Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/166901–167000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
166901 2003 AS16 03/01/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
166902 2003 AQ22 05/01/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
166903 2003 AQ52 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
166904 2003 AH67 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
166905 2003 AJ72 11/01/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
166906 2003 AA81 12/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 9,9 km MPC · JPL
166907 2003 AF82 13/01/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
166908 2003 AH82 13/01/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
166909 2003 AY87 01/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
166910 2003 BN46 30/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
166911 2003 BW48 26/01/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
166912 2003 BB55 27/01/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
166913 2003 BG78 31/01/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
166914 2003 CE4 01/02/2003 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
166915 2003 DV21 28/02/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
166916 2003 EL17 05/03/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
166917 2003 EL34 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166918 2003 FR39 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
166919 2003 FT45 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
166920 2003 FS47 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
166921 2003 FV77 27/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
166922 2003 FR88 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
166923 2003 FX92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
166924 2003 FB104 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
166925 2003 FN127 27/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
166926 2003 GL3 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
166927 2003 GQ8 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
166928 2003 GD13 01/04/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
166929 2003 GP43 09/04/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
166930 2003 GA48 08/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166931 2003 HQ 20/04/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
166932 2003 HT10 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
166933 2003 HN11 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
166934 2003 HB16 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
166935 2003 HF28 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
166936 2003 HP28 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
166937 2003 HF39 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166938 2003 HC40 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166939 2003 HD41 29/04/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
166940 2003 HU44 28/04/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
166941 2003 HQ46 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
166942 2003 HP48 30/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166943 2003 HL50 29/04/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
166944 Seton 2003 HP53 25/04/2003 Goodricke-Pigott P. Kumar 1,7 km MPC · JPL
166945 2003 HS54 24/04/2003 Haleakala NEAT 920 m MPC · JPL
166946 2003 JD8 02/05/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166947 2003 JS8 02/05/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166948 2003 JL9 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
166949 2003 JU10 05/05/2003 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
166950 2003 JJ14 08/05/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
166951 2003 KB4 23/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
166952 2003 KE17 26/05/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
166953 2003 KE30 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
166954 2003 LY1 02/06/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
166955 2003 MO4 26/06/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
166956 2003 MK6 27/06/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166957 2003 MF8 28/06/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
166958 2003 MN8 28/06/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166959 2003 MF12 29/06/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
166960 2003 NS 01/07/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
166961 2003 NZ1 02/07/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
166962 2003 NB2 01/07/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166963 2003 NN2 03/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
166964 2003 NK3 04/07/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166965 2003 NZ7 08/07/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
166966 2003 OT1 21/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
166967 2003 OH2 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
166968 2003 OQ2 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
166969 2003 OR3 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
166970 2003 OV3 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
166971 2003 OD4 21/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
166972 2003 OJ4 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
166973 2003 OV5 24/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
166974 2003 OZ5 24/07/2003 Majorca Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
166975 2003 OE10 25/07/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
166976 2003 OW10 27/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
166977 2003 OK12 22/07/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
166978 2003 OJ13 28/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
166979 2003 OP14 22/07/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
166980 2003 OH15 23/07/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
166981 2003 OC19 30/07/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
166982 2003 OT21 28/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
166983 2003 OT23 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
166984 2003 OX25 24/07/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
166985 2003 OW27 24/07/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
166986 2003 OO28 24/07/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
166987 2003 OW28 24/07/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
166988 2003 OC30 24/07/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
166989 2003 OL30 24/07/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
166990 2003 OR32 24/07/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
166991 2003 PY 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
166992 2003 PX1 01/08/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
166993 2003 PY1 01/08/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
166994 2003 PZ2 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
166995 2003 PQ3 02/08/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
166996 2003 PC4 02/08/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
166997 2003 PA5 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
166998 2003 PE5 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
166999 2003 PR5 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
167000 2003 PE6 01/08/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL