AZ39 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
164966 2000 AM44 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
164967 2000 AO51 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
164968 2000 AS52 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
164969 2000 AK53 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
164970 2000 AV53 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
164971 2000 AV61 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
164972 2000 AM62 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
164973 2000 AU68 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
164974 2000 AO78 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
164975 2000 AO117 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
164976 2000 AJ118 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
164977 2000 AA123 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
164978 2000 AH143 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
164979 2000 AK152 08/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
164980 2000 AW152 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
164981 2000 AT167 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
164982 2000 AL171 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
164983 2000 AE178 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
164984 2000 AF193 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
164985 2000 AN207 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
164986 2000 AE219 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
164987 2000 AE234 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164988 2000 AK239 06/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
164989 2000 AE247 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
164990 2000 BB2 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
164991 2000 BQ8 29/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
164992 2000 BX8 29/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
164993 2000 BW9 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
164994 2000 BK13 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
164995 2000 BR16 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
164996 2000 BS17 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
164997 2000 BW24 29/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
164998 2000 BO25 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
164999 2000 BS25 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
165000 2000 BS31 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL